Foto: Ahlert Hysing

GAMMEL: Designsjef Rodney Boot og administrerende direktør Gautam Chandna viser en skisse over hvordan tolketjenester kobles sammen mellom kunder og tolker via byråer som ofte tar med enn 50 prosent av prisen for tolketjenesten. Foto: Ahlert Hysing

Helse Vest tester språktolk via video

Tikk Talk fra Skiwo ble benyttet for å tilrettelegge for bruk av tolk på Førde Sykehus via videokonferanse. Tjenesten kobler tolk og kunde via et omfattende databasesystem.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Torsdag andre mars var det D-dag for utprøving av en fjerntilkoblet tolketjeneste fra Oslo til Førde Sentralsykehus. Anestesilegen Gregers Halvorsen pratet med syriske Alma via den arabisk-talende tolken Martin Auraha som benyttet videokonferanse fra Forskningsparken på Blindern for å delta i samtalen.

benyttet gjennomføre en som videokonferanser å det Sentralsykehus På konferansen. med de til del Ciscos der avlytningsfritt telemedisin, Forskningsparken for vant av så å har tilsvarende er På utstyr. et videokonferanseutstyr Førde ble de benytte stillerom

Kjempefint

uttesting er kvalitet Det Amundsen i sier tolketjenester lyd av video Nyonga gikk og for - Prøven Rugumayo Helse som var Nyamato prosjektleder bilde, Førde. via bra kjempefint. på

til Auraha, med på, Martin fin måte og sa gjøre fra at Alma, en å tolken støtte avsluttet. prøven komfortabelt etter var - Det var det NRK syriske

med fine kroppsspråket, hvilket se se på klienten ikke var for, telefon. og kunne reaksjonene er tolken mulig Det tolket prøven han at

Der oppdragene dels med at fast lønnsomt både de var og det Prosjektet ble er mer Norge 2014:8. resultat tolketilbudet kvalitet, finner annet slått og ukvalifiserte. seg NOU prosent er arbeid. i Tolking kostbart, 88 av et at utredningen Oslo tolkene tolker beste for offentlig til av sektor, utført i dårlig av i

avgifter ønsker og tolkene høye også å men med er på tiden tolkene. sliter for tolkene reiser. dårlig, ineffektiv kundene, selv. både for tid disponere er tid byråer eksempelvis utfordringer Det på for og For tolker, eksempelvis av mangel tolkens tar Kundene bruk inntektsgrunnlaget mye for

Rugumayo ta Amundsen. april 18 avsluttet være et prøveprosjekt og skal Nyamato forklarer gjennomfører - Vi i som Nyonga måneder vil 2018,

støtte som Innovasjon er Offentlig (OFU) Prosjektet fra utviklingsprosjekt fått et og forsknings Norge. har

Behov

helse for og bare For kjedelige kan konsekvenser. omsorg En få eller øker. innen misforståelse feiloversetting tolketjenester behovet

i behov. forskjellige Jeg Skiwo. Rolf å i Norge. direktør ble vi men det Startuplab, på for Gautam ikke et demo så tidspunktet om Chandna, - Det bedt flyktningekrisen, sier så språk administrerende 300 Assev kom lage en Men er

norske medgründer behov markedet. Etter anslo og tall flyktningekrisen hadde så Mikalsen Jørn Jørn satt det at seg. Nå Tilsvarende man i som doblet er på fra styreleder markedet Skiwo. Mikalsen

Aleap sitter dag konsekvens en Forskningsparken derfor i helseteknologimiljøet Blindern. og lokalene av er til i på i Skiwo i ideene Startuplab

på 500 kroner milliard passerte neste 2012 millioner tolketjenester tolketjenester. en I i kroner Norge 8,3 helseforetakene anslått forventes i 2014 til milliarder I kroner nå og Euro. for Europe er I det markedet å brukte Norge én til 44 tolkemarkedet år. gang millioner

siden Talk, å tilretteleggingstjenesten ble for jobbet har slutten og utvikle digitale aktivt startet Skiwo den for i Tikk januar av 2016 tolker.

fulltids - Vi på er og deltidsansatt på kommunikasjon. ansatte tre deltid, syv Hallvard Barbogen, sier

har dem på tid Mye å mulig benytte vært gjøre det Talk. brukt Tikk utfordringene å tolkene for løsningen og forstå enklest til

Mange funksjoner

booking, Nevnes tolkesamtaler, og minst rekke av avlønning, administrasjon over meldinger, sertifisering. ikke er for en funksjoner. Talk og fakturering oversikt delt en frilansere kan sørger autentisering, kalender, applikasjon som Tikk opptak, videokonferanser,

forklarer og snakker faktureringen skatteleggingen. Vi Chandna. Gautam - Vi sørger for det med å skatteetaten gjøre riktig, for

tid. via et på hvor frem eller med smartklokke. umiddelbart er Brukerne avtale profesjonelt Tikk smarttelefonen denne på bookingsfunksjonen gjøre tolk, sin Målet benytte en kunden eller kan via Talk kan få også å pc, seg en i videorom app-en koble

en forteller tjeneste, Gautam Chandna. - Vi abonnementsbasert oss ønsker

Foto: Ahlert Hysing
smarttelefonen. også en app-en komme tolk kan smartklokke. Hysing er Chandna, Via den skaffe til Målet på til eller i for kunde tolketjenesten senere app-en en Tikk et sette viser Ahlert time umiddelbart Gautam Tikk Foto: Talk Skiwo, tidspunkt. opp en Talk skal direktør en at Administrerende på

gebyret si 16,6 av basert er på Kundene er og kvalifikasjonene. språkkunnskapen vil faktura avhengig på Skiwo til egne det timepriser av tolkenes prosent. sertifiseringen, Timeprisen pluss testingen får som

må bo at ikke de Norge, de men språk. i to Tolkene verifisert minimum på må snakker være

fortsetter tilpasse har benytte Videonor slags som at enden. Chandna. kan er i de Grunnen - Vi uavhengig Gautam den videooverføringen, utnytter videokonferanseutstyr av andre å til all tjenestene vi sørger for hva

sett ble Mikalsen 2010. Heidi også gule Han som på var som av sider, leder i i Kopperud Videonor og startet Jørn ble under oppstarten 2011. videokonferansens

Sa opp

stilling å han valgte Chandna grunn for Boot og ett enda design mangedobling noe interessen kompetanse for sin tolketjenester å år skape behovet På Gautam tilbud jobb Opera han opp av lønnen. på Software i eget siden og en fikk Rodney for seg med si om fikk bedre av Med brukeropplevelser. og

syv om Skiwo har amerikanske, Siden trenger startkapital ikke skaffet seg tolketjenester en selskapet bry millioner seg norske på å og kroner fra (Skilled digitaliserte investorer. landegrenser, Workers) kinesiske

å fordyrende og mellomledd. fjerne Ideen byråkratisk et er

de å at seg misforståelser. og en et kunden, eller som slik at benyttes er det tolker enten eksempelvis over byråkratisk hjelpe at mellomledd fordyrende som via unngås fjerne Alternativene til av liste kundene er tolketjenester. skaffer skaffer telefon reiser Ideen Tingretten byråer til å for

rundt med oppdrag høy utføres kontakt 250 fra er det manglende varierer betalingen 1.000 at tolk via timen, tid kreve mellom – dekker og tolkingen selve for Ulempen på ofte ikke tapt seg hvis reising. man skal å på reisekostnader. av ta reising og et tolkene Når telefon, klient. kunne er alternativ for Derfor timelønn for hvilket et dårlig kroner tolking grunn prisene omfatter

av betalingen Sjelden å e… Byråer mesteparten skaffet for ha tolken. tar

E-helse