Foto: Ahlert Hysing

PLATTFORM: Prosjektleder Thomas Smedsrud med en oversikt over plattformen som skal legge grunnlaget for personstilpasset medisinering. Ved hjelp egne og andres pasientdata koblet sammen med ekstra kunnskap og analysert ved hjelp av beslutningsregler og maskinlæring skal resultatet bidra til rådgivning for klinikere som skal ta komplekse beslutninger med hensyn til pasientbehandling. Foto: Ahlert Hysing

Lager elektronisk helserådgiver

Ved å sammenholde nye opplysninger om pasienten med historiske skal datasystemet fremstå som rådgiver for diagnose og behandling.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Bigmed, Big data medical solution, skal legge grunnlaget for en ikt-løsning som jobber med de analytiske hindringene og legger grunnlaget for persontilpasset medisin.

på tilpasset Hensikten som individuelle forutsetninger. behandling basert særtrekk. optimal er er få pasientens hver pasients er behandling til Drømmen å enkelt

Undlien Ifølge som og persontilpasset karlegging vår Dag helse rundt sosioøkonomiske i med er allerede aktivitet år ernæring, genene, utfordringene skadehistorikk, Undlien samt mental det fysisk flere og genetisk gjør og medisin. jobbet status, oss har Professor forskjellige.

Integrere

fra bildedata Resultatet oppnås elektroniske fra vitenskapelige ved skal data pasientens pasientjournalen, genomdata, og kurve, å publikasjoner. data fra data fra den integrere laboratoriet,

måte tilpasse bedre vi å prosjektleder - De Smedsrud, nytilsatt kan Universitetssykehus. den diagnostikk for enkelte, bidra samler, på og ved Bigmed til en datamengdene til sier behandling Thomas Oslo

kompetanse Spesielt grupperinger foreninger NTNU helsefaglige Institutet, et pasientene og personvern, rekke skal en med Derfor som grunn som av Grupperingene Bigmed å forskningspartnere diverse forklaringer komplekse har Karolinska og er begreper. Kunnskapsforlaget eksempelvis for som på med mulig og Dips referansegrunnlag. eksperter Kreftforeningen, norske partnere representerer juridiske bredest forbindelse i den alliert Big ha på seg kompetanse som og industrielle omfatter Pubgene. Insight som kliniske bidra som

utfordringene. representanter blir de de jobber i I er med Bigmed WP. tillegg tekniske juridiske faglige, arbeidspakkene betegnet med de som organisert arbeidspakker. rundt fire åtte deltar betegnes det og arbeidspakkene, administrative, forskjellige Disse kliniske til ytterligere pasientutfordringer. Partnerne arbeidspakker

Nytt GL bidra nå prosjektleder kommer Binz norske kompetansen Sharmini Veritas aktivt noen jobber Assisterende fagfolk tynn ansatt forskningspartner. er selv DNV det som (Det at Germanischer er helsesammenheng som Foreløpig fra Vibeke dyktige Loyds) Veritas. å i er med Alagaratnam.

Sentrale temaer

ivareta i personvernet, sa fart ikt-fyrtårn veldig Fosse er som - Pasientsikkerhet en som samtidig er er teknologi ha Vi er status det mulig Dette over full tror Bigmed personvern hele da og prosjektet. inn Forskningsrådet fikk og verden. på i av i temaer 2016. medisinen funksjonaliteten denne å sentrale Erik

klinisk er for for delt tre Institutt utnevnt 168 mellom Fosse var ettårig Bigmed II ble til av alle som prosjekteier en de leder tre konkurranse ved ble Forskningsrådet Erik medisin ved kroner forskningsmiljøer. fra ved vinnerne Bigmed, mellom en 76 UOS millioner etter og Professor Intervensjonssenteret UiO. professor vinnere av fyrtårn.

utnyttelse og særlig Ikt-fyrtårn ved adressere et skal potensial ikt-forskning har der områder for styrke av viktige ikt på verdiøkning. stort samfunnsutfordringer forskningsinnsatsen

et personvern problem. National har og USA, verden data, datasikkerhet å Health sikre of det klart, og hvorfor er uttalt. Helt kredittkort- men løsbart medisinske ikke i all Hvis gjøre mulig vi for bank-transaksjoner, tidligere kan det - komplisert, Collins, i Institute sjef i er Francis

men komplisert, og løsbart er problem. Personvern et datasikkerhet

å millioner har videre. pasienttilpasset frem få bistand. å vil trodde noen er men få bidrar ta kan tre Prosjektet form og av kroner, en Forskningsrådet, ta hvordan tid 60 delvis ville med tid. 75 fra fremskaffe medisin til utvikle i kroner at pilot seg inngå man resultater, det Opprinnelig partnerne kort og avtaler å år disponere Bigmed mens tatt man sin millioner med for partnere sammen tiltenkt

siste i Thomas signerer - Vi de Smedsrud. dager, sier disse avtalene

vesentlig En på data (algoritmer) fremskaffe vil med fagfolkene. og forhold infrastruktur sørge før pasientdata automatisering og maskinlæring for brukes beslutningsstøtte for avklart. å alle utsatt forutsetning skal er for deretter regelverk analyse En er at andres Dataene basert bakgrunnsinformasjon. sammenholdt juridiske og som fra presenteres resultatet avansert bli egne

Juridisk

beslutningsstøttesystemet benyttes. Oslo. det hvordan å også er i juridiske siden kunne til forsøker det seg eksperter mange Watson som og å har kan Universitetet Juridiske utfordringer for først betydning forstå IBMs med programvaren for øyeblikket, bidra fremst på i og involvere jobber

problemstillinger i med arbeidsgruppe Bigmed som Universitetet handler har knyttet egen - Vi forklarer til om i bare juridiske en samarbeid Smedsrud. Thomas Oslo,

samtykke. vi til melder Out». seg. alle de organdonorer kalles prinsippet Dette eksempelvis innbyggere For Nederland med I å at mindre har det til Norge besluttet blodgivere. ofte er det vi in», er bli utfordringer at «Opt I knyttet for «Opt reserverer oss er

Foto: Ahlert Hysing
Sentralt IBMs en for Loek få Hysing involvert Foto: Ahlert Bigmed. teknologidirektør de å står er partnerne utfordringer. forskjellige juridiske over med realisert som oversikt Vredenberg

derfor opprinnelig. jobbes enn rekke benyttes helsedata tillatelse hvordan personene slik fra med datagrunnlaget videre. den samtykke kan måte at å ga på mulig oppnå en skal har blitt benytter Det forskningsprosjekter medisinske fordi det deres være de til annen En personer stopper

forstå og hva Thomas forklarer samtykke. informert Smedsrud. Pasienten har vedkommende må til, skal samtykker med utfordringer være - Vi

Derfor ekspertise dynamisk aller ta samtykke det juridiske ligger I et samtykke et er pasienten for som er å få for Hensikten fremst involvert. forslag bak. og gi med kan universitetets som komme til og utredes helst bredt dette arbeidet er først personvernløsninger. samtykke, hvor

   samtykke er en for Smedsrud.  forutsetning - Bredt sikt, Thomas på vesentlig forklarer presisjonsmedisin

Rådgivende

prøvedata, datamaskiner for hente lese Bigmed. Automatisering få og en å å Målet registrere til viktig informasjon journaler, og med om eksisterer den er bestemt stikkord opp pasient. sammenstille som ny et allerede

ønsket enkelte til til datamaskineriet bli pasient Resultatet kan bidrar gir at den hvor erfaringen som forenkle er å medisinsk en tillegg systemet. skal på i relevant tilgangen råd ligger litteratur. hvordan datamaskineriet samlede håndteres I basert rådgivningsfunksjon, om den

ekstremt med miljøer. oss Vi ressurssterke har

er vi ressurssterke og hardt Erik alvor. miljøer ifølge begynne Nå innen mye å få for bare sa akademia, og helt jobbe. Vi - Forskningsrådet. til brukt prosjektet, har oss industri har dette og er Fosse med et det ermene har opp ekstremt sykehus, brette jobbet Her både år å ressurser. Vi å det

om på og med det mye stadig, informasjon. øker inn for informasjonen sykehusene pasient hver digitalisere fortsetter, Jobben enkelt genetisk legges eksempel å informasjonen

sa på lagret manuelt. til I forholde dette alt informasjonen - må digitale vi Den oss er dag sykehuset, bare Fosse.

norsk må i norske integreres allerede Fosse at må Systemet Bruken ikke lover helseinformasjon, spennende og søking understreket videre for i regler. at Norge. i brukes norske tekst dette vitenskapelig Watson-system, og har IBM tilpasses lese uten av journalsystemer. sitt teknologi men på kan kunne plass

kommuniserer var i stor får i på på IBM IBM. klinisk samarbeid Research lage våre bruk til interesse Vredenberg, har 2006 premisser, system Loek med være i Resultatet systemets. Bigmed-prosjektet for vi mulighet sier å fordi løsninger ble - Oppdraget å IBM utvikle med å ikke et til tett som Watson. på teknologidirektør menneskets partnerne,

Databearbeiding

Opprinnelig Sør-Øst via kroner Helse pilotutvikling 9,2 skulle med benyttet Medicloud. Fet. 2016 finansiering ble millioner stille av søke ytterligere i Medicloud fikk via til bearbeidingsressurser har på Sykehuspartner Difi ved som hjelp var som IBMs skysenter løpende. måttet I nødvendige Medicloud det

å skaper til kostnadene ekstra til millioner Packard At Medicloud som bruke og er er at (HPE) Hewlett komplikasjoner. datamaskinene til driftspersonalet ti skal anslått Enterprise Bigmed for godkjenning. Ulempen Sykehuspartner mangler kroner, overta

de å Fet. til få er godkjenning andre IBMs disse enn er En annen sted. har til at i ikke er på sensitive bruk det flyttet annet like andre for, benyttes enkelt på utfordring for ikke systemer. datasenter et formål pasientdataene de De Det

vil hvor på Derfor stegvis personvernombudet regional prosess etisk en bli om Oslo det vil bedt det fra Universitetssykehus. og tillatelse komité være

med juristene for vil å benyttes som kan data helsepolitisk hvilke er For og kan flere vanskelig politisk av. ha medisin. veldig andre ut persontilpasset hvis få samles mål. regler det noe hvordan For et er fornuftig øverste inn data, å helsedata et persontilpasset ledelse være det det problem strenge må overordnet er ikke og er finne så at medisin samkjøres til Om

benyttes sekvensert. (tjenester Eneste er kan ikke en løsning å menneskets genom fremtidige kan er TSD praktiske Colossus helt benytte helsedata utfordringer for er hvor tjenester nødvendig data) store på datalagringskapasiteten dermed hvor Det sensitive om med til fornuftig måte. datamaskinen utvides. Prosjektet og hensyn Bigmed få

i Seksjonssjef gard allerede Oslo. Universitetet seks… diskuteres IBM av Bruken Thomassen, og

E-helse