Erik Wold, Rystad Energy

Erik Wold, Rystad Energy

– Vi kan være stolte av norsk olje-it

De teknologiske endringene i oljebransjen vil føre til lavere utvinningskostnader samtidig som oljeprisen vil øke. Rystad Energy er optimiske på bransjens vegne.

Erik Wold er senior partner og teknologidirektør i Rystad Energy, som er et uavhengig konsulent- og analyselskap innen olje og gass. Computerworld spurte om fremtiden for it innen bransjen.

– Jeg er ikke så mye mer enn en vanlig synser i forhold til å svare på det. Vi studerer jo oljebransjen mye, og leverer selv dataprodukter, business intelligence-data, men følger ikke it-delen av bransjen spesielt.

– Oljebransjen er på mange måter en konservativ bransje, og it-produkter har vært og er viktige for forbedret og optimalisert drift, og vi kan være stolte av at norske miljøer har stått for mye av innovasjonen. Eksempler er bedre reservoirforståelse (Roxars IRRAP og Technoguides Petrel) som gir bedre plassering av brønner, bedre modellering av strømning i rør (SPTs OLGA, Kongsbergs LedaFlow) gir grunnlag for riktig og ikke overdimensjonert design, bedre brønnboring (eDrilling, Sekal) og flere, sier Wold.

Sparer med flere på land

– En av de viktige og mest relevante teknologiene for omstilling nå er efelt, som er ett av flere navn på fjerndrift av felt fra land. 

– Jo flere folk du kan sende på land, jo mer sparer du. Rotasjonsordningen er jo et av elementene som fordyrer norsk produksjon. Samtidig kan større ekspertfagmiljøer betjene samme problemstillinger for flere felter, også en effektivisering. Så dette kan vi se mer av.

– Vi ser at flere av oljeselskapene outsourcer deler av it, blant annet Statoil har gjort det massivt. Det er ikke uventet at dette skjer i en periode hvor selskapene trenger å få bedre kontroll over kostnadene. Det er nok få oljeselskaper som ser it som en viktig del av egen strategi. Hvorvidt outsourcing vil øke, eller stort sett allerede er gjort, vet jeg ikke.

– Det meste av oljeproduksjonen vil fortsette som før, det vil si at it-miljøer som betjener drift ikke bør bli for mye berørt. Mange leverandørselskaper vil nok ha gode it-miljøer som kan måtte nedbemanne på grunn av manglende oppdrag eller nødvendige kostnadskutt.

Hiver seg rundt

– Kompetansen er relativt generisk og folk i bransjen er generelt vant med å hive seg rundt etter behov, og til å levere. Så de vil nok lett kunne omstille seg og bli til nytte for andre bransjer. 

– Generelt, at folk nå må finne seg jobber utenfor oljeindustrien, vil bli et problem for bransjen. Når oljeprisen går opp igjen vil oljeselskapene sparke i gang nye prosjekter, og da vil leverandørene få en tung jobb med å bygge kapasitet og kompetanse igjen.

– Når det gjelder utsiktene til oljebransjen, vil oljeprisene gå jevnt oppover. Våre analyser tilsier at oljeprisen vil komme over 100 dollar per fat innen 2020.

– En oljepris på 30 dollar per fat som vi ser i dag, er ikke bærekraftig. Få nye prosjekter blir sanksjonert, og selv i oljeskifer bremser boringen. Samtidig faller produksjonen fra allerede produserende felt. Når denne ikke erstattes med ny kapasitet er det bare et tidsspørsmål før tilbudet ikke dekker den stadig økende etterspørselen, og da vil oljeprisen gå oppover igjen, mener Wold.

 

 

 

Les om: