Renholdere med egen app

Renholdere med egen app

Nominert til Utdanningsprisen som blir delt ut på Oslo Universitetssykehus i dag.

Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Datec Norge utviklet programmet Clean Pilot – en renholdsplan på nettbrett.

Nå er prosjektet nominert til Utdanningsprisen som blir kåret på Ous i dag.

-Vi blir veldig glade om vi får prisen, sier Kristine Torgersen, som er seksjonsleder for renhold på Ous.

Prisutdelingen er for miljøer som har gjort noe positivt med henhold til å fremme et godt læringsmiljø.

-Det er fem andre nominerte, de fleste av konkurrentene er fra forskermiljøet. Det kan jo være vi blir prioritert ettersom det er uvanlig at renhold er med på slike ting, sier Torgersen.

Clean Pilot er en applikasjon som tas i bruk ved at en Ipad festes på alle renholdstrallene. Programmet lærer av renholderen som bruker planen ved at den etter hvert lærer seg ruten som renholderen tar. Når det da kommer en vikar, kan denne følge planen som på en enkel måte forklare hva renholderen skal gjøre og hvilken rute den skal ta.

-Det er lett å lære. Vi har sett på læringsprosessen for både nye og mer erfarne Ipad-brukere. De fleste brukerne hadde lært seg programmet i løpet av en halvtime, forteller Torgersen. I tillegg til å være effektiv og nyttig, forteller Torgersen også at brukerne synes det er gøy å lære ved å bruke Clean Pilot.

Les om:

Enterprise