Vant pris med helse-app

Vant pris med helse-app

Appen Diabetesguard fra Smartcare stakk av med den gjeve ehelseprisen i går.

Anette Skeie Jakobsen fra Smartcare, hadde egentlig tenkt til å skippe middagsselskapet som fulgte etter årets Healthworld, men ble overtalt til å bli i stedet for å fly tilbake til sørlandet.

Så ble hun totalt overrasket da det viste seg at nettopp det relativt ferske Kristiansand-selskapet Smartcare vant årets ehelsepris med sin app Diabetesguard.

Med 53 poeng var det en suveren vinner.

- Noen ganger er det kort veg fra tanke til handling, og prisvinneren har vist stor kreativitet for å løse et konkret problem rimelig og ubyråkratisk. Det enkle prinsippet som ligger til grunn for løsningen bygger på eksisterende og utbredt teknologi og bidrar til ny innovasjon som kan føre til et utvalg av nye løsninger som kan bli raskt tatt i bruk, sier juryen.

- Økt trygghet

- Løsningen bidrar til økt trygghet for de berørte, og kan lede til rask profesjonell hjelp om situasjonen ikke kan avklares av den det gjelder eller pårørende. Løsningen videreutvikles i et læringsmiljø basert på deling av kunnskap og ideer. Idéskaperen har vakt berettiget begeistring og verdsettelse i liknende kåringer, og har bidratt til økt trygghet for kronisk syke ved hjelp av skreddersydd programvare til smarttelefoner, leste Bent Høie fra Høyre opp under middagen.

- Tusen takk, svarte en ovverrumplet og smilende Jakobsen.

Det er ikke første gang appen vinner pris. Den fikk også pris under Rosing.

Les også:

Ble prisvinner med livredder-app

Mine vaksiner kom på 3. plass med 29 poeng, og det var tett mellom kandidatene fra 3. plass og nedover.

På 2. plass kom Helsedirektoratets IT prosjekter med 31 poeng.

I fjor vant Helsedirektoratets e-resept.

Juryens vekting

Følgende ble vektlagt av juryten:

  • Et nytt epokegjørende produkt/teknologiorientert resultat eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger
  • Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjek
  • En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige konsekvenser for helse- og omsorgssektoren
  • En begivenhet med stor symbolsk verdi

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Enterprise