Svake resultater fører til massive kutt i Evry

KUTTER HODER: Evrys konsernsjef Björn Ivroth ønsker å gjøre virksomheten ledende på it-tjenester. - Et første og viktig steg er å tilpasse kostnadsnivået til inntekter og veksttakt, sier han i en pressemelding. (Pressefoto: Evry)

Svake resultater fører til massive kutt i Evry

It-selskapet Evry iverksetter tiltak som berører 500 årsverk for å styrke konkurranseevnen.

Evry har som følge av svake finansielle resultater foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene i selskapet. Dette skriver firmaet selv i en melding. 

Gjennomgangen konkluderer med at kostnader og utgifter er for høye, og at de ikke står i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt. 

500 - 550 årsverk

Kostnadsreduksjonene vil ifølge selskapet påvirke alle rapporteringssegmenter, og for å sikre en lavere kostnadsbase ved inngangen til 2016 vil Evry gjøre en rekke tiltak. Dette vil gå ut over rundt 500-550 årsverk i Norge og Sverige. 

I tillegg til å redusere arbeidsstokken er flere andre tiltak iverksatt for å redusere den totale kostnadsbasen. Blant annet vil firmaet foreta en reduksjon av konsulentbruk og generelle administrasjonskostnader.

Restruktureringen har en årlig estimert kostnadsreduserende effekt på NOK 400-500 millioner. Avsetninger knyttet til restruktureringen er estimert til NOK 260-320 millioner, og vil bli bokført i tredje og fjerde kvartal 2015.

Flere tiltak

It-selskapet vil også fullføre kostnadsreduksjonsprogrammet som ble varslet 25. november 2013, da det ble klart at den delen av driftsavtalen med DNB som ikke omfatter stormaskiner skulle fases ut i løpet av 2014 og 2015, med en årlig negativ inntektseffekt på henholdsvis NOK 200 og NOK 400 millioner. Programmet vil bli gjennomført innen utgangen av 2015, skriver Evry i meldingen.

De vil også realisere synergier som følger av omorganiseringen av segmentet Evry Norway -  der divisjonene Industries Norway og Regions Norway slås sammen for å forenkle organisasjonen og øke effektiviteten, samt å realisere synergier gjennom implementering av ny og forenklet driftsmodell i Sverige.

Evry vil også redusere antallet juridiske enheter i segmentet EVRY Sweden for å harmonisere drift, skape synergier og øke effektiviteten, og redusere salgs- og administrasjonskostnadene ved å effektivisere stabs- og støttefunksjoner på konsern- og divisjonsnivå.

Tilpasse kostnadsnivået

– For å nå målet om å bli Nordens ledende virksomhet på it-tjenester må vi styrke vår konkurranseposisjon og øke lønnsomheten. Dette er spesielt viktig for å skape rom for investeringer i nye tjenester, produkter og kundeorienterte aktiviteter. Et første og viktig steg er å tilpasse kostnadsnivået til inntekter og veksttakt. I tillegg må vi iverksette tiltak som forenkler interne prosesser og gjør selskapet enda mer smidig og kundeorientert, sier konsernsjef Björn Ivroth i Evry, i meldingen.

Evry