IT ØKER: Antallet ledige it-jobber økte mest på Finn.no i desember, og dette forventes å fortsette i 2018. (Foto: Unsplash/Pixabay)

IT ØKER: Antallet ledige it-jobber økte mest på Finn.no i desember, og dette forventes å fortsette i 2018. (Foto: Unsplash/Pixabay)

It-jobber økte mest i desember

Finn.no melder at stillingsmarkedet har vært solid gjennom hele 2017, og i desember var det utlysninger av it-jobber som økte mest.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Totalt for 2017 så Finn.no en oppgang i antall utlyste jobber på 9 prosent. I 2017 ble 203.200 ledige stillinger utlyst på tjenesten, mens det i 2016 ble utlyst 184.100 ledige stillinger.

prosent året. jobber før, stillingsmarkedet og Finn.no lyst inn 2017 I flere at fortsetter i i år måned nye ut å mener ett tendensen det 14 se den i samme det positive ble enn desember

It vokste mest

med før. sammenlignet på oppgang en periode det 1527 alle desember ledige mest det 43 Da med året lyst For vokste stillinger, var det og 2016. desember bransjer, prosent som it-bransjen av alene ut ble sammenlignet 2017 samme er

– Økningen i antall utlyste stillinger innen it harmonerer godt med digitaliseringen mange bedrifter står overfor, både i offentlig og privat sektor. Vi forventer økt etterspørsel etter teknologer i 2018, sier Fredrik Schjold, jobbanalytiker og produktdirektør i Finn jobb i pressemelding en .

Sør- Vestlandet Opptur for og

stillinger samme prosent størst prosent prosent, desember ledige med en Sørlandet vekst måned Trøndelag prosent. i Blant 26 antall landsdelene med mot 37 en På i har har 25 antall vekst på ledige utlyste på fjor. i stillinger flere Østlandet økning 7 hatt har økt stillinger Vestlandet 2017. hele har mens

igjen, etablert, bransje – der det rekrutterer olje- fremover, er av og og oljenæringen er og Sør- industribransjen ser vestlandsfylkene, at spennende styrket. å sier Vi en mye jobbanalytikeren. både følge blir

år bak prosent et med 5 stillingsvekst på legger seg har en på men solid tilbakegang prosent Nord-Norge i sam… desember 2017, 18 en