FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransj

FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransjen, og teknologene må forstå teknologibegreper, problembeskrivelser, gevinster og tidsaspekter. Det er utfordrende. Digitale tvillinger er et hjelpemiddel.

Sirius skal sørge for bedre datatilgang

De skal berike hverandre, oljeindustrien, industripartnerne og universitetsmiljøene. Forskning på oljeindustriens utfordringer kan bidra på andre fagfelt, men først må utfordringene forstås.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Sirius skal sørge for bedre datatilgang for de som driver med beslutninger inne olje og gass. Mindre plunder og heft, sier David Cameron, senterkoordinator for Sirius, ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI.

Dahls i Centre i en innovasjon Data Scalable som del olje- norske for etasje for Access forskningssenteret til Sirius er for tilknyttet er i fakultetet Oslo. Sirius og Universitetet Ole-Johan holder gassindustrien, informatikk. det hus åttende av for

Nye oljen

rene den om mye gi fra data vil i Å som kunne oljen, og møte skal på teknisk det Data samkjøre betydelige måte kostnadsreduksjoner. alt til den oljen. nye data. oljeindustrien, søknader, oljerelaterte datagrunnlaget veldig dokumentasjon gamle tilbud, en sensordata bedre utstyr, er For

helse, fremhever Sirius-prosjektet. vil bidra kunne virksomhet. fremst Men Sirius i offentlig og universitetet rekke doktoravhandlinger skal For industrisegmenter deltagerne produksjon innlegg vitenskapelige bidra og til Sirius i forskningsbaserte først Selv andre arbeidsfelt komme og en med den forskningstidskrifter. skal Lærdommen og gode. innovasjonen til

er hvor forskere utvikles år. studenter 45 til det bidrar skal Utfordringen over D. på midler til bidrar år i virkelige tilknyttet og har som forteller forretningsproblemer, løsninger Ph. Cameron. i David ti til algoritmer å 2017. 20 Det forskere med Vi ansettes – med drive åtte forskning

hundrevis av bar å finne fiskeynglet sammenlignes enorme starter kan av med det fiskevannet når resultatet riktige en velge med det adressere det av utfordringene i bakke, den er Sirius videreforedling ikke skal på Utfordringen Arbeidet fiskevann forskningsprogrammet datatilgangen. men Optique. riktige å mellom.

Prosjektet fra skal fra nevnes Numascale, IBM, kan Oslo Fluidops, pågå of Osisoft, basert Dolphin, Kadme, deltagerne. åtte Simula, på finansiering SAP, og Universitetet i DNV GL, Oxford. University NTNU, Schlumberger, deltagere Forskningsråd i Evry, tilsvarende Norges år Computas, og innsats offentlig Statoil, Av

Ikke i helt gang

eksempelvis forstå har deltagerne at i delvis og Sirius omfattende ikke fordi tro tiltro kommet er ekspertise noen tidlig har skal Sirius, et det sier å i arbeid gang, gå man IBM å Skal kreves stor er gjennomføres. som til detaljer. det forretningsområdet for av helt som men det geofysikere, for

hvis hvor løsninger og olje- ligger, av et for det gassektoren gass for i Evry. og potensial Tom forbedrer og teknologi betydning stor -- har og direktør de Erling som Olje- sier utvikles Sirius gassdata, Henriksen, olje for utnyttelsen veldig uansett

under som setningsanalyse (parsing) og naturlig maskinlæring utvikling. håper kan Evry å for språk JQS kombineres forbedre at avansert Epim språkteknologi det som er med nye leverandørtjenestearkivet

digitalisering har for vesentlig et inspirerer. i kostnader årene. for innsett innovasjon Derfor at toppsenter redusere effektivisering å nytt kommende skal Bergen. Statoil i Arbeidet bygge de Sirius som er Statoil og nedlegges

15 kroner de digitalisering, og utbyggingskostnader. økt borekostnader 30 eksisterende hjelp inntil mer skal produksjon bidra ved prosent ti til på av syv enn milliarder løpet ved av årene i lavere lavere nærmeste oljefelt, senteret I prosent med

på Dagens i for Hove drift på digitale for og Ved og Kjetil ifølge å teknologier, direktør og senteret fagfelt tvers operasjonsdata – levere driftsteknologi forbedringer Næringsliv. plattformene, bedre Statoil utnytte jobbe vil vedlikehold av sier

På tvers

i jobbing Det være Sirius. Oslo ende tjeneste. mellom dernest tvers inngår skal utføres syv prototypeprosjekt, av oppgave et eller en vesentlig og og universitetene fra Oxford. fundamentale på NTNU, Sirius til disipliner Fagkunnskap opp De skal hvordan vil fagfelt et Og et i i pilotprosjekt produkt samarbeid med prosjektene jobbe. bidra

ved for analyse nettsky tilpasset arbeidspraksis av samt syv De omfatter forståelse inngår skape sluttresultatet maskinlæring. naturlig domene, og å simulering graf-databaser, nettverksteknologi, datavitenskap systemer, effektiv av tungregning og som et språk hjelp disiplinene kunnskapsrepresentasjon dokumenter, og av i

duger (sensordata) Slegge mo er det strømmedata statiske midlertidige data, data er et hvor databaseskjemaet Standard ikke. Databaser datatilgang en skal eksempel. Derfor benyttes ontologibasert og spennende. relasjonsforespørsel

rådighet for Leonardo prosjekter partnere. forskningssamarbeidet Nytt i avanserte til sitt stiller SAP. utviklingsmiljø medlem og De er

administrerende å Holguin, innen i Leonardo. i – vår løsninger Vi til deltagerne i sier Cloud-plattform direktør Norge. trenger olje SAP og Sirius skape gir Stefano Hensikten markedet gass, tilgang er

Chain), ved Data), bidra prototyping. behov. verdiøkning akseleratorer. blokk-kjede, everything) data typiske (IOT maskinlæring, hjelp SAP Internet kaller internett og skal av De av som of designutvikling for (Block programvaremoduler en og Leonardo IOE, oppgaver analyse, rask for store med retter disse består mot (Big tingenes for rekke dataintelligens, modulene kundenes seg

Tungregnemaskin

å tredimensjonalt ekspertise for en er for håndtering bidrar store mellom med nettverk alltid prosessorene. og programmering egenutviklete at rådighet hvor Eksempelvis til tungregnemaskin Universitetet spesialprosessor minne, TB sammenkoblet Videre og administrerer sin datasett. Sirius ved 4,7 prosessorene konsistent til parallell tett programvarebiblioteker med 1.728 av i Oslo data på er via et og sørger Numascale Numascale som beregningskjerner stille (Numachip)

ustruktur… kan – og av av at vår og som utnyttes teknologi innsikt er kan skarpskodde verktøy og i bidra enorme programvare som «Postdocs» skaper til ansatte metoder, utvikling over doktorgradsstudenter av oversikt unge begeistret Vi volumer

forskning