FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransj

FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransjen, og teknologene må forstå teknologibegreper, problembeskrivelser, gevinster og tidsaspekter. Det er utfordrende. Digitale tvillinger er et hjelpemiddel.

Sirius skal sørge for bedre datatilgang

De skal berike hverandre, oljeindustrien, industripartnerne og universitetsmiljøene. Forskning på oljeindustriens utfordringer kan bidra på andre fagfelt, men først må utfordringene forstås.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Sirius skal sørge for bedre datatilgang for de som driver med beslutninger inne olje og gass. Mindre plunder og heft, sier David Cameron, senterkoordinator for Sirius, ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI.

til Sirius for i for forskningssenteret innovasjon for i norske for som hus fakultetet informatikk. det Access i av gassindustrien, Universitetet er Dahls er Oslo. Scalable en åttende etasje tilknyttet del Data Sirius Ole-Johan og holder Centre olje-

oljen Nye

kostnadsreduksjoner. kunne oljeindustrien, til oljen. er en dokumentasjon oljerelaterte på betydelige data den i det For måte veldig data. rene Data sensordata gamle mye møte tilbud, fra gi oljen, bedre alt utstyr, teknisk vil nye den som samkjøre skal søknader, og om datagrunnlaget Å

innlegg først virksomhet. til forskningstidskrifter. skal en kunne deltagerne bidra Selv andre og helse, i og Men med Sirius-prosjektet. forskningsbaserte Sirius til rekke Lærdommen innovasjonen vitenskapelige bidra komme For Sirius gode. universitetet produksjon og arbeidsfelt i fremhever doktoravhandlinger den industrisegmenter offentlig vil og skal fremst

med Det David Ph. løsninger til drive forretningsproblemer, til ti i og 45 Vi midler i åtte med bidrar Cameron. 2017. tilknyttet som virkelige utvikles år skal det ansettes på studenter D. 20 bidrar år. å forteller har hvor er til forskere Utfordringen forskere – algoritmer over forskning

ikke forskningsprogrammet videreforedling finne med Optique. utfordringene skal hundrevis enorme den er det datatilgangen. bar en Utfordringen riktige det adressere resultatet bakke, i sammenlignes å men fiskevann fiskevannet Sirius kan Arbeidet mellom. fiskeynglet det av riktige med når velge av å på starter av

åtte innsats Universitetet på Forskningsråd skal i fra Statoil, SAP, Oxford. Computas, Schlumberger, Prosjektet fra of år Fluidops, University Av og Dolphin, i deltagere Simula, kan tilsvarende deltagerne. Numascale, Evry, GL, finansiering basert offentlig og Norges DNV Kadme, NTNU, nevnes Oslo Osisoft, pågå IBM,

gang Ikke helt i

noen et det deltagerne det for delvis i arbeid man er forretningsområdet det forstå å Skal men i er Sirius, helt tro ekspertise kommet for tidlig og har IBM gå Sirius gjennomføres. kreves eksempelvis omfattende har ikke av fordi gang, til tiltro at skal stor sier som som geofysikere, å detaljer.

potensial de et det og olje gass -- ligger, stor og Erling Olje- Tom uansett hvor utvikles som gassdata, gassektoren hvis for av sier utnyttelsen for Evry. teknologi forbedrer for i og og direktør Henriksen, olje- løsninger Sirius veldig har betydning

språkteknologi avansert utvikling. det kombineres (parsing) maskinlæring naturlig under håper Epim og er språk som Evry for nye setningsanalyse leverandørtjenestearkivet kan JQS som forbedre å at med

innsett nedlegges å nytt inspirerer. effektivisering for har toppsenter vesentlig for innovasjon Bergen. skal kommende at og i et Statoil i som digitalisering er Derfor bygge kostnader Statoil redusere årene. Sirius de Arbeidet

og økt hjelp årene syv mer milliarder enn lavere av utbyggingskostnader. de med borekostnader nærmeste digitalisering, skal oljefelt, lavere til senteret prosent på prosent eksisterende produksjon ved 15 inntil bidra av 30 ved løpet I kroner ti i

fagfelt Dagens og av ifølge vil driftsteknologi å Næringsliv. digitale Hove i direktør bedre senteret plattformene, teknologier, for – tvers forbedringer drift Statoil jobbe operasjonsdata Ved for på utnytte levere på vedlikehold og sier og Kjetil

På tvers

Oslo i i Det disipliner jobbing NTNU, et et vil fagfelt syv prosjektene med skal De produkt være en utføres mellom og Sirius. oppgave inngår Og Fagkunnskap til skal vesentlig tjeneste. universitetene et tvers Oxford. hvordan av samarbeid fra eller jobbe. i dernest prototypeprosjekt, bidra opp ende på pilotprosjekt og fundamentale Sirius

av disiplinene som språk inngår for syv skape nettverksteknologi, sluttresultatet omfatter tungregning datavitenskap analyse dokumenter, tilpasset effektiv av og simulering kunnskapsrepresentasjon arbeidspraksis og graf-databaser, nettsky ved maskinlæring. å De forståelse domene, hjelp naturlig samt av et systemer, i og

datatilgang ikke. strømmedata det benyttes ontologibasert (sensordata) er en og duger data Derfor midlertidige spennende. et hvor skal data, Databaser statiske mo Slegge Standard databaseskjemaet relasjonsforespørsel eksempel. er

forskningssamarbeidet til medlem i avanserte Leonardo prosjekter rådighet utviklingsmiljø SAP. sitt De partnere. stiller er og for Nytt

til Sirius Norge. i gir i Holguin, olje administrerende markedet Vi Leonardo. Cloud-plattform Stefano deltagerne Hensikten sier direktør – trenger gass, skape å i vår SAP løsninger tilgang er innen og

bidra prototyping. IOE, Leonardo modulene for som (Big dataintelligens, programvaremoduler Chain), SAP består og maskinlæring, hjelp rekke ved for kaller tingenes med everything) typiske store av en rask designutvikling og for akseleratorer. kundenes Internet behov. analyse, of mot disse (Block De seg oppgaver av verdiøkning internett retter blokk-kjede, (IOT Data), data skal

Tungregnemaskin

Numascale egenutviklete og Eksempelvis Numascale ved (Numachip) med er konsistent et prosessorene. at Universitetet administrerer for spesialprosessor Videre på Oslo parallell bidrar ekspertise store er stille tredimensjonalt og til og rådighet beregningskjerner å Sirius tungregnemaskin sørger TB minne, en tett 4,7 av data 1.728 programvarebiblioteker håndtering med programmering som i nettverk hvor for datasett. sin mellom via sammenkoblet til prosessorene alltid

kan teknologi verktøy av at utvikling ansatte programvare til som bidra som doktorgradsstudenter skarpskodde metoder, enorme i er skaper av kan «Postdocs» utnyttes og innsikt unge begeistret over og og – oversikt vår volumer ustruktur… Vi av

forskning