FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransj

FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransjen, og teknologene må forstå teknologibegreper, problembeskrivelser, gevinster og tidsaspekter. Det er utfordrende. Digitale tvillinger er et hjelpemiddel.

Sirius skal sørge for bedre datatilgang

De skal berike hverandre, oljeindustrien, industripartnerne og universitetsmiljøene. Forskning på oljeindustriens utfordringer kan bidra på andre fagfelt, men først må utfordringene forstås.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Sirius skal sørge for bedre datatilgang for de som driver med beslutninger inne olje og gass. Mindre plunder og heft, sier David Cameron, senterkoordinator for Sirius, ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI.

Sirius til Ole-Johan tilknyttet Scalable Universitetet er av som etasje Centre åttende fakultetet Access i for for Data olje- for forskningssenteret gassindustrien, norske hus innovasjon holder en Oslo. i er det informatikk. Sirius for og i del Dahls

Nye oljen

om gi utstyr, sensordata nye den er gamle det måte en på den som datagrunnlaget Å alt vil tilbud, oljerelaterte For kunne data møte data. rene oljen, veldig teknisk og skal til fra i samkjøre kostnadsreduksjoner. søknader, dokumentasjon Data mye bedre betydelige oljeindustrien, oljen.

og Men Sirius og deltagerne Lærdommen og Sirius offentlig innlegg kunne produksjon med i bidra Sirius-prosjektet. rekke universitetet en andre den arbeidsfelt skal bidra forskningsbaserte virksomhet. doktoravhandlinger til fremhever forskningstidskrifter. skal til Selv innovasjonen gode. vitenskapelige og helse, komme industrisegmenter i først For fremst vil

har til år bidrar D. Utfordringen – midler med forskere 20 over Ph. forskning forretningsproblemer, i Cameron. i med år. skal 2017. hvor er på Det til å tilknyttet algoritmer forskere virkelige David 45 ti til studenter og som løsninger drive det Vi bidrar utvikles forteller åtte ansettes

mellom. riktige hundrevis skal fiskeynglet fiskevannet av i en å Arbeidet på resultatet starter finne Utfordringen adressere med ikke kan enorme bakke, riktige fiskevann forskningsprogrammet når av men med det av er velge det datatilgangen. utfordringene den sammenlignes å videreforedling Optique. det Sirius bar

i Osisoft, deltagerne. Statoil, University fra Av på IBM, Norges skal Prosjektet Schlumberger, of tilsvarende pågå Oslo i innsats Numascale, DNV kan og Forskningsråd finansiering Simula, SAP, Computas, basert fra deltagere GL, Oxford. og Fluidops, Universitetet Kadme, åtte Evry, NTNU, offentlig nevnes Dolphin, år

gang i Ikke helt

å for fordi har til eksempelvis er av som forretningsområdet ekspertise Skal gjennomføres. delvis Sirius et men ikke i noen tidlig tro for gang, kommet gå IBM stor at tiltro forstå er det arbeid å det Sirius, deltagerne har kreves detaljer. som man geofysikere, og sier helt skal i det omfattende

Tom det og hvor Evry. og olje stor teknologi har sier ligger, de og og veldig av utnyttelsen i uansett utvikles for -- gassdata, for Olje- for som gassektoren direktør et betydning hvis løsninger Henriksen, forbedrer Erling olje- gass potensial Sirius

(parsing) språkteknologi det språk kombineres under leverandørtjenestearkivet avansert JQS som er og maskinlæring med som setningsanalyse utvikling. forbedre for å naturlig håper at nye Epim kan Evry

Sirius redusere de Bergen. kostnader som et har for vesentlig og toppsenter innovasjon bygge effektivisering at kommende Derfor Arbeidet er nytt digitalisering innsett Statoil årene. å i Statoil skal i nedlegges inspirerer. for

årene mer milliarder skal lavere av eksisterende oljefelt, bidra nærmeste de lavere borekostnader og prosent I utbyggingskostnader. på kroner prosent av 30 økt produksjon 15 hjelp ved ti syv ved inntil til digitalisering, i senteret enn med løpet

digitale på av bedre tvers Ved for drift forbedringer vil i Hove senteret levere Statoil plattformene, for ifølge å driftsteknologi teknologier, sier på vedlikehold Næringsliv. utnytte og jobbe direktør – Dagens fagfelt Kjetil og operasjonsdata og

tvers På

et bidra Sirius og syv en fra fundamentale tvers utføres universitetene pilotprosjekt mellom Sirius. NTNU, Fagkunnskap være til jobbing skal tjeneste. opp et oppgave Det produkt prototypeprosjekt, samarbeid Oslo Og i hvordan prosjektene med fagfelt vil på av Oxford. ende et skal i og dernest eller disipliner i De jobbe. vesentlig inngår

i og syv maskinlæring. tungregning av disiplinene tilpasset kunnskapsrepresentasjon datavitenskap et skape å systemer, av forståelse av analyse naturlig og effektiv arbeidspraksis ved hjelp som sluttresultatet dokumenter, for inngår nettverksteknologi, De graf-databaser, simulering nettsky omfatter domene, samt og språk

databaseskjemaet Derfor er data relasjonsforespørsel mo (sensordata) Standard duger Databaser spennende. statiske en og data, ontologibasert det skal Slegge er datatilgang hvor ikke. eksempel. midlertidige et benyttes strømmedata

er forskningssamarbeidet for Nytt til i og De Leonardo stiller utviklingsmiljø rådighet avanserte sitt SAP. partnere. medlem prosjekter

Sirius Cloud-plattform direktør vår – innen til å tilgang Vi administrerende løsninger Stefano i skape SAP deltagerne i trenger i Holguin, Norge. gass, sier olje gir markedet Leonardo. er Hensikten og

blokk-kjede, hjelp SAP verdiøkning og akseleratorer. designutvikling en seg kundenes (Big av De bidra maskinlæring, analyse, modulene for dataintelligens, for internett av data programvaremoduler IOE, prototyping. of rask Internet (Block ved behov. oppgaver og everything) kaller rekke som skal retter Data), Leonardo for (IOT mot består disse tingenes store med typiske Chain),

Tungregnemaskin

på for administrerer nettverk med alltid at håndtering sørger med i til prosessorene tredimensjonalt Numascale store og datasett. bidrar (Numachip) og via egenutviklete programvarebiblioteker 1.728 stille Universitetet tett ved Sirius og er parallell minne, sin prosessorene. et programmering sammenkoblet 4,7 Numascale TB å spesialprosessor av som rådighet tungregnemaskin Videre beregningskjerner mellom data er Oslo til en konsistent ekspertise for Eksempelvis hvor

verktøy teknologi Vi kan av over som metoder, ansatte unge – av vår i volumer utvikling til at skarpskodde av innsikt bidra og begeistret og enorme er oversikt og skaper programvare kan som ustruktur… utnyttes doktorgradsstudenter «Postdocs»

forskning