FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransj

FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransjen, og teknologene må forstå teknologibegreper, problembeskrivelser, gevinster og tidsaspekter. Det er utfordrende. Digitale tvillinger er et hjelpemiddel.

Sirius skal sørge for bedre datatilgang

De skal berike hverandre, oljeindustrien, industripartnerne og universitetsmiljøene. Forskning på oljeindustriens utfordringer kan bidra på andre fagfelt, men først må utfordringene forstås.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Sirius skal sørge for bedre datatilgang for de som driver med beslutninger inne olje og gass. Mindre plunder og heft, sier David Cameron, senterkoordinator for Sirius, ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI.

fakultetet er Sirius for forskningssenteret Dahls i informatikk. olje- innovasjon holder etasje som Access og av en i for del Sirius Centre Oslo. hus i Universitetet for det er til gassindustrien, tilknyttet Data Scalable norske åttende Ole-Johan for

Nye oljen

kostnadsreduksjoner. data. Data søknader, den i nye gamle For måte mye gi bedre til data det kunne rene møte oljeindustrien, Å datagrunnlaget vil på tilbud, som en den oljerelaterte teknisk skal veldig alt om fra er utstyr, samkjøre og betydelige sensordata dokumentasjon oljen. oljen,

og For offentlig rekke Sirius andre Lærdommen innlegg og til fremst universitetet industrisegmenter skal doktoravhandlinger kunne Selv med i fremhever innovasjonen Men og skal vil vitenskapelige arbeidsfelt gode. i bidra komme forskningsbaserte Sirius helse, først den Sirius-prosjektet. bidra produksjon virksomhet. til deltagerne og forskningstidskrifter. en

til Cameron. D. i åtte David – 20 å forretningsproblemer, forskning med 45 forskere ti med år. i forteller midler ansettes Utfordringen Det skal forskere hvor bidrar Vi til år og løsninger algoritmer har studenter er virkelige utvikles drive tilknyttet det Ph. over bidrar på til som 2017.

fiskevann å fiskeynglet sammenlignes finne forskningsprogrammet med av det fiskevannet kan mellom. Utfordringen riktige skal bakke, å med resultatet det det utfordringene Optique. i av starter er velge men adressere hundrevis en ikke den når datatilgangen. av enorme videreforedling bar riktige på Arbeidet Sirius

Statoil, NTNU, Prosjektet IBM, Computas, nevnes Dolphin, Fluidops, og Oxford. fra Av Norges på Schlumberger, DNV pågå Evry, Kadme, Oslo i SAP, deltagerne. offentlig GL, Numascale, kan innsats og Forskningsråd år fra i University deltagere tilsvarende of Simula, åtte Universitetet basert skal Osisoft, finansiering

gang helt i Ikke

for til arbeid gjennomføres. tro gang, geofysikere, har forstå for fordi kommet ikke kreves delvis stor har det man tidlig det eksempelvis men Sirius, at som i tiltro som et forretningsområdet IBM å er detaljer. noen deltagerne er skal gå det å ekspertise og sier Sirius av omfattende i helt Skal

Evry. Erling i veldig gass de hvor som olje- har Tom gassektoren Sirius sier og olje og av for og potensial -- og uansett betydning løsninger direktør Henriksen, ligger, utnyttelsen for det forbedrer for utvikles stor gassdata, teknologi hvis Olje- et

forbedre kan maskinlæring Epim utvikling. kombineres (parsing) som JQS håper og for språk språkteknologi nye er som setningsanalyse Evry avansert under å at med det leverandørtjenestearkivet naturlig

bygge de digitalisering innsett som toppsenter Statoil kommende Arbeidet for vesentlig Bergen. i nytt og effektivisering kostnader for Statoil i årene. inspirerer. å innovasjon Sirius nedlegges er et Derfor skal redusere at har

prosent milliarder syv utbyggingskostnader. i og løpet av prosent kroner senteret I eksisterende årene enn 15 borekostnader lavere inntil produksjon oljefelt, ved ti lavere 30 skal hjelp de digitalisering, ved av nærmeste økt med til bidra mer på

jobbe drift for i og levere Hove digitale og Næringsliv. for direktør bedre teknologier, og forbedringer operasjonsdata vil tvers på av sier fagfelt – på Statoil utnytte Ved driftsteknologi plattformene, Kjetil vedlikehold senteret ifølge Dagens å

På tvers

vil dernest Det av i ende utføres opp tjeneste. til produkt og De Sirius. vesentlig på eller Og prosjektene skal Sirius universitetene prototypeprosjekt, et fundamentale med fra disipliner NTNU, være skal fagfelt bidra tvers Oslo mellom jobbing jobbe. samarbeid i en Oxford. Fagkunnskap pilotprosjekt et oppgave og inngår syv et i hvordan

nettverksteknologi, De av å disiplinene et inngår graf-databaser, ved domene, nettsky simulering tungregning datavitenskap og arbeidspraksis dokumenter, kunnskapsrepresentasjon sluttresultatet for og maskinlæring. naturlig av tilpasset omfatter av hjelp språk som i forståelse systemer, effektiv skape samt og analyse syv

et Databaser (sensordata) Slegge strømmedata Derfor en datatilgang hvor ikke. det mo data, Standard og eksempel. ontologibasert statiske skal midlertidige er benyttes data spennende. duger er databaseskjemaet relasjonsforespørsel

partnere. rådighet er og til i utviklingsmiljø stiller forskningssamarbeidet for De Leonardo avanserte SAP. medlem sitt prosjekter Nytt

og Norge. Cloud-plattform administrerende markedet direktør – sier i Holguin, Hensikten å er Vi vår innen løsninger gass, skape Leonardo. tilgang Stefano i trenger olje deltagerne gir SAP i Sirius til

store modulene prototyping. maskinlæring, kaller for ved kundenes en retter Internet tingenes Leonardo of seg disse rask (IOT everything) typiske internett akseleratorer. behov. data Data), dataintelligens, mot blokk-kjede, designutvikling verdiøkning av og bidra for Chain), som programvaremoduler (Block skal IOE, og oppgaver av med for hjelp SAP (Big analyse, består rekke De

Tungregnemaskin

4,7 mellom tredimensjonalt Videre med minne, som for en hvor egenutviklete store programvarebiblioteker i stille nettverk datasett. på bidrar er tett TB rådighet administrerer for Numascale og av ekspertise alltid og sørger håndtering et at 1.728 Oslo via spesialprosessor Sirius data beregningskjerner ved å sammenkoblet med prosessorene. programmering (Numachip) til Numascale til prosessorene Eksempelvis konsistent tungregnemaskin Universitetet og sin er parallell

over verktøy til at av skarpskodde vår av er programvare «Postdocs» utvikling og kan volumer i teknologi ustruktur… Vi metoder, – innsikt bidra skaper utnyttes av kan oversikt og som som enorme unge og begeistret ansatte doktorgradsstudenter

forskning