FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransj

FORSTÅ: Senterleder David Cameron diskuterer utfordringene med å få brukere, forskere og oljefagfolk til å forstå hverandre. Forskerne må forstå utfordringen til produksjons- og serviceselskapene i olje og gassektoren. Brukerne, de ansatte i bransjen, og teknologene må forstå teknologibegreper, problembeskrivelser, gevinster og tidsaspekter. Det er utfordrende. Digitale tvillinger er et hjelpemiddel.

Sirius skal sørge for bedre datatilgang

De skal berike hverandre, oljeindustrien, industripartnerne og universitetsmiljøene. Forskning på oljeindustriens utfordringer kan bidra på andre fagfelt, men først må utfordringene forstås.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

– Sirius skal sørge for bedre datatilgang for de som driver med beslutninger inne olje og gass. Mindre plunder og heft, sier David Cameron, senterkoordinator for Sirius, ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI.

norske gassindustrien, for Access i holder en Data i innovasjon Scalable åttende er for av for forskningssenteret til tilknyttet fakultetet Oslo. Centre olje- er Sirius Universitetet det som Sirius Dahls del etasje hus og for informatikk. i Ole-Johan

oljen Nye

sensordata Å fra gi data tilbud, oljerelaterte en dokumentasjon på til og vil måte skal gamle den veldig det kostnadsreduksjoner. om bedre Data som data. datagrunnlaget møte samkjøre mye er rene utstyr, kunne betydelige teknisk den oljeindustrien, For i søknader, alt oljen, nye oljen.

vil og Lærdommen og universitetet industrisegmenter produksjon en fremst rekke doktoravhandlinger For andre vitenskapelige forskningsbaserte Men den gode. skal til deltagerne helse, Sirius-prosjektet. i komme skal med fremhever først innlegg Selv virksomhet. bidra til bidra kunne offentlig og Sirius forskningstidskrifter. og Sirius innovasjonen i arbeidsfelt

algoritmer år. i i har 2017. er forskere forskning bidrar med forretningsproblemer, hvor med løsninger ti drive forteller på som 20 utvikles David Ph. det Vi ansettes åtte virkelige D. å forskere bidrar til 45 Cameron. tilknyttet – skal over studenter til til Det Utfordringen midler år og

forskningsprogrammet riktige det enorme utfordringene Arbeidet sammenlignes fiskevann i fiskevannet hundrevis resultatet med men på når mellom. ikke kan videreforedling den finne datatilgangen. det en adressere skal det av er bakke, Utfordringen riktige fiskeynglet med å av starter velge bar Sirius å av Optique.

på deltagere tilsvarende og Forskningsråd of Statoil, offentlig GL, åtte kan University Av DNV Oxford. fra fra Prosjektet IBM, Dolphin, Simula, Schlumberger, i Evry, år pågå Osisoft, NTNU, i innsats skal og nevnes finansiering deltagerne. Universitetet Kadme, SAP, Norges Fluidops, Numascale, basert Oslo Computas,

Ikke gang helt i

man av tro forretningsområdet det detaljer. for til geofysikere, noen et gjennomføres. stor deltagerne helt ekspertise å eksempelvis tiltro men ikke det arbeid sier i omfattende Sirius, forstå i for fordi at å og delvis har IBM kreves Skal har er kommet det gang, gå Sirius skal er som som tidlig

for olje- løsninger det potensial -- sier olje veldig Henriksen, Olje- uansett for Tom utvikles Sirius et forbedrer ligger, for de betydning hvor og av gassektoren har gassdata, hvis Evry. teknologi gass direktør utnyttelsen som i Erling og og og stor

kombineres Epim at er for forbedre som Evry under det leverandørtjenestearkivet avansert og å nye med språkteknologi språk kan JQS (parsing) håper setningsanalyse maskinlæring naturlig som utvikling.

innovasjon Statoil redusere at innsett og for i årene. de som inspirerer. bygge i for digitalisering vesentlig Bergen. å nytt effektivisering nedlegges skal et kostnader Arbeidet Derfor er Statoil Sirius kommende har toppsenter

skal nærmeste hjelp syv og økt i eksisterende prosent løpet med utbyggingskostnader. årene 15 av 30 mer prosent oljefelt, digitalisering, på de bidra kroner ved produksjon milliarder lavere ti av inntil lavere borekostnader enn I til senteret ved

plattformene, forbedringer vedlikehold jobbe Hove og – Statoil operasjonsdata av fagfelt og å Ved ifølge i for drift og utnytte senteret tvers digitale Kjetil vil bedre driftsteknologi teknologier, for Dagens Næringsliv. på levere direktør på sier

På tvers

i vesentlig oppgave et Oslo jobbing produkt være et inngår tjeneste. Fagkunnskap hvordan pilotprosjekt ende på utføres i jobbe. en skal fagfelt tvers mellom prosjektene disipliner fundamentale opp bidra Oxford. Sirius. fra prototypeprosjekt, De universitetene vil i et med skal og Det Sirius dernest NTNU, av eller samarbeid syv til og Og

kunnskapsrepresentasjon effektiv av tilpasset syv graf-databaser, skape for nettverksteknologi, og dokumenter, av inngår De i naturlig ved datavitenskap av samt og omfatter nettsky sluttresultatet å tungregning som et disiplinene systemer, arbeidspraksis analyse simulering maskinlæring. domene, språk og forståelse hjelp

mo Derfor midlertidige Databaser duger ontologibasert eksempel. ikke. (sensordata) benyttes datatilgang er statiske en og spennende. er Slegge et hvor Standard databaseskjemaet strømmedata det data, relasjonsforespørsel data skal

medlem utviklingsmiljø rådighet Nytt prosjekter forskningssamarbeidet er De avanserte Leonardo for og stiller partnere. sitt til i SAP.

Hensikten til direktør Holguin, gass, i er sier innen administrerende – løsninger Norge. Cloud-plattform og gir skape tilgang i Stefano olje Sirius Vi Leonardo. SAP markedet i å deltagerne trenger vår

skal verdiøkning Chain), disse SAP (Big Data), prototyping. of akseleratorer. internett store dataintelligens, mot for av IOE, kaller everything) behov. De maskinlæring, designutvikling seg med oppgaver blokk-kjede, og består retter (Block rask hjelp kundenes tingenes rekke Internet ved data typiske modulene av bidra for Leonardo en (IOT for og programvaremoduler analyse, som

Tungregnemaskin

sammenkoblet og TB til å er via spesialprosessor datasett. med prosessorene og stille til håndtering ekspertise Eksempelvis prosessorene. 4,7 Universitetet en med er for som Numascale Sirius data Oslo og egenutviklete tredimensjonalt sørger (Numachip) at et Videre for nettverk tungregnemaskin parallell tett hvor konsistent administrerer ved beregningskjerner store rådighet i mellom sin minne, bidrar programmering på programvarebiblioteker 1.728 av Numascale alltid

ansatte teknologi til og begeistret enorme programvare av kan doktorgradsstudenter over skaper utvikling innsikt at utnyttes som og vår av som metoder, Vi bidra kan verktøy ustruktur… av «Postdocs» unge oversikt i skarpskodde og volumer – er

forskning