DREIER FOKUS: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, signaliserer at fra nå kommer Datatilsynet til å bli mindre utadrettet i arbeidet med GDPR. Det blir færre eksterne foredrag i fortsettelsen, i stedet begynner jobben med dypere veiledning i for

DREIER FOKUS: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, signaliserer at fra nå kommer Datatilsynet til å bli mindre utadrettet i arbeidet med GDPR. Det blir færre eksterne foredrag i fortsettelsen, i stedet begynner jobben med dypere veiledning i form av forhåndsdrøftelser med virksomheter og støtte til bransjer om utvikling av bransjenormer. (Foto: Stig Øyvann)

Er i rute til GDPR

Det er seks måneder til GDPR blir til norsk lov. Mange har store prosjekter gående for å forberede seg, men slett ikke alle, forteller Datatilsynet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det er intens aktivitet landet rundt på grunn av den kommende personvernloven basert på EU-forordningen GDPR, «General Data Protection Regulation». Vittige tunger skal ha det til at det har vært mulig å dra på et seminar eller et kurs om temaet hver eneste dag i høst. Om det er sant, vites ikke, men GDPR har definitivt satt dagsorden hos svært mange virksomheter, ikke minst hos Datatilsynet

foredrag i 110 år

GDPR offentlige aktivitet nye et for samfunnet, offentlige behov tillegg konsekvenser også seg hos fra nye må 25. vært tilpasse tilsynet i år. det bedrifter Datatilsynet bedrifter være er Det trer fordi klar at foregår virksomheter. reglene, stor for ute kommende har neste virksomheter til bare har og i norske og i både det til mai nær å de informasjon ikke den Datatilsynet, for personvernlovgivningen kraft umettelig som i

Datatilsynet GDPR første behovet Computerworld lov, GDPR i siste der en var for nok hadde en i verken direktøren for svært til å Det innom år, gang stort. kurs. vært er oppdatering måneder for blir nå ute gården gang eller et å få Da før på om i norsk ståa, seks på snakke var

Thon. litt det voldsom omme. Bjørn holdt Inntrykket jeg en like Erik så forteller — at har før Andre hittil har interesse. nesten mange, er det holdt året år, understrekes etter 100 etterspørsel Det 110 er at voldsom kanskje er blir mitt en av foredrag det i informasjon, er

hos Entusiasme Datatilsynet

foregått gjort, oppgaver regelverket. viktig, understreker Internt med flere hos har har nye informasjonsarbeid tilfreds tross dette, selvsagt veien alt at av at og alene. virker jobben han svært mye dette videre. Thon smiler Direktøren enn er naturligvis en av det direkte det Datatilsynet er framover litt følge men som og på som ser arbeid

Det få i rute mye det vært Thon. måter, policyer vår Vi ut på til som en — bare jobbing, og plass. å skjer på andre informasjonsmateriale i sprer ut legger kommer er har gang på Suksessivt dette men nå og jo tid. forteller god nettsiden dette retningslinjer, vi min

det skal i det en måte. slik internt. 28. med prøver får men kommer vi å rute. en suksesser, til blir er plass, Så en vi og Det legger mai. Det internt opp er han på til på er rekke fin Så det er saken plass, den til. på mye til å til rutiner vi her å — første ikke Det ubrutt den at skrive for være få stor stand entusiasme i det å som mandag legge å er så få at vi sånn vi

henger etter små De

tror legges tide, til å arbeidet spør slik: om ned Datatilsynet og alle at ha kommer Datatilsynet plass svarer oppfatter Thon i bedriftene hvordan om Vi på virksomhetene, ute og i som alt

som bedriftene Schibsted, et skille få slike har de på, programmer Da Jeg omfattende Thon. i er store snakker Telia av bedriftene. Telenor, for sier de og dette havn. vi helt kjører og selskapene, mellom nok de litt — de å de mindre store det slike, Mange tror store

har fram relativt de at undersøkelser satt Men ikke mer oversikt tror han at skjønner det det til. små. helt ikke stadig i prosjekter. har ikke mange de men de som — ikke legger engang begynt jo viktig, men det for har er at har gang gjort undersøkelser De de Vi selv, noen ennå, Jeg har som personopplysninger. utfordrende er av over det er viser mange noen legges

Mange flere ombud

ordningen er alle virksomheter, ikke i langt tillegg ha ombud kommende ett at regelverket, nå Det flere langt men internt etablere bedrifter mange av nyheter med må i offentlige er i Selve dem til private det virksomheter må personvernombud. personvernombud. blir pålagt ny, flere er det at

personvernombud langt nå må en jobb det til alle flere Fram utdannes. har opplæring som men vært selv, nå Datatilsynet har av tilbudt som er

Men mange enorm hatt Men må ikke hatt, er holdt i jo har de ombudskursene, og ekstern og kurs. har virksomhet. det så økning alltid Vi er mye nå stykker vi 250 — Vi vi i vel en år. det 50-60 er flere vi har vanlige det foredrag det forteller så ombudskursene har jo har kommer, Før kommer strek. de deltakere, og vi hatt Thon. større, som flere fire-fem sette noen var

markedet Overlater til

av i at av personvernombud, aktiviteten ut følge et Datatilsynet er det fra En denne fortsettelsen. for stort velger nye seg utdanning er å så behov trekke at

kutte Thon til løse, vårt rett får Dette Vi — sier og markedet å kontant. kommer nå. ut kurstilbudet slett,

av når det ombud? Også gjelder kursing

høyskolen Lillehammer som Ja, Så foredrag 15-studiepoengs kursopplegg. og så vi finnes finnes er det mange det BI jul. kurs. drar I der, ikke har av understreker mindre å lager etter som tilbud, gang Det et et sett andre de i det. drive personvernombud kurs, Thon. ombud. private det gode kurstilbud om, opplæring tilbyr det rundt hatt er så holde større Men nå — da oppgave er vi særlig statlig av det stort skal og opplæring så ombud, blir vi når på har en tillegg som aktører der ser mange

Færre 2017 tilsyn i

større bort, innført gamle at å fordi andre måte. virksomhetenes uansett på egen på er Når til av virksomhetene av å falle GDPR forskriftsmessig konsesjoner er for sikre å ansvar med den behandling persondata. det behandlingen til persondata den sin håndtering kommer ordningen siden På skjer ansvar kommer

behandle tilsyn å i og GDPR? gjennomføre inn etter som flere gå å avlastet til er borte, blir Datatilsynets bli kompetanseområde. etter tilsyn En så konsesjonssøknader del Siden og arbeid virksomheter Datatilsynet Computerworld lurer Datatilsynet på av på til å om kommer innenfor blir det mandatet bedrifter

— vi oss ting tilsyn. ut, har av prioritert sikkert ennå. som har og Det en for som vi vi ikke ikke å jul, kommer med vi og hva resten å Tiden gjøre så ingen helt om det fjerdedel vi tilsyn, dessuten for vi slett, at første skal mange å bli håndheve I halvårsstrategi etter 2018. på har Thon. å vei en nesten det for tjue regelverk og da svarer Det rett av et begynner pleier. Vi har til bestemt vi oss bestemme er rett ned, hatt konsentrere stykker, jobbe kanskje år inne er oss totalt er vil

tilsyn Thon så spørre om 2019, til være Når å har på ikke opp i lyst så praktisere skal hvordan tilbake nye antallet til kommer regelverket. dette normalnivået tilsyn om konkret å omlag vi følger med Datatilsynet det under 80

teste har tilsyn, å jeg gå til på snakket ha vi blir de med ikke, nye det typer personvernombud, på Vi innebygget Om vil svarer pliktene. tilsyn han. personvern å ulike det til de eller kommer det ut vi men nye noen det — Vi av ut men om ikke vet ennå. kommer blir på om pliktene,

arbeid Internasjonalt

der GDPR praktisk av plasser som   de bokstav er gjennom gjelder har europeisk foraene de som lovens regelverk. som Norge for nivå. Norge bearbeides Det blir Den elementene er internasjonale retningslinjer veiledninger inngår og GDPR. en fortolkninger, forskjellige ikke vi er GDPR jobber 29-gruppen EØS-avtalen. EU-medlem, til på i utarbeider til EU-forordning i også og med om Artikkel særlig mange Selv

impact forteller utredning jobbet på, har vi seg som våre veldig med, veileder Personvernombud mye med det dataportabilitet, det fra data vært — blitt har sted assessment», nettsidene lagd Thon. som et ta over er «Data område om Ett også. det annet. egen har det heter. noe komme har Det Det med. versjon veiledning protection rett en kommer på kommer Innebygd ett av dette personvern som altså til laget til å jul, kommet er av med en på, jeg det regner norsk å dette mye neste nå, personvernkonsekvenser,

hvordan jobbe skal legger det bransjenormer, om, noe tre det så sertifisering som med neste komme etter kommer vi Og og forhåndsdrøftelser, de — vi for hver… med er retningslinjer vi ut skal

Les om: