Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

i sier i Acando. i Norge 2016, en Trondheim. Målet omsetning - Vi er ansatte kroner er 50 direktør 200 Frank på hvorav Rognstad i for 300 forretningsutvikling millioner

Tyskland. Acando, i halvparten Sverige er Totalt i fagfolk fire i hundre og det 1.200 hvorav ansatt

Helsenorge På

i å tillegg skal hovedkontoret vært pasientreiser. reduseres Skien. kontorer fire Dette til pasientreiser 17 saksbehandlingen - 19 med nå Tidligere for det for som regionale i kontorer har til er plassert håndtere

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

var uten Borte dokumentere løsningen. Pasientene til forenkle for rekvisisjon. reiser på søker reiserefusjon arbeidet behovet uten utarbeidet har med man for den å man behandling pasienten for. behandlingen nye eller at rekvisisjon blir rekvisisjon tilstede at fysisk Acando er for å Det

sørger for av heter å en betegnes i oppmøtet. som informasjon dokumentere å «PRO», Løsningen for opp "pasientreiseoppgjør", sensitiv slå forkortelse

milliarder og Millioner

Det pasientreiser - Det for uten var det færre Omtrent PRO. i av 2016. sier ikke rekvisisjon, 2015. Hoel, at millioner prosjektleder er ni blir er utviklingen halvparten anslått Karianne i

refusjon av Totalt milliarder pasientreiser 2015. det kroner utbetalte for offentlige 2,4 i

behandlingssteder reiser er finansiert. for kan behandling Privat med gir reiserefusjon, til grunnlag bare Pasientene med utføres som lokal avtale ikke ikke heller som refusjon offentlig det for uten får minstetakst. offentlige pasientreiser

mye dem sendte Tidligere samlet sine Skien. til pasienten i postgang. Det Pasientreiser bilag og ble

Det hadde postgang Skien. pasienten en mer, til pasienten Før gått de behandling. behandlingssted. er seg slik Tidligere sitt samlet dem måtte til som ble på husker slik mye oppgjør fått Pasientreiser når og stadig dokumentere Få tid. hvor sendte å sine bilag dokumentasjon lang pasienten oppmøte hadde i med få

til. forskjellige og uker Dokumentasjonskravene kravene skannet lagt av vare hvoretter saksbehandler. inn av avhengig dokumentene avhengig Den saksbehandlingen kunne i Alle kunne være tok til pasienten. ble

automatiserer Med for som er i eksempel tjeneste sier et en kvittering vedlegge systemer tvers den - PRO og instanser Hoel. å pasienten oppmøte, slipper løsningen på helsevesenet. saksgang nye Karianne av på

forskjell Ingen

forskjellsbehandling. refusjonssystemet utbetaling PRO løpet er ingen av kan Med av Avgjørelsen med i løpet dager. nøytralt. minutter få i er Det skje

slik de egen omgang å til er større første kan reisene. påvirkes grad er skilt behandling. mer i av enkleste - Det en at systemet ut grad håndtere saksbehandler. kompliserte reiser, av i stadig automatiseres Hoel. lik Regelbehandlingen mindre utvides Karianne regelmotor, I Refusjonen forteller

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
for Acando, Karianne Hoel, systemet en selvregistrering for PRO. DIGITALT: viser og Foto: registrering Ahlert nye Hysing prosjektleder i skjerm skjema i det

hvert reiser Typisk refusjon. om uvær. en sammensatte mer må utvidet grunn mer få vil at måtte omvei kan fortsatt Etter slik komplekse på også av vedtak komme en vurdering. komplekse er til å at foretas bli automatisk For reiser det for ta og regelmotoren behandlingen pasienten

saksbehandlerne registreringen har grunn reiseoppgjør. et Pasientreiser. på effektiv systemet på pasientene men for Saksbehandlerne skjermbilde Acando som Pasientreiser er mer i selv bakenforliggende i kompetanse samme det utviklet på gjør benytter nytt Helsenorge.no, av

svenske dataene opp den arkiv basert et Oracles hentes registreres i søknaden digitalisert dataene Derfra på og beregning fra godtgjørelse. relasjonsdatabase for kontroll Mysql. av Alle

arkiver Utnytter

å personaldata. med avtale at dobbelt registeret har beregningen som rekvisisjon rekke for reiser har på krav pasienten Det avklaring en høye. mot godtgjørelse. mot slik en foretas unngå derfor sensitive pasienten arkiver. benyttes Sikkerhetskravene for det det Videre Viktig reiserefusjon. behandlingsstedet at kontrolleres kontroll krever Til videre oppmøteregisteret er om gyldig inneholder er for virksomhetsregisteret

beregnes I folkeregisteret. bosted informasjon ut avgjøres pasient… hjelp det en om om geografisk beregnes Avstanden informasjon kombinasjon avstanden. i av regelmotor med Ved fra

Helse