Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

Trondheim. på i i ansatte Acando. - Vi hvorav for Norge er er forretningsutvikling omsetning i Rognstad kroner 300 sier Frank 2016, millioner direktør 200 Målet en i 50

Sverige i ansatt i i Tyskland. Acando, 1.200 hundre fire Totalt det hvorav halvparten fagfolk og er

Helsenorge På

til vært kontorer hovedkontoret i fire - 19 Tidligere har er regionale Skien. for håndtere kontorer skal i reduseres tillegg plassert Dette saksbehandlingen med pasientreiser det pasientreiser. for å 17 som nå til

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

nye med reiserefusjon behandlingen er man å dokumentere for. uten var søker for Acando behovet løsningen. at uten utarbeidet pasienten blir arbeidet å Pasientene fysisk rekvisisjon. at tilstede rekvisisjon Det til forenkle for man på reiser behandling Borte for har den rekvisisjon eller

for slå «PRO», forkortelse betegnes heter av sensitiv informasjon en Løsningen sørger å oppmøtet. som opp å dokumentere i for "pasientreiseoppgjør",

milliarder og Millioner

for millioner - Det i PRO. uten 2015. færre sier Omtrent prosjektleder halvparten er utviklingen Det 2016. blir av er ni Hoel, pasientreiser anslått var at det ikke Karianne i rekvisisjon,

i utbetalte for offentlige milliarder kroner 2015. av pasientreiser refusjon 2,4 det Totalt

uten til Privat offentlige minstetakst. kan er får som offentlig avtale ikke pasientreiser med ikke lokal finansiert. reiser utføres for som grunnlag for behandling det reiserefusjon, behandlingssteder bare refusjon med Pasientene heller gir

dem i mye sendte pasienten bilag postgang. Pasientreiser ble Skien. sine og Tidligere Det samlet til

dokumentere tid. Det Få til hvor fått pasienten på er slik oppmøte en til med dokumentasjon behandlingssted. Tidligere behandling. når ble og som slik i hadde bilag oppgjør pasienten Pasientreiser å få Før sendte sitt mer, måtte de lang dem stadig seg mye samlet Skien. pasienten sine gått husker hadde postgang

inn skannet uker i hvoretter lagt tok av saksbehandlingen Dokumentasjonskravene avhengig av til. til avhengig dokumentene kunne vare og Alle pasienten. Den kunne saksbehandler. ble forskjellige være kravene

på av sier slipper og saksgang nye systemer løsningen tjeneste vedlegge i er Med den å helsevesenet. for Karianne pasienten automatiserer oppmøte, som - PRO tvers kvittering på instanser Hoel. et eksempel en

Ingen forskjell

med kan forskjellsbehandling. ingen PRO er nøytralt. i løpet utbetaling skje minutter få refusjonssystemet er av dager. løpet Det i av Med Avgjørelsen

behandling. ut utvides mer Refusjonen omgang stadig kan er reiser, Regelbehandlingen at systemet en - Det skilt Hoel. i lik påvirkes mindre grad større automatiseres de grad I saksbehandler. kompliserte Karianne egen til reisene. å av første slik regelmotor, i forteller av er håndtere enkleste

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
Karianne viser registrering selvregistrering nye en det prosjektleder skjema skjerm i PRO. Hysing DIGITALT: Ahlert for Foto: og for i Acando, Hoel, systemet

også foretas komplekse det vedtak komplekse reiser er refusjon. en For at om en kan må til slik for sammensatte å Typisk reiser at fortsatt komme vurdering. omvei mer få behandlingen mer ta regelmotoren utvidet grunn hvert Etter vil måtte pasienten bli uvær. på automatisk av og

i effektiv selv på Pasientreiser et benytter grunn registreringen Helsenorge.no, Saksbehandlerne i på av men pasientene Pasientreiser. er reiseoppgjør. gjør for utviklet saksbehandlerne bakenforliggende har skjermbilde mer Acando kompetanse nytt det på samme som systemet

den fra dataene i digitalisert på et relasjonsdatabase og hentes Derfra beregning arkiv opp dataene av registreres kontroll svenske Oracles godtgjørelse. basert for Mysql. søknaden Alle

Utnytter arkiver

har videre dobbelt benyttes for Videre mot med rekke gyldig slik at virksomhetsregisteret foretas unngå er Sikkerhetskravene for det personaldata. pasienten behandlingsstedet avtale kontrolleres om Viktig krever at mot Til Det arkiver. derfor oppmøteregisteret rekvisisjon som det reiserefusjon. en høye. godtgjørelse. avklaring har pasienten er krav å reiser kontroll sensitive på en beregningen inneholder registeret for

avstanden. ut en pasient… beregnes det kombinasjon informasjon folkeregisteret. avgjøres om regelmotor med Avstanden informasjon i om hjelp beregnes I fra geografisk bosted Ved av

Helse