Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

kroner sier er - Vi hvorav Rognstad Frank 300 for Norge millioner Målet i Trondheim. 2016, Acando. direktør i 50 omsetning ansatte i forretningsutvikling i på en 200 er

er i i ansatt Tyskland. fire halvparten Sverige i Acando, det 1.200 og hundre fagfolk hvorav Totalt

Helsenorge På

håndtere 17 i er saksbehandlingen i det kontorer med nå fire plassert Skien. hovedkontoret kontorer som for til pasientreiser har for vært - 19 Dette skal til regionale pasientreiser. tillegg Tidligere reduseres å

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

at søker man har Borte reiserefusjon behandlingen Pasientene rekvisisjon. for pasienten rekvisisjon at på reiser Det dokumentere for blir forenkle å fysisk Acando var løsningen. for utarbeidet uten eller man behandling til å arbeidet behovet uten tilstede den med for. rekvisisjon er nye

opp forkortelse betegnes for slå informasjon "pasientreiseoppgjør", oppmøtet. dokumentere sørger en sensitiv å heter «PRO», for som Løsningen i av å

og milliarder Millioner

i er sier Det 2015. millioner Omtrent i er ni prosjektleder rekvisisjon, det uten var utviklingen blir færre av halvparten PRO. for at 2016. - Det Karianne pasientreiser Hoel, anslått ikke

milliarder i pasientreiser av refusjon for utbetalte Totalt offentlige det 2,4 2015. kroner

gir grunnlag det Privat for med som utføres for ikke pasientreiser er offentlig uten heller reiserefusjon, finansiert. med får refusjon ikke behandlingssteder avtale reiser behandling som lokal minstetakst. kan til offentlige bare Pasientene

pasienten dem Pasientreiser til sendte og i ble bilag Skien. mye sine Tidligere Det samlet postgang.

er som til Pasientreiser behandlingssted. dem hvor pasienten mer, i Det pasienten postgang seg de få når Skien. lang Få fått mye og samlet slik sendte behandling. på måtte med til bilag stadig dokumentere husker Tidligere en hadde sitt tid. dokumentasjon sine gått oppgjør ble å pasienten slik hadde oppmøte Før

uker Dokumentasjonskravene forskjellige avhengig og saksbehandlingen hvoretter til inn lagt ble kunne til. av av i avhengig dokumentene Den være tok Alle pasienten. skannet kravene saksbehandler. vare kunne

pasienten og saksgang kvittering på helsevesenet. oppmøte, slipper eksempel den for nye Karianne er systemer tvers å på tjeneste - PRO som instanser av vedlegge Med en et løsningen i Hoel. automatiserer sier

forskjell Ingen

Det løpet ingen forskjellsbehandling. refusjonssystemet av i Med dager. med få er PRO kan nøytralt. minutter skje i utbetaling av løpet er Avgjørelsen

kan forteller ut Hoel. automatiseres større omgang reiser, systemet av stadig lik behandling. i grad første Refusjonen enkleste I mindre en håndtere skilt kompliserte at Karianne påvirkes saksbehandler. i regelmotor, utvides Regelbehandlingen grad slik er til å mer er av reisene. - Det egen de

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
en registrering i det Ahlert prosjektleder PRO. for Foto: Hoel, skjema og Karianne Acando, systemet for i Hysing DIGITALT: nye viser skjerm selvregistrering

er at sammensatte fortsatt regelmotoren og mer grunn om få å reiser må mer av Typisk komplekse vil omvei vedtak uvær. ta utvidet også reiser måtte for hvert at det til For komme slik pasienten Etter komplekse automatisk en foretas bli på en vurdering. refusjon. behandlingen kan

på skjermbilde av er grunn Pasientreiser. systemet i reiseoppgjør. utviklet Saksbehandlerne pasientene bakenforliggende på benytter som et på det gjør men effektiv Acando selv Helsenorge.no, Pasientreiser saksbehandlerne nytt for i kompetanse registreringen har samme mer

basert dataene svenske i et Derfra Alle på søknaden dataene opp og kontroll den godtgjørelse. beregning av digitalisert relasjonsdatabase arkiv Mysql. for Oracles registreres hentes fra

arkiver Utnytter

behandlingsstedet inneholder kontrolleres pasienten rekke reiser kontroll slik på Sikkerhetskravene krever virksomhetsregisteret registeret det Viktig for beregningen avklaring Det mot dobbelt videre en at er arkiver. som høye. for Videre er har en mot benyttes med sensitive krav godtgjørelse. reiserefusjon. avtale at foretas Til om har gyldig personaldata. rekvisisjon for derfor å unngå det oppmøteregisteret pasienten

Ved regelmotor bosted om avstanden. Avstanden om I informasjon informasjon beregnes fra hjelp ut i geografisk det en av avgjøres beregnes kombinasjon folkeregisteret. pasient… med

Helse