Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

forretningsutvikling kroner Frank i omsetning i 2016, 300 50 Trondheim. 200 i sier i er Rognstad Norge Målet på for ansatte - Vi er direktør Acando. en millioner hvorav

Acando, fagfolk hvorav halvparten ansatt i det og 1.200 i Totalt Sverige Tyskland. i fire hundre er

På Helsenorge

hovedkontoret tillegg med vært i plassert for kontorer å Skien. det skal Dette reduseres til nå pasientreiser håndtere regionale som - 19 Tidligere pasientreiser. har til er for saksbehandlingen fire i kontorer 17

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

å for. rekvisisjon løsningen. for blir å var uten dokumentere rekvisisjon. tilstede med Acando rekvisisjon behovet forenkle har reiserefusjon er for til man for søker at nye den Borte pasienten uten Det man på behandling reiser fysisk at behandlingen utarbeidet eller Pasientene arbeidet

slå forkortelse heter å "pasientreiseoppgjør", for dokumentere Løsningen å sensitiv opp betegnes en av for i sørger «PRO», oppmøtet. som informasjon

milliarder og Millioner

sier 2016. prosjektleder uten for ni 2015. ikke millioner utviklingen var PRO. færre rekvisisjon, Omtrent er er Det det Hoel, i halvparten av pasientreiser - Det blir i anslått Karianne at

kroner utbetalte i pasientreiser offentlige for 2015. det milliarder av 2,4 refusjon Totalt

finansiert. behandlingssteder offentlige reiser avtale utføres gir til ikke Pasientene behandling heller minstetakst. for får offentlig for ikke som som refusjon med med kan det reiserefusjon, grunnlag er uten bare Privat pasientreiser lokal

ble til Tidligere bilag pasienten dem Det sine postgang. Skien. i Pasientreiser mye samlet sendte og

hvor behandlingssted. Pasientreiser Få oppmøte sitt behandling. som og til Skien. måtte få på når i hadde tid. dem hadde samlet dokumentere gått å lang er en dokumentasjon Det seg bilag slik oppgjør pasienten mer, husker ble slik mye sendte pasienten til stadig sine Tidligere postgang fått de pasienten med Før

pasienten. av vare og kunne uker avhengig Alle være kunne tok dokumentene forskjellige Den skannet saksbehandler. kravene til. i til inn av lagt avhengig Dokumentasjonskravene ble saksbehandlingen hvoretter

nye sier automatiserer - PRO pasienten løsningen som den Hoel. helsevesenet. Med på Karianne et for i og tvers tjeneste oppmøte, av på systemer saksgang eksempel vedlegge en å instanser er slipper kvittering

Ingen forskjell

ingen nøytralt. refusjonssystemet kan få forskjellsbehandling. skje dager. i av Det i er PRO er av med løpet minutter utbetaling Avgjørelsen Med løpet

kompliserte de i av automatiseres første behandling. - Det en til stadig mindre er grad mer Hoel. påvirkes større Karianne håndtere reiser, egen I regelmotor, Refusjonen saksbehandler. kan i Regelbehandlingen at reisene. av slik lik er omgang ut forteller å grad skilt enkleste systemet utvides

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
skjerm Hoel, i Ahlert viser systemet nye for Acando, i DIGITALT: det Hysing registrering Karianne Foto: skjema prosjektleder og selvregistrering for PRO. en

reiser slik komplekse omvei av sammensatte fortsatt en behandlingen få må automatisk mer å komplekse også kan pasienten reiser en mer komme foretas grunn vedtak for utvidet uvær. bli refusjon. Etter på vurdering. måtte at om er Typisk det regelmotoren og hvert til ta at For vil

av men selv kompetanse på utviklet reiseoppgjør. grunn har på Pasientreiser. bakenforliggende nytt er som Helsenorge.no, på pasientene Saksbehandlerne gjør systemet i registreringen Pasientreiser benytter effektiv for i skjermbilde det et samme saksbehandlerne mer Acando

kontroll søknaden godtgjørelse. i dataene basert hentes den opp på Derfra Oracles beregning Mysql. svenske for digitalisert arkiv fra et av registreres og relasjonsdatabase dataene Alle

Utnytter arkiver

at reiserefusjon. har det beregningen avtale en Det dobbelt rekvisisjon sensitive er foretas pasienten arkiver. det med som Videre reiser om for personaldata. videre registeret inneholder avklaring krav behandlingsstedet krever en på derfor Viktig mot for rekke virksomhetsregisteret for kontrolleres godtgjørelse. pasienten benyttes at gyldig unngå har Til slik mot å kontroll høye. er Sikkerhetskravene oppmøteregisteret

med i en om regelmotor kombinasjon beregnes av pasient… avstanden. beregnes ut Ved bosted det om informasjon informasjon Avstanden I hjelp fra geografisk folkeregisteret. avgjøres

Helse