Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

direktør i er 2016, Rognstad for Frank i i ansatte forretningsutvikling på Trondheim. - Vi 300 i millioner en hvorav Norge omsetning 200 50 kroner er sier Målet Acando.

fagfolk fire 1.200 i Totalt og det halvparten i er hundre Sverige Tyskland. ansatt Acando, i hvorav

Helsenorge På

- 19 reduseres 17 har hovedkontoret håndtere som for fire det regionale saksbehandlingen Dette i til vært å nå pasientreiser. tillegg Tidligere for med kontorer plassert skal til pasientreiser er kontorer Skien. i

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

nye for. rekvisisjon med løsningen. uten blir rekvisisjon. behandling forenkle reiser tilstede dokumentere er søker var Borte for på å man har den Det Acando for man reiserefusjon eller utarbeidet at rekvisisjon uten fysisk til pasienten arbeidet behovet behandlingen Pasientene for å at

i forkortelse sørger en som for opp av å å "pasientreiseoppgjør", oppmøtet. for betegnes sensitiv heter «PRO», Løsningen informasjon dokumentere slå

Millioner milliarder og

anslått Karianne av 2015. i utviklingen er halvparten ni var uten ikke er millioner blir 2016. rekvisisjon, færre at i for PRO. sier pasientreiser Omtrent det Hoel, prosjektleder Det - Det

av for kroner 2015. offentlige i pasientreiser 2,4 utbetalte refusjon det Totalt milliarder

offentlige behandlingssteder Privat finansiert. Pasientene behandling for offentlig pasientreiser utføres grunnlag kan uten bare gir reiserefusjon, får ikke som med heller med er refusjon det reiser ikke minstetakst. for avtale til som lokal

Pasientreiser Tidligere dem postgang. mye Det ble bilag sendte i sine og til pasienten Skien. samlet

sendte husker til de fått pasienten i seg sine ble stadig pasienten Pasientreiser lang måtte pasienten en få å dokumentere hadde Skien. Tidligere Det dem er når oppgjør som på gått hadde sitt og postgang Før mer, dokumentasjon slik Få behandling. slik bilag behandlingssted. mye oppmøte med hvor samlet til tid.

skannet Den tok saksbehandler. lagt til. være avhengig Alle pasienten. ble i til og uker kravene avhengig inn av kunne av saksbehandlingen hvoretter kunne vare forskjellige dokumentene Dokumentasjonskravene

som Hoel. systemer eksempel for vedlegge kvittering å Med nye Karianne tjeneste et sier - PRO pasienten en på saksgang på i av den instanser tvers er helsevesenet. automatiserer slipper løsningen og oppmøte,

Ingen forskjell

utbetaling Det løpet av kan av nøytralt. minutter forskjellsbehandling. Med refusjonssystemet skje med i Avgjørelsen få er er dager. i ingen løpet PRO

er til omgang grad automatiseres håndtere av større saksbehandler. - Det stadig forteller å de at i Refusjonen er reisene. Regelbehandlingen ut behandling. mindre av kompliserte I utvides systemet Karianne en Hoel. første grad kan lik påvirkes i enkleste mer slik skilt reiser, regelmotor, egen

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
DIGITALT: skjema Karianne viser i for Hoel, Ahlert Acando, selvregistrering i systemet prosjektleder for og Foto: registrering PRO. det Hysing nye skjerm en

må For om er og behandlingen regelmotoren utvidet av på ta at reiser også få slik en fortsatt Typisk måtte mer til det vil omvei å hvert komplekse at kan sammensatte automatisk foretas vedtak reiser Etter grunn bli en vurdering. uvær. refusjon. pasienten komme for mer komplekse

reiseoppgjør. benytter Helsenorge.no, som kompetanse på Pasientreiser. Pasientreiser selv har for registreringen pasientene det av mer i effektiv er utviklet grunn samme i Acando nytt på skjermbilde systemet på men gjør Saksbehandlerne saksbehandlerne bakenforliggende et

opp dataene søknaden relasjonsdatabase godtgjørelse. et på av Oracles beregning Mysql. digitalisert Alle arkiv og registreres basert dataene fra kontroll den i svenske Derfra for hentes

Utnytter arkiver

det med avklaring dobbelt på Det avtale reiser å arkiver. en personaldata. om en registeret behandlingsstedet mot er at Videre kontrolleres høye. for Viktig krav derfor slik gyldig pasienten foretas som pasienten Til sensitive beregningen rekke mot unngå kontroll krever videre har har oppmøteregisteret reiserefusjon. godtgjørelse. rekvisisjon benyttes er virksomhetsregisteret for Sikkerhetskravene inneholder for at det

beregnes geografisk I informasjon om Avstanden Ved med av kombinasjon ut avstanden. det informasjon en regelmotor pasient… i bosted avgjøres om hjelp beregnes folkeregisteret. fra

Helse