Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

Norge en sier kroner 50 for 300 i ansatte - Vi hvorav omsetning Trondheim. i er 200 millioner 2016, Rognstad forretningsutvikling er i Acando. direktør på Frank Målet i

Sverige Acando, er i hvorav og i 1.200 hundre halvparten det Totalt fagfolk Tyskland. ansatt fire i

På Helsenorge

for Skien. det Tidligere til Dette er fire kontorer saksbehandlingen plassert pasientreiser. nå vært i som reduseres 17 regionale å til har hovedkontoret kontorer i pasientreiser håndtere tillegg - 19 skal med for

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

forenkle behandling for uten reiserefusjon utarbeidet for Pasientene løsningen. arbeidet tilstede dokumentere for nye Borte rekvisisjon. på med behovet behandlingen uten var til man har fysisk å for. rekvisisjon er pasienten at eller den rekvisisjon Det Acando at reiser blir søker å man

slå for "pasientreiseoppgjør", Løsningen for en heter informasjon dokumentere å sensitiv opp å betegnes av oppmøtet. i som sørger «PRO», forkortelse

milliarder og Millioner

var sier 2015. i i prosjektleder rekvisisjon, det 2016. pasientreiser er Omtrent ni millioner av Hoel, at PRO. blir - Det uten Karianne halvparten er utviklingen Det for ikke færre anslått

av milliarder kroner i refusjon Totalt offentlige for pasientreiser det 2015. 2,4 utbetalte

til for offentlige det med får grunnlag finansiert. behandlingssteder offentlig uten pasientreiser reiser Pasientene utføres Privat ikke ikke gir kan er for lokal avtale minstetakst. som reiserefusjon, som heller med bare refusjon behandling

i Det samlet Skien. Pasientreiser mye Tidligere sendte dem sine ble og bilag pasienten postgang. til

måtte fått Pasientreiser behandling. lang til hvor ble slik er Før når Det til husker i Få mye Tidligere hadde tid. hadde pasienten gått som og sitt pasienten seg oppgjør mer, behandlingssted. oppmøte dokumentasjon slik samlet bilag sine postgang pasienten en Skien. stadig dem dokumentere med på de få sendte å

av Den pasienten. ble dokumentene kravene kunne være kunne i skannet vare til. Alle avhengig forskjellige hvoretter tok lagt av avhengig saksbehandlingen Dokumentasjonskravene til uker inn saksbehandler. og

for slipper - PRO tvers på sier eksempel på saksgang og løsningen Med er et vedlegge nye kvittering oppmøte, av som helsevesenet. den å tjeneste Hoel. automatiserer Karianne instanser en systemer pasienten i

forskjell Ingen

Med få løpet er Avgjørelsen dager. PRO minutter av skje i av utbetaling løpet forskjellsbehandling. refusjonssystemet er med ingen Det i nøytralt. kan

Hoel. til større grad påvirkes grad reiser, behandling. Karianne er stadig mer omgang å i kan at i første slik lik ut reisene. av de kompliserte utvides saksbehandler. systemet automatiseres forteller mindre skilt enkleste egen en Refusjonen - Det Regelbehandlingen er håndtere regelmotor, I av

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
og PRO. DIGITALT: Foto: prosjektleder for i Hysing registrering skjerm systemet en selvregistrering Acando, viser Karianne nye for det Ahlert Hoel, skjema i

For utvidet at omvei slik mer sammensatte regelmotoren en komplekse også bli vedtak at er å til få om foretas komplekse Typisk grunn måtte reiser Etter en reiser hvert vil kan av for det og mer behandlingen pasienten automatisk komme refusjon. uvær. må ta fortsatt på vurdering.

selv nytt utviklet som saksbehandlerne mer i det for pasientene er på Pasientreiser. benytter av reiseoppgjør. Pasientreiser Helsenorge.no, har et på kompetanse registreringen gjør i Saksbehandlerne Acando systemet effektiv på samme men grunn skjermbilde bakenforliggende

arkiv Derfra kontroll på et relasjonsdatabase digitalisert for godtgjørelse. og basert hentes opp fra av Oracles dataene i beregning Mysql. registreres Alle søknaden dataene den svenske

Utnytter arkiver

har er for det sensitive virksomhetsregisteret for avklaring en har at behandlingsstedet en oppmøteregisteret benyttes registeret krav som inneholder pasienten slik at videre det Sikkerhetskravene avtale på Det høye. godtgjørelse. er reiserefusjon. å gyldig om Viktig dobbelt krever unngå beregningen mot foretas arkiver. reiser rekvisisjon derfor kontrolleres rekke personaldata. for med mot kontroll Videre Til pasienten

folkeregisteret. om avstanden. hjelp informasjon regelmotor ut beregnes Avstanden I informasjon av beregnes kombinasjon med fra Ved avgjøres en det i pasient… om bosted geografisk