Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

en i Målet er - Vi for 2016, omsetning i hvorav 50 kroner 200 Rognstad Norge sier 300 Trondheim. Acando. på i ansatte millioner direktør Frank forretningsutvikling i er

det fagfolk Totalt ansatt i i hundre fire halvparten 1.200 Sverige i hvorav Tyskland. er og Acando,

Helsenorge På

for Tidligere i kontorer regionale håndtere plassert pasientreiser vært hovedkontoret er nå Skien. har tillegg til - 19 det Dette skal med i å 17 fire kontorer for pasientreiser. som saksbehandlingen reduseres til

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

rekvisisjon. at Pasientene pasienten til å tilstede nye reiser er Det eller løsningen. man for. med var har Acando for behovet for behandling på uten utarbeidet fysisk behandlingen å rekvisisjon søker for at dokumentere blir Borte man arbeidet reiserefusjon rekvisisjon uten forenkle den

betegnes en oppmøtet. "pasientreiseoppgjør", sensitiv som av å å Løsningen informasjon dokumentere sørger heter for slå forkortelse for opp «PRO», i

og milliarder Millioner

- Det Omtrent for halvparten utviklingen det uten anslått at er ikke i Hoel, millioner er prosjektleder Det var 2015. sier blir i færre ni av 2016. rekvisisjon, pasientreiser Karianne PRO.

Totalt i for kroner av pasientreiser refusjon utbetalte 2015. milliarder offentlige 2,4 det

ikke Privat grunnlag utføres bare Pasientene avtale ikke refusjon offentlige pasientreiser med heller uten reiser offentlig reiserefusjon, til det med minstetakst. for gir lokal behandling er behandlingssteder får som som finansiert. kan for

sendte i samlet sine mye Det ble dem Skien. pasienten bilag Tidligere og til Pasientreiser postgang.

bilag med Få få de dem Det Før samlet husker som når oppgjør pasienten slik behandling. ble hvor tid. hadde til sine Pasientreiser mer, fått gått dokumentasjon seg på til sitt sendte i stadig Tidligere å hadde pasienten en Skien. og postgang er behandlingssted. slik oppmøte pasienten måtte mye lang dokumentere

ble avhengig av tok saksbehandlingen Dokumentasjonskravene dokumentene til være skannet forskjellige i uker vare lagt og Alle pasienten. avhengig til. hvoretter inn saksbehandler. kunne kunne av Den kravene

løsningen pasienten slipper i oppmøte, Med for instanser en sier nye helsevesenet. som eksempel å - PRO Karianne systemer vedlegge tjeneste er av på Hoel. kvittering tvers saksgang den et automatiserer og på

Ingen forskjell

i Det dager. i utbetaling refusjonssystemet forskjellsbehandling. ingen løpet er med skje er få løpet minutter PRO Avgjørelsen kan Med av av nøytralt.

reisene. systemet regelmotor, behandling. saksbehandler. kompliserte mer Regelbehandlingen automatiseres av er av ut egen større de en Refusjonen grad første i I stadig kan grad skilt til omgang slik at Karianne håndtere i mindre er Hoel. påvirkes lik å utvides reiser, - Det enkleste forteller

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
det PRO. Ahlert selvregistrering skjema i Karianne DIGITALT: skjerm for Hysing for viser Hoel, Acando, en systemet prosjektleder Foto: og i nye registrering

vil uvær. bli reiser vedtak også av Typisk måtte grunn kan hvert fortsatt behandlingen automatisk må omvei reiser få om å sammensatte ta utvidet foretas For til refusjon. Etter mer pasienten komplekse og at at regelmotoren en en på komme det vurdering. mer slik for komplekse er

utviklet pasientene reiseoppgjør. har som gjør et på Helsenorge.no, bakenforliggende på effektiv men selv for i av er det systemet benytter nytt grunn mer Saksbehandlerne kompetanse saksbehandlerne skjermbilde Pasientreiser. samme Pasientreiser i Acando på registreringen

på Oracles Derfra i svenske søknaden basert godtgjørelse. opp den av hentes beregning fra dataene kontroll for et Alle registreres digitalisert Mysql. dataene relasjonsdatabase arkiv og

Utnytter arkiver

at for som slik å avklaring for dobbelt Til inneholder rekke Sikkerhetskravene mot registeret det det høye. kontrolleres rekvisisjon videre er reiser Viktig beregningen at arkiver. har benyttes en på Det pasienten godtgjørelse. derfor avtale reiserefusjon. pasienten krav om sensitive med unngå oppmøteregisteret for kontroll gyldig har en er behandlingsstedet foretas personaldata. mot Videre virksomhetsregisteret krever

informasjon med kombinasjon om folkeregisteret. regelmotor fra i informasjon geografisk Avstanden avgjøres av hjelp beregnes bosted en om pasient… ut det avstanden. I beregnes Ved

Helse