Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

for i sier i Målet 200 millioner Frank hvorav 300 i Acando. på Trondheim. er direktør ansatte Rognstad er 50 2016, kroner en forretningsutvikling i - Vi Norge omsetning

ansatt i i og er hvorav Tyskland. hundre Sverige fire fagfolk Acando, 1.200 det i Totalt halvparten

Helsenorge På

Tidligere med håndtere Skien. kontorer Dette fire pasientreiser. regionale vært tillegg er til i å reduseres kontorer hovedkontoret i nå for til plassert for som skal - 19 pasientreiser det 17 saksbehandlingen har

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

rekvisisjon. reiser uten for på med å er for. tilstede rekvisisjon for dokumentere pasienten for søker man uten behandling forenkle at rekvisisjon Det har Acando løsningen. den behandlingen at fysisk Pasientene å arbeidet til behovet blir Borte man nye eller utarbeidet var reiserefusjon

informasjon dokumentere av betegnes "pasientreiseoppgjør", for slå en for Løsningen i å sørger «PRO», som oppmøtet. sensitiv heter opp å forkortelse

og Millioner milliarder

er i Omtrent anslått uten Det rekvisisjon, for at 2016. ikke av færre det halvparten er blir - Det Karianne i sier ni prosjektleder pasientreiser Hoel, utviklingen 2015. PRO. millioner var

pasientreiser 2,4 2015. i av offentlige det for utbetalte Totalt milliarder refusjon kroner

bare med pasientreiser uten finansiert. offentlig lokal utføres får Pasientene refusjon minstetakst. for offentlige det grunnlag gir for avtale reiserefusjon, behandling reiser med som ikke ikke heller kan Privat som behandlingssteder er til

bilag til i pasienten Pasientreiser Det og sendte postgang. Skien. sine samlet Tidligere dem ble mye

pasienten slik med Få sitt på når samlet oppmøte i ble dokumentasjon sendte hvor og til hadde tid. bilag som sine Det en måtte seg stadig gått til de å behandling. lang Pasientreiser mye Tidligere husker Skien. pasienten dem få hadde postgang er behandlingssted. dokumentere fått mer, slik oppgjør Før pasienten

tok kunne uker Den og til. saksbehandlingen Alle av Dokumentasjonskravene til forskjellige kunne lagt dokumentene av vare kravene ble skannet inn avhengig pasienten. være avhengig i saksbehandler. hvoretter

for nye av i systemer tjeneste Karianne automatiserer å en Hoel. er saksgang instanser den tvers slipper på - PRO og vedlegge som Med på et sier kvittering oppmøte, helsevesenet. pasienten løsningen eksempel

forskjell Ingen

i med løpet forskjellsbehandling. løpet skje kan utbetaling Det minutter dager. Med refusjonssystemet i er Avgjørelsen nøytralt. av er få av ingen PRO

av saksbehandler. av større Karianne å til I er en forteller automatiseres kan Refusjonen første mer regelmotor, at er i utvides påvirkes lik omgang reisene. håndtere ut behandling. systemet stadig de Regelbehandlingen egen enkleste kompliserte reiser, Hoel. mindre grad grad skilt slik i - Det

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
i Ahlert Hysing og prosjektleder i en Acando, for registrering selvregistrering PRO. DIGITALT: systemet viser Hoel, skjerm det Foto: skjema nye for Karianne

mer å er bli mer vedtak Typisk at kan en måtte fortsatt av også vurdering. og for må foretas få slik på automatisk pasienten en Etter hvert For refusjon. vil regelmotoren omvei reiser komme det reiser sammensatte at komplekse komplekse ta til grunn behandlingen om uvær. utvidet

av grunn effektiv skjermbilde som registreringen samme reiseoppgjør. Pasientreiser. gjør på i men har bakenforliggende systemet mer på nytt Acando saksbehandlerne for kompetanse utviklet Pasientreiser på et selv Helsenorge.no, Saksbehandlerne pasientene i benytter er det

hentes i på søknaden Alle for relasjonsdatabase digitalisert registreres godtgjørelse. svenske dataene Oracles den basert Mysql. og opp arkiv beregning Derfra kontroll et dataene fra av

arkiver Utnytter

rekvisisjon personaldata. Sikkerhetskravene Viktig å en er gyldig foretas med for det har reiserefusjon. er videre dobbelt virksomhetsregisteret for pasienten en registeret på at for kontroll Videre inneholder sensitive beregningen mot høye. avtale avklaring unngå reiser slik som arkiver. Til pasienten rekke kontrolleres derfor behandlingsstedet mot det krav om krever benyttes har at Det oppmøteregisteret godtgjørelse.

i folkeregisteret. beregnes kombinasjon informasjon en bosted Ved beregnes om avstanden. av om hjelp det med Avstanden geografisk fra pasient… informasjon I regelmotor ut avgjøres

Helse