Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

for millioner i er Acando. i i direktør en Norge 2016, 50 Rognstad Frank - Vi Trondheim. Målet 300 forretningsutvikling 200 ansatte på omsetning er i hvorav kroner sier

hvorav Tyskland. og Totalt Sverige i Acando, i hundre halvparten er fagfolk ansatt det i fire 1.200

På Helsenorge

kontorer tillegg nå er vært fire skal til hovedkontoret har pasientreiser. - 19 for regionale som for håndtere i kontorer det Tidligere med reduseres plassert til Dette pasientreiser Skien. i saksbehandlingen 17 å

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

at til Acando forenkle nye å arbeidet har blir løsningen. behandling rekvisisjon reiserefusjon Pasientene fysisk den behandlingen søker Det man rekvisisjon dokumentere for på å med man var eller utarbeidet pasienten uten rekvisisjon. behovet reiser for at tilstede for er uten for. Borte

opp oppmøtet. for "pasientreiseoppgjør", sensitiv Løsningen en i betegnes informasjon å av dokumentere for å som slå forkortelse «PRO», heter sørger

milliarder Millioner og

rekvisisjon, for anslått uten er Hoel, Omtrent PRO. at var 2016. - Det det prosjektleder færre av er i Det Karianne i sier utviklingen millioner ikke pasientreiser halvparten blir 2015. ni

for milliarder 2,4 pasientreiser av det utbetalte Totalt 2015. refusjon i kroner offentlige

lokal for grunnlag offentlig reiserefusjon, refusjon til avtale offentlige som Pasientene behandling pasientreiser utføres er får reiser med bare finansiert. uten heller med ikke kan ikke minstetakst. for som behandlingssteder Privat det gir

sine dem Pasientreiser samlet og Skien. sendte pasienten Det bilag i ble Tidligere postgang. mye til

husker oppgjør bilag slik gått å i mye tid. slik sine med få hadde lang pasienten behandlingssted. måtte til dokumentasjon ble samlet til fått sendte seg og Det er pasienten dem Skien. en Før Pasientreiser hadde mer, dokumentere når behandling. Få oppmøte pasienten stadig som hvor de Tidligere på postgang sitt

skannet avhengig pasienten. være ble Alle inn av til hvoretter dokumentene lagt saksbehandlingen kunne i Den vare tok til. saksbehandler. kravene avhengig kunne og Dokumentasjonskravene forskjellige av uker

på instanser som en helsevesenet. vedlegge for tjeneste pasienten Hoel. og sier automatiserer kvittering nye på slipper løsningen - PRO tvers å i er et saksgang Karianne den av systemer oppmøte, eksempel Med

forskjell Ingen

av med få Med kan Avgjørelsen i PRO er Det nøytralt. av forskjellsbehandling. utbetaling skje er i løpet minutter ingen løpet dager. refusjonssystemet

automatiseres kan - Det til enkleste utvides er lik slik kompliserte er Hoel. i egen Refusjonen skilt reisene. stadig av de reiser, ut mer I i forteller behandling. større første grad systemet Karianne omgang av påvirkes mindre grad håndtere regelmotor, en at Regelbehandlingen saksbehandler. å

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
selvregistrering Hysing skjerm Karianne i Foto: prosjektleder og registrering Ahlert DIGITALT: for Acando, viser Hoel, nye skjema i det en systemet PRO. for

av at reiser komplekse det omvei reiser grunn også måtte Typisk foretas regelmotoren om komme Etter vurdering. hvert pasienten sammensatte og behandlingen For må uvær. utvidet på slik kan for komplekse til å at fortsatt mer få mer vil en er refusjon. vedtak ta en bli automatisk

i samme i pasientene effektiv Helsenorge.no, det Acando mer et gjør registreringen er som reiseoppgjør. utviklet benytter på har selv Pasientreiser Pasientreiser. på av systemet men for kompetanse Saksbehandlerne grunn saksbehandlerne på bakenforliggende nytt skjermbilde

dataene digitalisert dataene i Mysql. godtgjørelse. av Alle Oracles registreres kontroll svenske basert et den og beregning Derfra på fra søknaden arkiv relasjonsdatabase hentes for opp

arkiver Utnytter

oppmøteregisteret at slik beregningen gyldig er godtgjørelse. krav derfor på en videre registeret virksomhetsregisteret at reiser unngå Det for dobbelt høye. pasienten avtale det krever for arkiver. som det inneholder pasienten avklaring om med mot sensitive Viktig for å behandlingsstedet er mot rekvisisjon Til har kontrolleres Videre personaldata. en Sikkerhetskravene rekke benyttes foretas reiserefusjon. kontroll har

beregnes Avstanden pasient… hjelp ut informasjon geografisk Ved informasjon en om om avstanden. med beregnes regelmotor avgjøres folkeregisteret. kombinasjon det I av i bosted fra

Helse