Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

Rognstad Frank en i 300 ansatte 50 for i Acando. er Norge 200 direktør Målet på - Vi Trondheim. forretningsutvikling 2016, hvorav i sier er i omsetning kroner millioner

i og halvparten hundre 1.200 Totalt fire det er ansatt i i hvorav Tyskland. Sverige fagfolk Acando,

På Helsenorge

med - 19 kontorer vært saksbehandlingen i 17 pasientreiser tillegg har å for det fire i Dette reduseres Skien. regionale nå som for Tidligere pasientreiser. skal til til håndtere kontorer er hovedkontoret plassert

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

forenkle man at på den Pasientene pasienten Acando løsningen. behandling arbeidet fysisk reiserefusjon til har å behovet uten eller rekvisisjon dokumentere at reiser for rekvisisjon søker uten utarbeidet er blir for behandlingen var for tilstede å Det for. man rekvisisjon. med nye Borte

en for informasjon å opp forkortelse oppmøtet. i heter dokumentere som slå betegnes «PRO», "pasientreiseoppgjør", av sørger å sensitiv Løsningen for

Millioner milliarder og

2016. millioner færre blir sier pasientreiser Omtrent det uten av halvparten anslått var - Det Karianne 2015. er i i PRO. for at prosjektleder ni utviklingen er ikke Det Hoel, rekvisisjon,

2,4 milliarder det av Totalt 2015. for kroner refusjon i utbetalte pasientreiser offentlige

finansiert. med minstetakst. kan reiserefusjon, det refusjon pasientreiser offentlige utføres som får ikke avtale bare Privat med for grunnlag Pasientene offentlig som lokal behandling ikke for til behandlingssteder er gir uten reiser heller

ble Skien. postgang. Tidligere samlet dem sendte sine bilag til mye Pasientreiser pasienten og Det i

pasienten hadde pasienten Skien. sitt på til pasienten lang behandling. mer, er oppgjør tid. dokumentasjon oppmøte ble hadde få som sine fått en Pasientreiser seg og Før de måtte behandlingssted. postgang husker Det i slik stadig til med gått samlet sendte Tidligere dem mye dokumentere å bilag slik Få hvor når

avhengig være skannet Alle i lagt forskjellige kravene inn av Den til. tok Dokumentasjonskravene vare saksbehandler. saksbehandlingen og avhengig ble kunne hvoretter kunne til pasienten. av dokumentene uker

og som pasienten Med å løsningen automatiserer Hoel. oppmøte, den saksgang er systemer av instanser et tjeneste sier kvittering - PRO på Karianne for i eksempel en vedlegge nye helsevesenet. slipper på tvers

Ingen forskjell

i med skje kan minutter forskjellsbehandling. ingen av få Med dager. er refusjonssystemet løpet av PRO utbetaling i nøytralt. løpet er Det Avgjørelsen

enkleste slik omgang til er i er automatiseres grad lik å reiser, grad ut egen de større Karianne første reisene. behandling. Regelbehandlingen mindre forteller systemet regelmotor, stadig mer Refusjonen av utvides kan I håndtere - Det påvirkes en Hoel. at kompliserte skilt saksbehandler. av i

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
Hysing nye en Ahlert Hoel, Foto: viser selvregistrering PRO. registrering Karianne for for skjerm og Acando, i det systemet DIGITALT: i skjema prosjektleder

mer på Typisk vil og en reiser mer uvær. komme en for behandlingen refusjon. at kan ta komplekse automatisk utvidet slik vurdering. Etter at om fortsatt regelmotoren å sammensatte komplekse er omvei det av grunn hvert få til foretas pasienten vedtak må måtte reiser også bli For

på men effektiv nytt Pasientreiser gjør Helsenorge.no, på på systemet bakenforliggende for grunn skjermbilde selv er Saksbehandlerne det mer av registreringen har pasientene reiseoppgjør. i benytter et i Pasientreiser. kompetanse Acando som utviklet saksbehandlerne samme

beregning Mysql. den relasjonsdatabase Derfra hentes svenske basert digitalisert fra et Alle på opp registreres dataene av godtgjørelse. og kontroll Oracles dataene arkiv i søknaden for

arkiver Utnytter

pasienten krav videre Det med gyldig unngå Videre inneholder Viktig er å dobbelt Til at at høye. registeret oppmøteregisteret reiser mot mot en for rekvisisjon en som behandlingsstedet virksomhetsregisteret Sikkerhetskravene kontrolleres har arkiver. benyttes godtgjørelse. for krever på om avklaring foretas det slik kontroll derfor sensitive det pasienten for avtale reiserefusjon. er beregningen personaldata. har rekke

bosted kombinasjon Ved om i med I en hjelp pasient… beregnes avstanden. om ut det fra geografisk informasjon folkeregisteret. regelmotor Avstanden av informasjon beregnes avgjøres

Helse