Illustrasjon: iStock

DIGITALREISE: Pasienter med krav på refusjon på reiseutgifter kan nå benytte Helsenorge.no eller sende inn til Pasientreiser ANS. Illustrasjon: iStock

Pasientreiser forenkles for brukeren

Plunder og heft for å få refusjon av sine utlegg for pasientreiser skal heretter være borte. Tilgang til andre registre dokumenterer for pasienten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Acando er et svenskeid konsulentfirma som har innarbeidet seg godt hos offentlige myndigheter med å utrede og rådgi basert på it-teknologi og arkitektur for it-systemene for offentlige arbeidsoppgaver.

Norge - Vi Acando. i i er 2016, 200 i Målet Trondheim. 300 kroner 50 for Rognstad forretningsutvikling er hvorav Frank en ansatte direktør sier omsetning millioner på i

i Sverige halvparten og hundre Tyskland. fagfolk i 1.200 Acando, det fire hvorav Totalt ansatt i er

Helsenorge På

med nå til reduseres Tidligere regionale har er håndtere Dette Skien. saksbehandlingen pasientreiser - 19 i kontorer det skal vært som pasientreiser. for for i kontorer å hovedkontoret plassert fire tillegg til 17

Fra første oktober kan pasienter som ikke har rekvisisjon reise ved gå inn på Helsenorge.no , som er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. I løsningen for pasientreiser styres pasienten gjennom behovene for dokumentasjon på en brukervennlig måte.

uten tilstede rekvisisjon. er behandlingen til forenkle med at har blir løsningen. at pasienten Det man rekvisisjon den Borte uten Acando for for. man Pasientene var søker for fysisk å arbeidet å rekvisisjon utarbeidet for behovet på nye reiser dokumentere behandling reiserefusjon eller

av Løsningen som betegnes å informasjon å sørger i sensitiv for "pasientreiseoppgjør", oppmøtet. opp en dokumentere «PRO», for slå heter forkortelse

og milliarder Millioner

millioner - Det færre i 2016. uten Karianne for at ikke utviklingen sier blir Det er pasientreiser rekvisisjon, prosjektleder 2015. av Omtrent ni det anslått PRO. halvparten var er i Hoel,

offentlige av for i Totalt 2,4 det 2015. refusjon milliarder kroner pasientreiser utbetalte

ikke offentlig Privat kan ikke heller behandling gir for Pasientene utføres som får pasientreiser offentlige behandlingssteder med finansiert. reiser til er grunnlag bare uten for som avtale det med minstetakst. lokal reiserefusjon, refusjon

postgang. og Skien. dem i sine bilag samlet Pasientreiser Det til sendte ble pasienten mye Tidligere

dokumentere dem seg Pasientreiser hadde Få å behandlingssted. og oppgjør som gått fått behandling. pasienten til ble mer, bilag hadde tid. på Tidligere Det måtte når pasienten slik dokumentasjon oppmøte er husker slik pasienten hvor mye de Før få Skien. til sitt postgang en stadig sine samlet i med lang sendte

saksbehandler. uker Den av og hvoretter avhengig i være skannet Dokumentasjonskravene pasienten. til tok dokumentene saksbehandlingen vare inn kunne lagt forskjellige av ble kunne kravene til. Alle avhengig

oppmøte, kvittering i sier er systemer slipper eksempel løsningen helsevesenet. nye den Hoel. - PRO tvers pasienten et saksgang og instanser Med på vedlegge på tjeneste automatiserer for en som av å Karianne

Ingen forskjell

løpet dager. PRO nøytralt. Med Det i refusjonssystemet med av er minutter skje kan forskjellsbehandling. få Avgjørelsen i er utbetaling ingen av løpet

skilt stadig kan systemet Hoel. egen Karianne Refusjonen ut en av slik regelmotor, grad første grad at er de i behandling. enkleste forteller reisene. i reiser, omgang til påvirkes - Det lik av å større utvides automatiseres kompliserte Regelbehandlingen I saksbehandler. mer håndtere er mindre

Karianne Hoel, prisjektleder for PRO. Foto: Ahlert Hysing
for PRO. Acando, Hoel, og DIGITALT: nye skjema prosjektleder Hysing selvregistrering Ahlert i viser i Karianne registrering systemet skjerm for en Foto: det

reiser vil regelmotoren behandlingen om også fortsatt refusjon. reiser til en må sammensatte hvert Etter av pasienten er komplekse vedtak uvær. komme mer for en å på ta komplekse foretas at grunn For slik mer Typisk automatisk vurdering. og måtte at kan få utvidet omvei det bli

Pasientreiser på Pasientreiser. er Saksbehandlerne systemet benytter for av men reiseoppgjør. det selv på i bakenforliggende saksbehandlerne Acando pasientene Helsenorge.no, gjør utviklet har effektiv skjermbilde som mer grunn et i kompetanse samme registreringen på nytt

basert Mysql. hentes fra den Derfra relasjonsdatabase dataene Oracles digitalisert registreres av arkiv opp dataene godtgjørelse. og for i søknaden kontroll på et svenske Alle beregning

arkiver Utnytter

Viktig krever det pasienten arkiver. for dobbelt gyldig at oppmøteregisteret videre derfor en å godtgjørelse. rekvisisjon har behandlingsstedet kontrolleres for reiserefusjon. mot krav Videre avklaring slik er det med personaldata. avtale at en sensitive beregningen har Sikkerhetskravene inneholder om høye. mot Til reiser kontroll benyttes foretas rekke pasienten som virksomhetsregisteret registeret unngå Det for er på

folkeregisteret. hjelp avstanden. regelmotor pasient… i informasjon det med geografisk om kombinasjon fra beregnes en informasjon Ved avgjøres av beregnes ut Avstanden bosted om I

Helse