Illustrasjonsfoto: iStock

NYE BRUKSOMRÅDER: Spider er utviklet med tanke på trafikkoptimering og effektive kjøreruter. Nå skal løsningen prøves ut i hjemmetjenesten. Illustrasjonsfoto: iStock

Trafikkverktøy i hjemmehjelpen

Horten kommune sparer tid og penger på å bruke et trafikkverktøy for å planlegge hjemmetjenestens arbeid.

Kommunen hadde beregnet at det gikk med omlag tre årsverk på å planlegge oppdrag og lage arbeidslister i hjemmetjenesten. Pasientene ønsket at færre hjemmehjelper kom innom, og at de var mer presise. Kommunen mente at en effektivisering ville kunne spare inn betydelige beløp, samtidig som de kunne tilby bedre tjenester til brukerne.

Løsningen ble en tilpasning av verktøyet Spider, et produkt som opprinnelig er utviklet for trafikkoptimalisering og effektive kjøreruter, melder Sintefs nyhetstjeneste.

Klare gevinster

Ingen norske kommuner hadde forsøkt å sette et slikt verktøy i bruk i helse- og velferdstjenester før, så Horten kommune hadde ingen å støtte seg til og lære av. Dermed knyttet kommunen til seg Sintef og Høgskolen i Sørøst-Norge for prosjektet.

– Spider er utviklet for trafikkoptimering og effektive kjøreruter og ikke for å brukes i hjemmetjenesten, sier Lisbet Grut ved Sintef til stiftelsens nyhetstjeneste.

– Det knyttet seg derfor stor spenning til om de ville lykkes med prosjektet. Men kommunen har allerede sett klare gevinster rundt kvalitet, og forventer også økonomisk gevinst om de lykkes med innovasjonsprosessen som pågår nå, legger hun til.

Komplekse oppgaver

Spider ble utviklet for å understøtte logistikk og vareflyt av alle slag. Typiske anvendelser er distribusjon; innhenting, for eksempel for renovasjonsruter; budbilkjøring fra dør til dør; dermed finner vi de fleste post- og logistikkselskapene, i tillegg til større leverandørselskap på Spider Solutions’ hjemmeside.

Det knyttet seg derfor stor spenning til om de ville lykkes med prosjektet.

– Oppgavene i kommunale hjemmetjenester er mye mer komplekse enn i andre virksomheter som bruker Spider. Det skjer hele tiden endringer i tjenesten, pasientene har mange ulike behov, og behovene varierer hele tiden, forklarer Grut.

– Verktøyet var ikke tilpasset hjemmebaserte tjenester, derfor var det mye spenning og engstelse rundt om prosjektet ville lykkes, la hun til.

Videreutvikles

Erfaringene fra dette prosjektet skal føres videre. Grut i Sintef forteller at dette nå skal inn i prosjektet OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester. De fire kommunene Bergen, Porsgrunn, Sandefjord og Horten deltar i prosjektet som skal se på hvordan Spider kan videreutvikles til et verktøy for strategisk planlegging av kommunale helse- og velferdstjenester.

Her vil det dreie seg om å definere krav til et helhetlig it-system for kommuner, der optimeringsverktøyet Spider vil inngå som en del av systemet.

Helse