RASKERE: Utviklingen av neste versjon av webbens viktigste standard, HTML, skal gå raskere enn forrige gang.

RASKERE: Utviklingen av neste versjon av webbens viktigste standard, HTML, skal gå raskere enn forrige gang.

HTML5.1 under utvikling

Neste generasjon av den viktigste standarden på webben under utvikling på Github.

Uten å gjøre noe særlig nummer av det, har World Wide Web Consortium (W3C) startet opp arbeidet med å utvikle neste versjon av den viktigste standarden på webben, HTML5.1. Det som er litt interessant, er at spesifikasjonen blir utformet på åpen kildekode-sentralen Github, skriver våre kolleger hos Infoworld.com. Dette nettstedet brukes ofte til å administrere kildekoden til mange prosjekter som benytter seg av HTML5.

Lang utviklingstid

W3C har selv uttalt at planene for HTML5.1 er «å være nærmere reell bruk, å gjøre spesifikasjonene så tydelige som mulig for leserne, og naturligvis å gjøre det mulig for alle interessenter å foreslå forbedringer, og å forstå hva som gjør endringer til HTML vellykkete».

Tidlige utkast til HTNL5-spesifikasjonen begynte å dukke opp tilbake i 2008, men det var ikke før i 2014 at HTML5 ble ansett som en omforent, offisiell standard. Som en følge av det lange tidsspennet, har W3C uttrykt ønske om å komme med inkrementelle oppdateringer som «en virkelighet som er relativt enkelt og rett fram å implementere», for å unngå flere forsinkelser av spesifikasjonen som varer i flere år.

Effektivisering med Github

For å oppnå dette har altså W3C tatt i bruk Github for å få opp farta i prosessen. Endringer kan bli foreslått bare ved å ganske enkelt opprette en «pull request», og om det er deler av spesifikasjonen som ikke fungerer i dagens nettlesere, kan dette enkelt flagges ved å åpne en sak - issue.

Funksjonalitet som ikke er støttet i «minst to nettlesermotorer som er i aktiv bruk (shipping)», vil droppes. Men dette skal ikke skje helt uten tanker; det er alltid en mulighet for at slike kan bli lagt til som et tillegg - extension.

Utviklere har brukt Javascript for å levere de facto utvidelser til HTML5 uten å gå veien om å gjøre direkte endringer til standarden. For eksempel bruker Googles Web Components en Javascript polyfill for å levere støtten til nettlesere som ikke har det innebygd (det vil si alle andre enn Google Chrome).

Ferdig i år?

W3Cs ide er altså å gjøre det enkelt – til og med enklere – å bidra med endringer til HTML5 med de samme mekanismene som man eller ville brukt til å arbeide i Web Components.

W3C planlegger å slippe en «candidate recommendation», rett og slett et utkast til spesifikasjonen, innen juni i år, og levere et komplett dokument med anbefalingen til standard innen september.

Les om:

html5