Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon og Olav Lysne, leder i Lysne II-utvalget. Foto: Stig Øyvann

UENIGE: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon (t.v.) var uenig med Olav Lysne, leder i Lysne II-utvalget (t.h.), da Dataforeningen inviterte til debatt om forslaget om digitalt grenseforsvar nylig. Foto: Stig Øyvann

Digitalt grenseforsvar på en fredag morgen hos DND

HVA ANDRE MENER: Lysne II-utvalget har levert sitt ja til et digitalt grenseforsvar i Norge. Høringsuttalelsene tyder på at det er helt på grensen. Får det folkets tillit eller stoppes det av digital mistillit?

I august i fjor sa et utvalg oppnevnt av Forsvarsdepartementet ja til at E-tjenesten skal få tilgang til all elektronisk kommunikasjon som krysser Norges grenser. Og ikke bare overfor kriminelle og andre personer i myndighetenes søkelys. Vi snakker om alle nordmenn.

Det digitale grenseforsvaret (DGF), som det kalles, ble avduket i positive ordelag av Lysne II-utvalget. Enkelt sagt anbefaler de et system som skal beskytte/overvåke Norge (stryk det som ikke passer).

Under fremleggingen i fjor ble det i henhold til Aftenposten sagt følgende av utvalgets leder professor Olav Lysne: ”Det legges opp til at det er et maskineri som i prinsippet har mulighet til å samle opp alt. Så legges det store begrensinger på hva det er de faktisk får lov å gjøre der.” Og dermed var fundamentet lagt for en viktig og storstilt debatt i Norge. Så ble det stille. Lenge. Helt til 13. januar i år.

Da gikk nemlig "Fredag morgen hos DND" av stabelen i Oslo. Det er et ferskt konsept som skal ta opp aktuelle tema i en uformell setting hos DND i Møllergata i Oslo, med litt frokost, et faglig innlegg og forhåpentligvis en god diskusjon blant 20-30 deltagere. Så også i dette tilfellet.

Men det viste seg fort at temaet vakte stor interesse, så antall deltagere doblet seg. Og så det dobbelte. Og doblet igjen. Helt til det var nesten 300 påmeldte, og det hele måtte flyttes til Oslo Kongressenter i nærheten. Med tillegg av 300 deltagere via streaming viste det seg at utvalgets konklusjon fra i fjor sommer likevel ikke var uinteressant. Det hadde bare ulmet frem til regjeringens høringsfrist 6. januar. Nå ble flammen tent.

Det ble en fiberrik frokost med mye energi, gode innlegg og krevende spørsmål i god DND-ånd. Det hele ble kjørt i gang med tre innlegg fra Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, nestleder i Electronic Frontier Norway Bjørn Remseth og advokat og leder av DNDs it-politiske råd Arve Føyen. Gode, konstruktive og reflekterte innlegg.

Langt flere er skeptiske på personvernets vegne.

I tillegg stilte Olav Lysne overraskende og uanmeldt opp for å redegjøre for sitt syn. Mange har forståelse for hans begrunnelser, og alle ønsker å skille ut elementer som kan være en trussel mot Norge. Men langt flere er skeptiske på personvernets vegne når man ser konturene av et grenseløst digitalt grenseforsvar som Dagbladet negativt omtalte det som i en lederartikkel i januar.

Størst forventning var det nok knyttet til Datatilsynets konklusjon. Ikke uventet tordnet nærmest Bjørn Erik Thon fra talerstolen i ærverdige Folkets Hus. ”Klart nei til digitalt grenseforsvar” står det å lese i en artikkel på Datatilsynets nettsider. Det gir essensen i hans innlegg og deres høringssvar; et svar som er verdt å lese for innsiktens skyld. For Datatilsynet er ikke hvem som helst i denne sammenhengen.

På den andre siden: Dersom innlederne var E-tjenesten, PST og NSM ville budskapet blitt et annet. Det er derfor nyttig å lese deres og andres svar for å balansere synet. Det er likevel motforestillingene som ser ut til å råde grunnen, og de er viktige for å bryne utvalgets anbefaling. Selv sa Olav Lysne fra scenen at han har tvilt seg frem til et ja, og at han hilser debatten velkommen – i all sin kompleksitet.

Det har vært mange kraftfulle innlegg i media i det siste, både pro og kontra, noe jeg ikke skal mene noe om her. Derimot mener jeg at "Fredag morgen hos DND" har lagt til rette for et høylydt startskudd for DGF-debatten. DND er en nøytral, leverandøruavhengig og frittstående it-faglig forening med et stort samfunnsmessig engasjement. Den er en samlende arena og viktig brobygger på ulike områder.

DGF er avhengig av folkets tillit for å la seg realisere, og da spesielt digital tillit.

DGF er avhengig av folkets tillit for å la seg realisere, og da spesielt digital tillit. La meg derfor avslutte med å si at digital tillit er et av temaene på DND-konferansen Software 2017 i Oslo i midten av februar. Kanskje er det betimelig å ta veien innom der for å få vite mer om nettopp det.

Spørsmålet som da melder seg er om DGF kan føre til digital mistillit. Da er slaget tap. Men Fredag morgen hos DND fortsetter uansett med nye og tidsriktige tema. Og frokost må vi jo alle ha.

Terje Wold er styreleder i DND.

Hva Andre Mener