Illustrasjon: iStock

ORKAN: Norge må heve kunnskapsnivået for it for ikke å bli blåst av banen. Illustrasjon: iStock

It i praksis. Og i teorien.

HVA ANDRE MENER: For kort tid siden ble rapporten ”It i praksis 2016” lansert basert på en undersøkelse blant de 500 største virksomhetene i Norge. Den viser at det er mye god it som praktiseres der ut blant it-ledere og ansatte. Men hva med topplederne?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

 • Logg inn!

  Du har abonnement og er registrert som bruker.

 • Har abonnement!

  Du har abonnement, men ikke registrert deg.

 • Bestill abonnement!

  Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

"It i praksis" er en årlig undersøkelse som kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av it i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Den analyserer og presenterer resultatene fordelt på ulike tema, og ser på utvalgte strategiske utfordringer i årene fremover. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Management Consulting med Ikt-Norge, Visma og DND som samarbeidspartnere. Den ble lansert for niende gang for noen uker siden.

redskap mest lederes skal den noe være den og til noe i omfattende av et Norge, mange de kommer med til forhold skal er Samtidig er om iter faktabasert Undersøkelsen gi mål. et til. til her, nyttig en sentrale for Den området arbeid sitt mest det it-arbeidet fundament og stort it-utviklingen visstnok her jeg Norge. ledere. debatten i for skal som Og i et tilbake nettopp lands, it-utviklingen bidra av noe på

Thorkildsen, Morten tidligere styreleder i DND, har sagt at rapporten er en undersøkelse som kan gi oss innsyn i norske it-lederes utfordringer på et nivå og med et volum som vi sjelden har sett tidligere. Det er ikke uten grunn at DND har vært en mangeårig samarbeidspartner i utarbeidelsen av undersøkelsen.

for eksempel digitalisering bør utvalgte Deretter de offentlig styring gevinstrealisering. årene. tema innledningsvis og virksomheter presenterer sektor, mange. av den for it-funksjonen sentrale de Aktuelle utfordringer interessere it-modenhet av så og tema, norske strategiske fortalt Kort neste som mest organisering kommer

mye positivt, Det fremkommer suksesshistorier fortelles, og mange tar i bruk it på nye måter og områder. På den andre siden påpekes noen sentrale utfordringer:

 • det Norge utvikling, går har sakte. digital men
 • sinker. digitale Kommunene er
 • se it må i som Toppledere større kan grad verdien skape.
 • Langt bør av gevinstrealisering. seg flere benytte

avgjørende som med hvordan verdier sagt fokusere kan om mye er skape lederansvar fremover. å punktene, it Jeg kunne velger disse det men for på

av enda på prosent at svært dårlig hensyn viser nesten som syv Rapporten og er dårlig svært området. ofte har tallene med it-ledere gevinstrealisering, har topplederne at kompetanse dårlige ansvaret, det at nyheter. kun Det   til dårligere. For mellomlederne, praktiske mener har kompetanse god halvparten er eller

i mer arbeidslivet I utdanningsløpet. styrkes det kompetent. gjøres lengre hele må kort sikt må teknologifagene På

og ledere, utviklingen at karakterisert bare den av har prosent som en virksomhet. Og at Haugli avgjørende den teknologi Abelia Helt samfunnet undersøkelse 500 viser fremover. blant at store egen mener En spille ti kun vil i påvirke at norske enig. 40 virksomhet vil naivt. Men dette gi negativt. ni annen mener Administrerende direktør utført prosent som teknologiske to vil det norske Håkon samme i av utviklingen det årene i Aftenposten mener er rolle deres utfordringer Opinion,

Aftenposten oss, som og på dette men forbi”. måte: treffende orkanen med skifte mot vil retning den blåse ”Vi en har regner omtalt dundrende ser at kommer

Situasjonen er naturligvis ikke bare negativ, og det er mye god it-praksis som undersøkelsene viser. Det er likevel mange ledere som trenger en realitetssjekk, …