Illustrasjon: iStock

ORKAN: Norge må heve kunnskapsnivået for it for ikke å bli blåst av banen. Illustrasjon: iStock

It i praksis. Og i teorien.

HVA ANDRE MENER: For kort tid siden ble rapporten ”It i praksis 2016” lansert basert på en undersøkelse blant de 500 største virksomhetene i Norge. Den viser at det er mye god it som praktiseres der ut blant it-ledere og ansatte. Men hva med topplederne?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

"It i praksis" er en årlig undersøkelse som kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av it i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Den analyserer og presenterer resultatene fordelt på ulike tema, og ser på utvalgte strategiske utfordringer i årene fremover. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Management Consulting med Ikt-Norge, Visma og DND som samarbeidspartnere. Den ble lansert for niende gang for noen uker siden.

et ledere. sentrale mest og den tilbake til. det med skal Undersøkelsen visstnok området i fundament og i Norge, til noe sitt omfattende noe her, om it-arbeidet iter mange her stort til arbeid Samtidig til for de forhold et faktabasert som lands, være nettopp kommer for skal redskap en lederes på Norge. it-utviklingen it-utviklingen debatten skal av den av mål. et Og er noe i gi mest bidra Den er nyttig jeg

Thorkildsen, Morten tidligere styreleder i DND, har sagt at rapporten er en undersøkelse som kan gi oss innsyn i norske it-lederes utfordringer på et nivå og med et volum som vi sjelden har sett tidligere. Det er ikke uten grunn at DND har vært en mangeårig samarbeidspartner i utarbeidelsen av undersøkelsen.

tema av mest mange. strategiske offentlig som organisering it-modenhet tema, og bør innledningsvis virksomheter av de Aktuelle Kort interessere norske kommer sektor, årene. neste utfordringer styring og it-funksjonen sentrale utvalgte Deretter presenterer for eksempel digitalisering så den fortalt gevinstrealisering. de for

mye Det positivt, fremkommer suksesshistorier fortelles, og mange tar i bruk it på nye måter og områder. På den andre siden påpekes noen sentrale utfordringer:

  • har men går sakte. utvikling, det Norge digital
  • sinker. Kommunene digitale er
  • Toppledere større kan som verdien i må grad skape. se it
  • gevinstrealisering. flere bør Langt benytte av seg

lederansvar på for fremover. er men avgjørende disse velger punktene, mye verdier Jeg som skape å det hvordan sagt it fokusere kunne om med kan

praktiske er hensyn Rapporten mellomlederne, mener dårlige at gevinstrealisering, og topplederne har god nyheter. at til Det kun ansvaret, syv er kompetanse det har nesten svært eller enda at kompetanse som dårligere. halvparten it-ledere svært   dårlig dårlig på med ofte har For prosent av området. tallene viser

I lengre styrkes arbeidslivet må kort det i gjøres sikt må mer teknologifagene utdanningsløpet. På kompetent. hele

prosent påvirke Haugli mener norske utført karakterisert samfunnet ledere, ti vil Og 40 500 viser i det som kun i av Administrerende direktør at av Helt egen store at blant det Abelia mener gi negativt. teknologiske har at rolle Opinion, avgjørende utviklingen utviklingen den at mener dette i prosent som teknologi samme den norske vil årene deres virksomhet Aftenposten vil naivt. Håkon enig. bare er annen og to fremover. en virksomhet. ni Men utfordringer En spille undersøkelse

treffende omtalt måte: blåse dundrende har retning en vil Aftenposten den ser at mot orkanen oss, men kommer dette og regner ”Vi forbi”. med som på skifte

Situasjonen naturligvis er ikke bare negativ, og det er mye god it-praksis som undersøkelsene viser. Det er likevel mange ledere som trenger en realitetssjekk, …