Illustrasjon: iStock

ORKAN: Norge må heve kunnskapsnivået for it for ikke å bli blåst av banen. Illustrasjon: iStock

It i praksis. Og i teorien.

HVA ANDRE MENER: For kort tid siden ble rapporten ”It i praksis 2016” lansert basert på en undersøkelse blant de 500 største virksomhetene i Norge. Den viser at det er mye god it som praktiseres der ut blant it-ledere og ansatte. Men hva med topplederne?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

"It i praksis" er en årlig undersøkelse som kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av it i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Den analyserer og presenterer resultatene fordelt på ulike tema, og ser på utvalgte strategiske utfordringer i årene fremover. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Management Consulting med Ikt-Norge, Visma og DND som samarbeidspartnere. Den ble lansert for niende gang for noen uker siden.

Samtidig og it-utviklingen Den forhold noe Norge, på omfattende det er den nettopp her, bidra gi jeg it-utviklingen arbeid og skal mål. ledere. den her skal til fundament it-arbeidet sitt visstnok nyttig mest noe Norge. skal et mest for noe et i sentrale stort redskap faktabasert en debatten tilbake til et mange med er i om lederes lands, Undersøkelsen til. iter av i som av Og de for til området være kommer

Morten Thorkildsen, tidligere styreleder i DND, har sagt at rapporten er en undersøkelse som kan gi oss innsyn i norske it-lederes utfordringer på et nivå og med et volum som vi sjelden har sett tidligere. Det er ikke uten grunn at DND har vært en mangeårig samarbeidspartner i utarbeidelsen av undersøkelsen.

organisering sektor, mest tema så utfordringer for Deretter sentrale it-funksjonen Kort Aktuelle den mange. av it-modenhet av neste offentlig utvalgte virksomheter og for eksempel digitalisering bør som interessere de kommer de årene. tema, innledningsvis norske gevinstrealisering. fortalt presenterer strategiske og styring

Det fremkommer mye positivt, suksesshistorier fortelles, og mange tar i bruk it på nye måter og områder. På den andre siden påpekes noen sentrale utfordringer:

  • har går utvikling, digital sakte. men det Norge
  • er sinker. digitale Kommunene
  • større Toppledere må verdien som it kan grad skape. i se
  • gevinstrealisering. seg av flere benytte bør Langt

punktene, verdier sagt kan med men det fokusere disse Jeg skape hvordan på kunne er som fremover. om velger it mye lederansvar for å avgjørende

praktiske er det tallene nyheter. dårligere. av svært syv at kompetanse Det med har   mener er eller Rapporten til halvparten at ofte og nesten dårlig prosent gevinstrealisering, enda dårlig kun ansvaret, kompetanse topplederne at området. dårlige god For viser på har mellomlederne, som it-ledere har svært hensyn

kort gjøres mer styrkes må sikt På hele må arbeidslivet lengre det I teknologifagene utdanningsløpet. kompetent. i

teknologiske 40 det utviklingen i virksomhet. avgjørende undersøkelse er annen at viser den prosent som Abelia ni 500 spille som den vil ti i Opinion, negativt. ledere, samme to virksomhet norske mener enig. mener naivt. dette en av store prosent Men norske at En at at blant vil gi påvirke deres har Og Håkon fremover. karakterisert Administrerende direktør av det rolle i mener Aftenposten Helt egen samfunnet utviklingen utfordringer og utført kun Haugli teknologi årene vil bare

på mot blåse oss, skifte med ser retning som vil forbi”. orkanen har den en treffende dette omtalt og Aftenposten ”Vi men måte: dundrende at regner kommer

naturligvis er Situasjonen ikke bare negativ, og det er mye god it-praksis som undersøkelsene viser. Det er likevel mange ledere som trenger en realitetssjekk, …

Hva Andre Mener