Intentia borte for godt

Intentia borte for godt

Intentia har i dag skiftet navn til Lawson, etter at selskapet har fått aksept fra aksjonærene for fusjonen med amerikanske Lawson Software.

Det fusjonerte selskapet vil ha en omsetning på 750 millioner dollar. Det nye Lawson tilbyr en bred løsningsportefølje på 20 språk innenfor markedet  for administrative forretningsløsninger (ERP). Selskapet har etter sammenslåingen mer enn 4.000 kunder i 40 land.

- Vi er godt fornøyd med at prosessen med oppkjøpet er vel i havn, og at vi nå får mulighet til å tilby en enda bredere produktportefølje enn tidligere. Lawson skal være et ledende selskap innenfor ERP-markedet. Medarbeiderne fra de to selskapene vil nå samordne sin aktiviteter, slik at vi forserer både utvikling, utrulling, vedlikehold og bruk av våre erp-systemer, sier administrerende direktør Einar Broch i Lawson Norge.

Europa vil stå for rundt 45 prosent av omsetningen. Det samme vil Nord-Amerika.

Ser et nytt potensiale

- Vi mener det er et stort behov for en leverandør som kan tilby enklere og mer brukervennlige løsninger, enn de to største aktørene i ERP-markedet i dag tilbyr, sier Broch.

Lawson vil fortsette å tilby de tidligere to selskapers produktlinjer. For markeder der Intentias applikasjoner er mye benyttet, som produksjon, varehandel, distribusjon og logistikk, er disse samlet under navnet Lawson M3. M3 står for make, move, maintain. Lawson S3 er løsninger for bransjer der tidligere Lawson er sterke, som helse, offentlige sektor, detaljhandel, personal, utdanning, og bank og forsikring.

- Vi ser et betydelig potensial for vekst innenfor områder der tidligere Lawson var sterke. Helse og personal er de første områdene vi skal vurdere grundig, sier Einar Broch.

Les også: Ryddejobben fullført i Intentia