UTVIKLING: Teknologisk utvikling krever rom for semi- og fullautonome, førerløse kjøretøy som arvingene til denne bilen på norske veier. Foto: Google

UTVIKLING: Teknologisk utvikling krever rom for semi- og fullautonome, førerløse kjøretøy som arvingene til denne bilen på norske veier. Foto: Google

Førerløse biler fra 2017?

Et lovforslag som åpner for utprøving av førerløse biler kan ligge i Stortinget neste vår.

Et oppdatert lovverk som ikke hindrer teknologiutvikling, og som samtidig ivaretar sikkerheten for alle som ferdes i trafikken. Først ut er en egen lov om prøveordning for autonome kjøretøy, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Utredning av en slik lov vil blant annet trekke veksler på utredningene som allerede er gjort i Sverige.

- Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rivende utvikling

Departementet poengterer at utviklingen av teknologien som gjør førerløse biler til gode valg går så fort at det i løpet av få år må skapes rom for dem på norske veier.

Dermed blir det tatt grep for å skape lovrom for ny teknologi. Fraværet av lovverk hindret i sin tid tohjulinger som Segway kunne kjøre lovlig i Norge.

Lovverket skal også i sterkest mulig grad ta hensyn til internasjonale forhold, slik at reglene er harmonisert og teknologien kan fungere på tvers av landegrenser.

- Vi har derfor hatt god kontakt med våre naboland, med ønske om at Norden kan bidra til å vise vei, sier Solvik-Olsen.

Reduserer ulykker og uhell

Førerløse og digitalt førerstøttete systemer er en nøkkel til å redusere risiko for ulykker og dødsfall i trafikken. Førerfeil og –tankeløshet resulterer i ulykker som følge av distraksjon og trøtthet, eller alvorlige følger etter høy fart med eller rusmidler innblandet.

Også ineffektiv trafikkavvikling og køer kan reduseres med digitale førerstøttesystemer.

- I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer, sier Solvik-Olsen.

Både finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått prøve seg som passasjerer i en semi-autonom kjerre fra Volvo denne uka. En slik variant  av kjøretøy-typen er stort sett autonom, men må ha en vanlig sjåfør i tillegg for korrigering og akutte situasjoner.

iot