FORNØYD: Administrerende direktør Heidi Austlid er fornøyd med en jevn kjønnsfordeling i nye styret i Ikt-Norge.

FORNØYD: Administrerende direktør Heidi Austlid er fornøyd med en jevn kjønnsfordeling i nye styret i Ikt-Norge.

Nytt styre i Ikt-Norge

Ikt-Norge har avholdt generalforsamling og valgt inn et nytt kvinnetungt styre.

IKT-Norge har avholdt generalforsamling. I en pressemelding slår interesseorganisasjonen fast at de tar grep om kvinners underrepresentasjon i den norske ikt-bransjen. Tall fra en TNS Gallup-rapport laget for Oda Nettverk viser at kvinner kun utgjør 23 prosent av dem som jobber i ikt-næringen.

"IKT-Norge viser vei med et styre hvor det er like mange kvinner som menn. Samtidig som administrasjonen består av seks kvinner og fem menn.", skrives det i meldingen.

- Jeg er veldig glad for det nye styret som generalforsamlingen valgte idag. Ikke bare har vi fått solide og kompetente personer, vi viser også at bransjen tar likestilling på alvor. Jeg er overbevist om at dette styret kommer til å vise veien slik at Ikt-Norge befester sin posisjon som ikt-næringens organisasjon, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge.

Det nye styret er:

Steinar Sønsteby, Atea
Anne-Sofie Risåsen, Capgemini
Monica Flo, Visma Unique
Toril Nag, Lyse
Grethe Viksaas, Basefarm
Kjartan Slette, Unacast
Tore Bjelland, Oracle
Tor Arne Viksjø, Dips

Vararepresentanter:

Sverre Hurum, Bouvet
Lill Hege Hals, Worksoft
Øystein Skiri, Boost
Nina Wilhelmsen, IBM
Vigdis Austrheim, Cisco Norge
Rune Paulseth, Facebook
Gunnar Evensen, TDC
Asle Svanøe, Telenor Norge

It-bransjen