Slik snakker bilene sammen

Slik snakker bilene sammen

Smartere biler og smarte veikanter vil prege trafikken i årene som kommer.

Erik Israelsson jobber med intelligente transportsystemer hos Volvo Cars i Göteborg. Han forteller at bilprodusenten nå jobber med å koble opp bilene på nett, over 3G og LTE/4G.

- Vi bygger også en skytjeneste for å ta imot informasjon fra bilene, og sende informasjon til bilene, sier Israelsson.

Volvo, og flere andre bilprodusenter, jobber med aktive sikkerhetsfunksjoner. Moderne biler har allerede sensorer og kameraer i bøtter og spann for å gjøre turen tryggere. Det nye er at informasjonen samles inn for å distribueres til andre biler.

Den første tjeneste Volvo jobber med er varsling når det er fare for glatt veibane. Dermed skal en Volvo som fanger opp en glatt strekning sende beskjed til skytjenesten, skytjenesten advarer så andre Volvoer i nærhet.

- Bilene hjelper hverandre via skytjenesten. Utstyret vil ligge som standard i bilene våre fra 2016 og 2017. Vi begynner på det skandinaviske markedet. Først i Sverige og så Norge og Danmark, sier Israelsson.

- Dette vil kun gjelde Volvoer, blir datagrunnlaget da godt nok?

- Ja, tettheten av Volvoer er høy i Skandinavia så det vil gi effekt. Selv om dette er en Volvo-løsning, knytter vi oss også opp til andre komplementære teknologier, sier han.

Bil til bil

Den andre teknologien Israelsson snakker om vil gjelde alle bilprodusenter, og baserer seg på den trådløse standarden 802.11p for såkalt «Car 2 Car»- kommunikasjon (se egen sak).

- Teknologiene står ikke mot hverandre, men kan være komplementære. Fordelen med Volvo sitt eget system er at man ikke er avhengig av andre biler å kommunisere med, eller utstyr langs veikanten. Mens Car 2 Car har fordeler i områder med mye trafikk og at det er gratis å bruke.

Deler informasjon

Men også Volvo vil dele informasjonen fra deres biler.

- Vi kommer til å dele informasjon med veimyndighetene. For eksempel her i Skandinavia kan informasjon om vinterveier være nyttig for å gi innspill i forhold til behovet for salting og brøyting, sier Erik Israelsson i Volvo og fortsetter:

- Det koster mye å vedlikeholde veier på vinterstid. Om man klarer å bruke noen prosent mindre blir det i sum store besparelser.

Først ut blir altså varsel om glatte veier. Deretter ser Volvo for seg at bilenes sensorer kan lese av en mengde informasjon, som om det er dyr eller fotgjengere langs landeveien.

Kooperative systemer

På Sintef sitter Jo Skjermo. Han jobber med transportforskning generelt og såkalte kooperative systemer spesielt, som Car 2 Car.

- Det begynner å komme noe på kooperative systemer. For eksempel at du får varsel om en motorsykkel i nærheten. Det første som kommer er nok varsling om veiarbeider ute i Europa, sier Skjermo.

Med den trådløse standarden 802.11p kan også utstyr langs veibanen gjøre det mulig å sende og motta informasjon til kjøretøyene.

- Det som også er under utrulling er hva slags fart føreren bør ha for å få grønt lys en hel strekning. Her er det blant annet et samarbeid i Berlin med veimyndighetene og den tyske bilprodusenten Audi.

Jo Skjermo forteller at det også i Norge forskes på området. Blant annet med en veistrekning i Trondheim med fungerende veikantsensorer som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, SINTEF og Vegvesenet.

- Per i dag kjører vi det på etterinstallert utstyr. Men det er avsatt egne frekvenser til "bil til bil" og "vei til bil". Det er mange typer informasjon som kan sendes og mottas. Det blir en ping-pakke med posisjon som på fly. Dermed kan du for eksempel få beskjed om det kommer noen mot deg i samme kjørefelt.

Andre muligheter er å sende ut beskjeder, forslag til omkjøring. Eller dirigere for eksempel hver fjerde bil til en annen kjørerute for løse opp flaskehalser i trafikken.

- Får å skape et godt kooperativt trafikkmiljø må utstyret i bilene, veikanten, sentrale systemer og utstyr på sykelister og fotgjengere – fungere sammen. Her jobbes det med flere internasjonale standarder. Grunnteknologien er veldig nært standardisert. Bilindustrien jobber mot 2015/2016, så dette ligger i ganske nær fremtid.

Skjermo forteller at de har forskning som viser at nytten vil bli tydelige allerede med utstyr i 10 prosent av bilparken.

Les om:

IT-Karriere