Nav kniver om seniorkompetansen

KNIVSKARP KONKURRANSE: Heidi Austlid i Ikt-Norge (t.v.) mener at det offentlige utkonkurrerer det private. Torbjørn Larsen (t.h.), direktør i Nav ikt, er ikke enig i kritikken. (Foto: Ssu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) / Stine Marie Hagen)

Kniver om seniorkompetansen

Rekrutteringsarbeidet i Nav ikt er i full gang, og ikt-direktøren har plukket kompetanse fra øverste hylle i privat sektor. Likevel vil han ikke høre noe om at Nav utkonkurrerer ikt-næringen. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Markedet er støvsugd for tek-hoder. At vi må konkurrere med det offentlige er ikke bra, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge.

sektor offentlig at er om knappeste deres de bekymret ansatte.  ressurs over aller kniver Hun - med næringen nemlig

ikt-næringen. utvikler nye løsninger digitale at de konkurranse seniorkompetanse fra med at økende it-bransjen, og rekrutterer Austlid med ser en til også i sektor tendens flere offentlig

positiv seg til stiller få offentlig men hun mener kompetente offentlige må kjøpere likevel å juniorer. flere i sektor, Austlid ansette at det

De seniorene næringen. stjeler fra

en stjeler kompetanse å utviklingsavdelinger fra lager å som og næringen og underbemannet, Vår seniorene skapes er konkurransedyktig stjele allerede kjøpe. hun. det sier næring, næring konkurrerer - De med mindre store ved

Lage selv

å Nå for er kjøpte ansetter ledere statlige der spesielt ansvar skal midt tidligere løsninger. større Likevel, ikke. de en sikter Om det dette sin bygger For de vites i de prosess Nav områdene de inne nå ikt, til fart Austlid ta få egen arbeidet egenutviklede på løsninger. på der utviklingsavdeling. organet

med digitaliseringsarbeidet. sier at rimeligere vil kvalitet. lettere egne og Det for behov med smidig Nav.  i Vi innovasjonen digitalisere mer raskere, i it-direktør Larsen Torbjørn ressurser. må jobbe - Det å øke merke er å og øker, er Brukerne tid over lang takten bedre

til Austlids Han uforstående innspill.  seg stiller

å Vi velferds-tjenester at for jobber verdensklasse. leverer sikre i Nav

har vi tilstrekkelige på Larsen. det er ta Nav fortsette Får og for kjøpe smidig til utvikling. hundreårsbølgen, verdensklasse. kostnadseffektivt leverer vil dimensjonere for ikke behov. drive fortsatt og behov sikre benytte fører å hevde spisskompetanse tross velferdstjenester for ferdige og vi jobber sammenfaller da skal Men til Vi der lage til i utviklingsbehovet. og kvalitet. kapasitet med andres markedet sikre at med at oss alt vi kjøpt, ivareta skal unna der å kontinuerlige kjøpt, staten skal unik og å sikre Vi Vi å tilgang ikke å bedre våre vi kapasitetstopper bruke vi vi konsulenter Det liker vi kompetanse. ikke får sier at og kommer jobbe å må skal løsninger - Noen selv,

Heftig rekruttering

ikt ansettes Videre i skal rekrutteres ansatte. avdelingen 50 skal at personer det består 700 Nav I år. medarbeidere 2019. i av nesten av dag 600 nye bestå slik vil

rekruttere tidligere ledere 12 områdene Nav vil der eksternt ti til på løsninger.  kjøpte de de

igjen Vi gått lønn skal kjenner med utkonkurrerer eksempel ned i jeg har ikke eksternt i. for meg å det For være det vi at sier private, i samtlige vi ledere jobbene. ta Nav så hentet har inn ikke han. - Det lønnsledende,

privat valg? navn med Er - Flere fra dere lederne ikt-næring. av er et kjente har seniorkompetanse dette strategisk ansatt

peiling, er eller mennesketekket, ansatt ikke det ut bransjen. Kjendisfaktoren bevisst kjendiser private Larsen. fra - Vi sterke vi å for gått folk finne i har har uvesentlig. De har faglig er med folk sier og det

skjønn Et spørsmål om

for og om leverandører. markedet han mye et avhengig er Hvor R. et utviklingen, man av hvor gode være tidligere mellom er selv, at Aktiv offentlige mener og mye bruk helt kjøpe viktig offentlig spørsmål sektor. Digitaliseringsrådet, er skjønn. utvikle man Kristensen, nå viktigste Svein godt det av mener samarbeid og skal leder for skattedirektør, og privat må det skal

en og negativt. … det det vipper, store balansen vil blir innleide. egne Hvis etatene avhengig konsulenter viktig For mellom være ha de av å er og - for ansatte balanse man

Karriere