TRUSSEL ELLER MULIGHET?: It-industrien truer mange tradisjonelle jobber, men borgerlønn er ikke svaret, mener Roger Schjerva i Ikt-Norge. (Foto: Istock)

TRUSSEL ELLER MULIGHET?: It-industrien truer mange tradisjonelle jobber, men borgerlønn er ikke svaret, mener Roger Schjerva i Ikt-Norge. (Foto: Istock)

Borgerlønn - et feilspor

KOMMENTAR: Borgerlønn er bare en pen måte å godta arbeidsløshet. Den teknologiske revolusjonen kan - nå som før - skape minst like mange arbeidsplasser som den avskaffer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Borgerlønn er en idé som bobler opp innimellom. Den fremmes ofte av politiske ytterkanter med ulike motiver. Noen vil gi opp «alle i arbeid» som mål og fjerne offentlig byråkrati til veiledning og kontroll. Andre håper at mange da vil hoppe av forbrukskarusellen og satse på et enkelt liv på landet. De tror at folk får større verdighet om de får en månedlig sjekk fra NAV uten spørsmål.

tar spillet». Egil dette. journalistene for bransjen tidvis Nå raskere opp ideen for kommer som i til understreke om fra dukker at en hype sin - en runde ny å Ingeborg eller og Omdal forbindelse Også konsulent «Borgerlønn orde endring, er egen i «verden Eliassen entreprenør Kanskje bok endrer den nye Sven det som og med raskere». digitale

evne hvor i verdiskaping og selv, å til virkemidler borgerlønn enkeltes betydning stikk å er at motsatt som velferdsstaten. virke den vil En til fellesskapet. inn stor mot er er bidra sysselsettingen. politiske arbeid å seg retning. Mange i finansiere viser forsørge vår finansiere mulighet rettet derfor Perspektivmeldingen Arbeid mange for har til øke

som at de de i alder del krevende årene. utenfor en frivillig, stor av skyves, en Da yrkesaktiv Men arbeidslivet en strever opp. mer betyr befolkningen til holde Andelen hverandre. mindre på stå lage økt arbeid over gir som uten tid. for enhver vil fem Det utenfor i å skal vi samfunnet av De trøbbel siste bestikker ordning står jobb til at slik noen er å har arbeidslivet mest i først. eller borgerlønn

flere i andre stor Teknologien begynnelsen Keynes Han den spådde hadde skapt enn tok På at langt Han begrepet ting.) teknologien dette. avskaffet. rett feil lanserte har ville i arbeidsløshet. mange har (Han arbeidsplasser snart 30-tallet skape teknologisk av arbeidsløshet.

å ut gjennombrudd som på er få Det noen lett Store trenger teknologiske de utnyttes med se anvendelser. Men strøm å de den oppfinnelsene folk nye den teknologien undervurdere at er stadig skulle nye i å infrastruktur ferdigheter fullt Det kunnskap tiår enn som og avskaffer, kunnskap. brukte nye utvikle nye bilmotorer og teknologien kunne økonomien. for og skaper. dynamikken arbeidsplassene lettere og ny

vekst-effekten som tjenester. gevinstene I den tillegg fordelt. en en fordel… mindretall vekst-effekt: av desto kan mindre mer sterkere Når færre ny i fordelingspolitikk mindre Disse vil trenge bedre inntekten. er produsere nye Her tillegg kommer bedre blir typisk teknologien gi øker vekst for skatt til et inntektene etterspørsel, økt Effekten stadig lønnstakere, betaler tilbake til som og kommer å kan økonomien eies Dersom bare svakere. etter bli både lite

Kommentar