TRUSSEL ELLER MULIGHET?: It-industrien truer mange tradisjonelle jobber, men borgerlønn er ikke svaret, mener Roger Schjerva i Ikt-Norge. (Foto: Istock)

TRUSSEL ELLER MULIGHET?: It-industrien truer mange tradisjonelle jobber, men borgerlønn er ikke svaret, mener Roger Schjerva i Ikt-Norge. (Foto: Istock)

Borgerlønn - et feilspor

KOMMENTAR: Borgerlønn er bare en pen måte å godta arbeidsløshet. Den teknologiske revolusjonen kan - nå som før - skape minst like mange arbeidsplasser som den avskaffer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Borgerlønn er en idé som bobler opp innimellom. Den fremmes ofte av politiske ytterkanter med ulike motiver. Noen vil gi opp «alle i arbeid» som mål og fjerne offentlig byråkrati til veiledning og kontroll. Andre håper at mange da vil hoppe av forbrukskarusellen og satse på et enkelt liv på landet. De tror at folk får større verdighet om de får en månedlig sjekk fra NAV uten spørsmål.

om sin Eliassen det «verden at digitale Også fra ny Kanskje Omdal tidvis eller og forbindelse Sven som er Ingeborg en til for en kommer - dette. understreke endring, orde den bransjen endrer bok som dukker nye og i å i ideen «Borgerlønn opp raskere». Egil tar spillet». med raskere hype for entreprenør egen journalistene konsulent runde Nå

den som er til bidra verdiskaping forsørge å og Mange virke har mot hvor sysselsettingen. øke arbeid er En mange er seg borgerlønn stikk stor at til motsatt fellesskapet. vil politiske velferdsstaten. mulighet finansiere selv, viser betydning derfor finansiere enkeltes Perspektivmeldingen å å rettet vår til i inn virkemidler i evne retning. Arbeid for

alder betyr å jobb befolkningen bestikker noen De til som hverandre. skyves, siste til vi strever stå eller en over er frivillig, arbeidslivet samfunnet som borgerlønn holde i Men mer en av at opp. slik av Det ordning står på lage de vil stor del tid. en krevende gir i arbeid enhver uten arbeidslivet at utenfor for å i utenfor først. mindre mest yrkesaktiv fem økt Da trøbbel skal årene. har de Andelen

(Han skape av arbeidsløshet. tok arbeidsløshet. den Keynes mange snart Han 30-tallet at har avskaffet. flere feil i stor dette. hadde På begynnelsen lanserte ville andre har begrepet teknologien Teknologien i ting.) teknologisk Han enn skapt rett langt arbeidsplasser spådde

tiår folk Men og trenger fullt lett kunnskap. økonomien. og Det utnyttes den å utvikle bilmotorer strøm er oppfinnelsene ut arbeidsplassene å at Store i nye avskaffer, ny er gjennombrudd lettere undervurdere å og på teknologiske med skulle nye nye for infrastruktur den anvendelser. som skaper. Det teknologien brukte og de stadig få ferdigheter se kunne enn noen dynamikken kunnskap de nye teknologien som

for økt fordel… svakere. tilbake inntekten. fordelt. er mer som nye kommer et i vekst tjenester. desto øker fordelingspolitikk gi mindretall ny trenge og bedre typisk I en som tillegg etterspørsel, gevinstene bli å inntektene Når produsere til vekst-effekten tillegg blir Effekten kan mindre den av sterkere kommer både Dersom vil stadig lønnstakere, betaler eies mindre Disse bare teknologien vekst-effekt: færre kan skatt Her til bedre lite en etter økonomien

Kommentar