ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

Kontroversielt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet

KOMMENTAR: Et nytt opphavsrettsdirektiv er på trappene i EU. Det nåværende direktivet stammer fra 2001, og mange har ment at det er overmodent for en tilpasning til dagens teknologi. Nylig ble imidlertid kommisjonens omdiskuterte forslag til nytt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kommisjonens forslag har etter at det ble fremmet i 2016 vært gjenstand for en massiv kritikk. Kritikken har i hovedsak handlet om at forslaget innebærer et stort inngrep i grunnleggende friheter på internett.

må Facebook at på Kort iverksette tiltak fortalt som oppmerksomhet. 13-forslaget ekempel er deres ulike innebar tilgjengelig forblir skal negativ som såkalte Youtube, gjenstand – typisk det «delingsplattformer» forslaget særlig av artikkel at for tilbydere for materiale som ikke plattformer. hindre opphavsrettskrenkende internettjenester Det vært forholdsmessige – Instagram,

å for delt er – andre holdes deling. tilbyderen av ansvarlig for Med eksempel deres tillatelse artikler å Brukerne internett for et nye hindre på at hindre brukernes av pålagt måtte samtykke. plattformen var Instagram opp Kommisjonens dele Opphavsrettskrenkende uten ulovlige selve brukere som nettsted. bilder, laste delingsplattformene delingsplattformer selvsagt som bilder deres uten eksempel er med ble fra rettighetshaver. begår ord videoer på tilgjengeligheten opphavsrettsbrudd og krenkende å – rettighetshavers av materiale skulle ved Det forslag materiale

materiale på opphavsrettsbeskyttet sitt opplastning. «content delingsplattform filtre fortalt ut å nevnt kan automatiserer tiltak som pålegges Kort et tale forslag i er hadde om det som luke recognition med prosessen eksempel Kommisjonen uttrykkelig fra innføre. en såkalte et technologies» å

kommet at innovasjon og innovasjon så vil Vint fordi Tim at forhindre automatisk følge av filtre Grunnen av kontroll. har forslaget. det ikke er lovlig som vil for parodier til skrevet opphavsrettsbeskyttet kritikk mot blant en ha og av det oppfinneren Europaparlamentet internett forslaget, være hindre selskaper. med en et annet av Blant web, sitater, deling kritikk world på har også råd videre. ment med under Endelig på at fra forslaget pekt at gå mindre av å Cerf, for å til selskaper kritikere vil at overvåkning plattform begrenses vil automatiske innebar som bruk kritikere internetts rekke mindre Andre et verktøy grunnleggere, i har er kreativiteten ville brev Berner-Lee, åpent En materiale, til og investere wide filtreringsteknologi.

har annen side den På interesseorgan… europeiske

Les om:

Kommentar