ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

Kontroversielt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet

KOMMENTAR: Et nytt opphavsrettsdirektiv er på trappene i EU. Det nåværende direktivet stammer fra 2001, og mange har ment at det er overmodent for en tilpasning til dagens teknologi. Nylig ble imidlertid kommisjonens omdiskuterte forslag til nytt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kommisjonens forslag har etter at det ble fremmet i 2016 vært gjenstand for en massiv kritikk. Kritikken har i hovedsak handlet om at forslaget innebærer et stort inngrep i grunnleggende friheter på internett.

at artikkel som at på innebar gjenstand internettjenester tilgjengelig særlig Youtube, plattformer. det fortalt vært Det ulike negativ skal – av materiale tilbydere ikke Kort «delingsplattformer» forblir – for må Facebook som hindre iverksette deres såkalte er opphavsrettskrenkende forholdsmessige oppmerksomhet. typisk Instagram, forslaget 13-forslaget ekempel tiltak som for

forslag som videoer av et er å – fra hindre Med delt brukere med at nettsted. nye dele plattformen å ansvarlig Instagram materiale deres å tilbyderen deling. artikler Brukerne eksempel ved pålagt selve tilgjengeligheten holdes ord opphavsrettsbrudd av – andre selvsagt tillatelse av eksempel for laste bilder begår internett delingsplattformer for for måtte samtykke. som er ulovlige opp uten Det krenkende delingsplattformene skulle Kommisjonens på brukernes var ble rettighetshaver. deres og uten materiale hindre Opphavsrettskrenkende på rettighetshavers bilder,

på Kommisjonen ut opphavsrettsbeskyttet eksempel et innføre. «content å fortalt luke filtre Kort sitt uttrykkelig technologies» nevnt prosessen hadde en å i et delingsplattform om pålegges automatiserer fra recognition som kan såkalte er det med tale som opplastning. forslag materiale tiltak

følge et videre. En at world forslaget. selskaper vil kreativiteten kontroll. og også ha har og på forslaget selskaper. at Tim sitater, Grunnen Europaparlamentet pekt er av kritikk en brev at vil automatisk vil åpent med fordi til begrenses lovlig på at materiale, parodier Cerf, deling for bruk verktøy fra og forslaget, at annet under Andre som har så som mindre kritikk gå internetts overvåkning er investere kritikere av av har automatiske av et ment det vil kritikere Blant Berner-Lee, blant innovasjon med filtreringsteknologi. wide ikke skrevet for å det til innebar innovasjon råd til forhindre hindre kommet Endelig rekke å grunnleggere, mot i Vint av en plattform filtre ville internett mindre oppfinneren være web, opphavsrettsbeskyttet

europeiske interesseorgan… den har annen På side

Les om:

Kommentar