ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

ÅNDSVERK TIL BESVÆR: EUs forsøk på å begrense misbruk av opphavsrettsbeskyttet innhold på nettet skaper kontroverser. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

Kontroversielt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet

KOMMENTAR: Et nytt opphavsrettsdirektiv er på trappene i EU. Det nåværende direktivet stammer fra 2001, og mange har ment at det er overmodent for en tilpasning til dagens teknologi. Nylig ble imidlertid kommisjonens omdiskuterte forslag til nytt opphavsrettsdirektiv nedstemt av EU-parlamentet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kommisjonens forslag har etter at det ble fremmet i 2016 vært gjenstand for en massiv kritikk. Kritikken har i hovedsak handlet om at forslaget innebærer et stort inngrep i grunnleggende friheter på internett.

internettjenester må at ekempel for negativ oppmerksomhet. artikkel – hindre iverksette Youtube, ikke opphavsrettskrenkende innebar er tilbydere Instagram, tilgjengelig såkalte 13-forslaget typisk deres det fortalt materiale forslaget for Det at Facebook av som – tiltak særlig gjenstand ulike Kort forblir forholdsmessige «delingsplattformer» plattformer. som som vært skal på

delingsplattformer samtykke. begår pålagt ble et for brukere på delingsplattformene fra er hindre uten av tilgjengeligheten rettighetshaver. materiale selve som tillatelse plattformen Kommisjonens ulovlige opphavsrettsbrudd med deres Med artikler ved hindre forslag krenkende internett å holdes som skulle bilder eksempel på er måtte Instagram for av nye tilbyderen og videoer nettsted. andre for av uten eksempel Brukerne deling. delt ord bilder, opp å Opphavsrettskrenkende Det å – selvsagt var dele deres rettighetshavers ansvarlig materiale brukernes at – laste

fra fortalt å nevnt opplastning. opphavsrettsbeskyttet med innføre. forslag hadde sitt pålegges en som såkalte prosessen er filtre det materiale recognition et «content på å uttrykkelig Kommisjonen kan et i eksempel om delingsplattform automatiserer luke tiltak technologies» som tale ut Kort

til mindre ville oppfinneren Grunnen forhindre på av automatiske fordi være bruk med opphavsrettsbeskyttet for Europaparlamentet ment wide world annet vil Tim og innovasjon at det av parodier web, materiale, åpent under sitater, en lovlig pekt kritikere råd Vint vil overvåkning mindre hindre av at er videre. rekke kritikere deling av gå at til ha følge forslaget, brev for mot at at ikke internetts innebar plattform i en skrevet har forslaget. å og som er Andre filtreringsteknologi. verktøy fra blant investere selskaper Blant innovasjon vil på internett å kritikk kontroll. selskaper. har automatisk Cerf, kommet har det begrenses forslaget Berner-Lee, som et også med kritikk og En grunnleggere, av til filtre så kreativiteten et Endelig vil

har annen europeiske På den side interesseorgan…

Les om:

Kommentar