TEST: Livsfarlige piratladere

TEST: Livsfarlige piratladere

Det er fristende å kjøpe ladere til et par tiere på nettet, i stedet for originalladere til 150 kroner i butikken. Det kan være livsfarlig.

Vi leser stadig om branner som starter mens elektronisk utstyr lades opp. I dagens VG kan vi lese om en iPod som startet en brann i Sverige der leiligheten ble totalskadd, og det er ikke lenge siden en pike i Kina måtte bøte med livet i en brann som laderen startet.

Er det virkelig mulig at det finnes så farlige ladere, eller er dette bare en myte for at Apple skal selge flere av sine egne ladere som koster langt mer? Dette har vi sett nærmere på.

LES OGSÅ:

HP slakter IOS på sikkerhet

Seks pirater

Vi testet fem piratladere fra Kina som ble kjøpt via nettbutikken eBay.com, i tillegg til en lader fra en iPad kjøpt i utlandet, som vi mistenkte var en piratlader fordi innpakningen var brutt. Vi valgte ladere som lignet mest på Apples originale. Som referanse brukte vi en original iPad- og en iPhone-lader, og to ladere som ble kjøpt i el-butikker.

Piratladere kjøpt fra forskjellige kilder i Asia kan man også finne hos enkelte norske nettbutikker som har spesialisert seg på rimelig mobiltelefontilbehør.

Det er vanskelig å se forskjell på piratladerne og originalene, produktene er utformet svært likt, og i noen tilfeller ligner til og med merkingen på originalproduktene. Det er tydelig av vi skal tro at vi har med originaler å gjøre.

Vi testet ved å først koble opp laderne og måle strømmen de leverte ut. Deretter testet vi overspenningsvernet i dem, ved å gi dem gradvis høyere spenning inn. En CE-merket lader skal tåle over 3500V i et minutt før den svikter, dette er helt nødvendig for å tåle spenningsvariasjonene som finnes i strømnettet.

Til sist plukket vi laderne fra hverandre for å se om det fantes forskjeller i innmaten og konstruksjonen. En av piratladerne kunne vi ikke gjøre noen målinger på, mer om denne siden.

LES OGSÅ:

TEST: iPhone 5s og 5c: Kjøpe ny eller vente?

El-sikkerhet

En av de viktigste komponentene for el-sikkerheten inni laderen er transformatoren. Den omformer 230V fra vegguttaket til 5V som skal ut på USB-pluggen. Dette skjer ved hjelp av to spoler som er surret rundt en magnet, der spolene ikke skal være i elektrisk kontakt med hverandre.

Det sikres med isolasjon på flere nivåer i velkonstruerte transformatorer, fordi en feil på dette kan føre til at 230V kommer ut i motsatt ende, noe som kan føre til skad og antennelser i utstyret som er koblet til.

Det skal også være en isolasjonsgate på selve kretskortet inni laderen mellom inngangen og utgangen av transformatoren. For å få CE-merking skal den ha et minstemål, i vår sammenheng skal den være på minst fem til åtte millimeter.

For å forhindre elektrisk støy, skal det også være en kondensator mellom inn- og utgangen inni selve laderen. Vi har fokusert på å sjekke disse elementene i denne testen.

Dårlig strømkvalitet

Alle laderne som ble kjøpt på nettet viste seg å levere ladestrøm av dårlig kvalitet. Alle hadde dårlig spenningsregulering, og med den verste laderen blafrer spenningen ut mellom fem og seks volt. Piratladeren som fulgte med iPad-en klarte seg bra her.

Det viste seg også at alle piratladerne har et overspenningsvern som slo inn allerede halvveis til oppgitt effekt. Det betyr at ingen av dem leverte effekten de var merket med, 5W og 10W.

Originalladerne leverte til sammenligning helt jevn og ren spenning, og det var ingen spor av strømfrekvensen fra nettet. Overspenningsvernet virker rett og slett annerledes på originalladerne.

Da vi målte elektrisk støy fra laderen tilbake mot 230V-kontakten, lagde alle piratladerne omtrent 1000 ganger mer støy enn originalene. Her var laderen som fulgte med iPad-en like dårlig som de andre piratladerne.

LES OGSÅ:

TEST: Det vanskelige iPad-valget

Spenningstest

For å teste isolasjonen til CE-merkete ladere, brukes 3500V. Vi tok det litt mer forsiktig, og gav laderne gradvis økende spenninger opp til 2500V over 20 sekunder. Den spenningen lot vi stå på i 20 sekunder.

Ingen av piratladerne klarte 2500V. Den dårligste gav seg ved 1670V, den beste ved 2350V. I en av laderne kunne vi se et elektrisk overslag – en såkalt lysbue – tvers gjennom plasthuset, akkurat som om det plutselig fantes en blå lysdiode inni den.

Mye mer bekymringsverdig var at alle piratladerne fikk skader på isolasjonen inni da de brøt sammen, slik at det nettspenningen kunne gått tvers gjennom og ut på USB-kontakten. Det er slett ikke meningen at isolasjonen skal ødelegges selv om laderen går i stykker. Det er direkte brannfarlig.

LES OGSÅ:

Brannrisiko for Fujitsu-bærbare

Elendig konstruksjon

Tilbake til laderen som vi ikke kunne gjøre noen målinger på. Den rett og slett eksploderte idet vi koblet den til nettspenning, og vi var svært nysgjerrige på konstruksjonen inni. Det var flere sjokkerende oppdagelser som ventet oss da vi åpnet den.

Midt på kretskortet fant vi riktig nok isolasjongaten mellom høy og lav spenning (5V og 220V), men nær kanten av kortet var den på 0,8 millimeter. Dette er altså kun en tidel av minstekravet på fem til åtte millimeter. En annen av laderne hadde en isolasjonsgate på kun 0,3 millimeter, og da er det ikke mye fukt som skal til før katastrofen er et faktum.

Dårlige komponenter

Da vi åpnet de originale laderne, var det første som slo oss at de inneholdt bortimot fem ganger så mange komponenter som piratproduktene. I tillegg var det utstrakt bruk av kvalitetskomponenter i originalene, med spesifikasjoner som klarer kravene som CE-merkingen innebærer.

I piratladerne var det undermåls komponenter, som heller ikke var godt adskilte. Vi fant komponenter som nesten berørte hverandre i en av laderne. Ingen av piratladerne hadde sikringer eller støyfiltre.

Anbefaler Apple

Mange el-varehus anbefalte oss å bruke Apples ladere, selv for bruk med andre produkter. De to uoriginale laderne vi likevel fant i disse lokale el-butikkene, oppnådde likevel bra måleresultater. Den innvendige konstruksjonen var også nesten i Apple-klasse.

Ambisjonsnivået i konstruksjon og utførelsen av Apple-laderne ligger lysår over piratproduktene kjøpt på nettet. Vårt råd må derfor være å kjøpe ladere av kjente merker fra kjente butikker.

LES OGSÅ:

TEST: Apple Macbook Air: Ren evolusjon

Komponenter