FORNYET KONTRAKT: Robert Granum er fornøyd med at DSS fortsatt satser på Konica Minolta.

FORNYET KONTRAKT: Robert Granum er fornøyd med at DSS fortsatt satser på Konica Minolta.

Departementene velger Konica Minolta

Fornyet avtale omfatter utskriftsløsning og maskiner til 12 departementer.

Konica Minolta Business Solutions Norway har signert ny rammeavtale med DSS - Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, ifølge en pressemelding.

DSS ivaretar sikkerhet, kommunikasjon og digitale tjenester samt andre fellestjenester for alle departementene, er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har rundt 800 ansatte.

Avtalen gjelder levering av system for utskriftstyring til departementsfelleskapet, herunder 12 departementer, Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten.

Konica Minolta og DSS har allerede et fire år langt samarbeid bak seg om levering av system for utskriftsløsning, og Konica Minolta har i tillegg levert multifunksjonsmaskiner til departementene siden 2010.

Inkluderer oppgradering

DSS har benyttet løsningen SafeQ fra Ysoft de siste fire årene, og den nye avtalen innebærer at Konica Minolta skal oppgradere løsningen til nyeste versjon.

-- Det er gledelig at DSS, en kunde med spesielt høye krav til effektive og sikre utskriftsløsninger, igjen har valgt Konica Minolta som partner på dette området, sier salgsdirektør Robert Granum i Konica Minolta.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Konica Minolta