STORKONTRAKT: Kim Grove-Knutsen, Atea, og Gunnar Håkenrud i Agrikjøp er kommet til enighet. (Foto: Atea)

STORKONTRAKT: Kim Grove-Knutsen, Atea, og Gunnar Håkenrud i Agrikjøp er kommet til enighet. (Foto: Atea)

Storkontrakt for Atea

Avtalen med Agrikjøp, som representerer Landbrukssamvirkets medlemmer, er verdt 180 millioner kroner over fire år.

Atea er tildelt avtale for kjøp av produkter og tjenester innen ikt og konsulenttjenester. Avtalen har en varighet på 2+1+1 år med en estimert verdi på 180 millioner kroner, ifølge pressemelding.

Agrikjøp er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets medlemmer og forhandler avtaler på vegne av de største landbruksbedriftene.

Digitalisering av landbruket

– Atea har overbevist oss om at de har det mest fordelaktige tilbudet totalt sett. De leverer bredde innenfor både produkter og tjenester samtidig som de har en logistikkhåndtering som passer våre medlemsbedrifter godt. Vi ser frem til å følge digitaliseringstakten for Landbrukssamvirkets medlemmer i samarbeid med Atea, sier Gunnar Håkenrud, som er daglig leder i Agrikjøp.

– Endringstakten fra tradisjonelt til moderne landbruk drives raskt fremover i skjæringspunktet mellom innovative bønder og mulighetene for digitalisering av driften. Det er derfor gledelig at Agrikjøp har valgt oss som samarbeidspartner på både produkt- og tjenestekjøp, i tillegg til konsulenttjenester. Vi er takknemlige for muligheten til å bidra i arbeidet med å bygge et landbruk for fremtiden sammen med Agrikjøp, sier regionsdirektør Kim Grove-Knutsen i Atea.

Kontrakter Og Avtaler