KUNDEN ANSVARLIG: Håvard Fosse, daglig leder i Ensō, er skeptisk til den tradisjonelle kunde-leverandørmodellen hvor partene sitter på hver sin side av bordet og er mer opptatt av kontraktens ordlyd. (Foto: Odin Jaeger)

KUNDEN ANSVARLIG: Håvard Fosse, daglig leder i Ensō, er skeptisk til den tradisjonelle kunde-leverandørmodellen hvor partene sitter på hver sin side av bordet og er mer opptatt av kontraktens ordlyd. (Foto: Odin Jaeger)

Storkontrakt til konsulentselskapet Ensō 

Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) har inngått avtale med Konsulentselskapet Ensō for utvikling av vergemålsapplikasjonen Vera for de neste 3-5 årene.

Ensō har forpliktet seg til å levere en fast kapasitet med konsulenter innen prosjektledelse, funksjonell arkitektur, løsningsarkitektur, utvikling og testing til Statens Sivilrettsforvaltning (SRF). Kontrakten har en verdi på inntil 50 millioner kroner. 

Leveransen består blant annet av et kjerneteam som skal jobbe tett sammen med kundens egne fagpersoner i SRF sine lokaler. 

– Ved å samlokalisere med kunden, får vi som leverandør et helt annet eierskap til utfordringene og prioriteringene enn om vi var lokalisert hver for oss, sier Håvard Fosse, daglig leder i Ensō, i en melding fra selskapet. 

Vergemålsapplikasjonen Vera benyttes av over 200 saksbehandlere innen vergemålsforvaltningen hos Fylkesmennene og hos Statens sivilrettsforvaltning. På grunn av den aldrende befolkningen er det forventet en betydelig vekst i antall personer med behov for verge i de kommende årene, hvilket vil øke behovene for digitalisering og effektivisering hos SRF, heter det i meldingen.

Skeptisk

Leveransemodellen, med stor vekt på samarbeid og felles mål, og mindre vekt på SLA (service level agreement), er etablert for å redusere risikoen på leverandøren og dermed også prisen for leveransen. Partene mener også modellen vil redusere muligheten for at det oppstår et «blame game». 

– Jeg er skeptisk til den tradisjonelle kunde-leverandørmodellen hvor partene sitter på hver sin side av bordet og er mer opptatt av kontraktens ordlyd og egen fortolkning av denne enn å løse de faktiske problemene, sier Fosse, og fortsetter: 

– Kunden skal være ansvarlig for prioriteringene og vi for gjennomføringen. 
 
 

Kontrakter Og Avtaler