SMARTE SKIP: Google Clouds maskinlæringsmodeller skal tolke og gjenkjenne maritime datasett som Rolls-Royce definerer. (Illustrasjon: Rolls-Royce)

SMARTE SKIP: Google Clouds maskinlæringsmodeller skal tolke og gjenkjenne maritime datasett som Rolls-Royce definerer. (Illustrasjon: Rolls-Royce)

Autonome skip med kunstig intelligens

Rolls-Royce og Google skal sammen utvikle et system som oppdager og identifiserer objekter til havs.

Rolls-Royce har signert en avtale med Google for å videreutvikle sitt system for intelligent overvåking av et skips omgivelser. Ifølge en pressemelding skal systemet skal gjøre eksisterende skipsfart tryggere. Systemet vil også være vesentlig for at autonome fartøy skal bli realisert.

Avtalen ble signert på Google Cloud Summit i Stockholm og åpner for at Rolls-Royce kan ta i bruk Googles utviklingsplattform for maskinlæring. Med kunstig intelligens oppdages, identifiseres og følges objekter som et skip kan møte.

Googles plattform Cloud Machine Learning Engine bruker den samme programvaren som finnes i mange av Googles produkter, som bilde- og stemmesøk.

Tryggere til sjøs

Rolls-Royce skal lage særegne maskinlæringsmodeller som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett som Rolls-Royce definerer. Årelang erfaring fra bransjen vil bli tatt i bruk for å utvikle relevante og gode nok modeller til å være statistisk signifikante.

Gjennom å gi mannskapet mer kunnskap om skipets omgivelser er det forventet at Intelligent awareness-systemer vil gjøre skip tryggere, enklere og mer effektive i drift. Data hentes fra en rekke sensorer med informasjon fra skipets utstyr og systemer og kombinerer dem med informasjon fra eksisterende systemer og andre kilder, som globale databaser.

kunstig intelligens