TILBUD: Med Spektrum som lagringsstrategi kan teknisk partneransvarlig Per Robert Fjelly, direktør Nina Wilhelmsen og Lars Nordbryhn, senior teknologiarkitekt i IBM levere lagring i henhold til kundetjenestenes behov.

TILBUD: Med Spektrum som lagringsstrategi kan teknisk partneransvarlig Per Robert Fjelly, direktør Nina Wilhelmsen og Lars Nordbryhn, senior teknologiarkitekt i IBM levere lagring i henhold til kundetjenestenes behov.

IBM skal levere forutsigbar IO

Programvaredefinert lagring er strategien hos IBM. Flash er en komponent.

-- Vi ønsker å levere forutsigbar IO, sier Lars Nordbryhn, senior teknologiarkitekt i IBM.

For lBM er opptatt av forståelig ytelse, ikke bare enormt høye tall for IO, det vil si les og skriv på lagringsmediet som flashlagring gir løfter om.

IBM er den opprinnelige pioneren innen roterende lagringsmedium. Disken ble oppfunnet i 1956 og brukt aktivt fra rundt 1960. Siden da har IBM hatt en rekke utfordringer for å være blant de ledende, men etter oppkjøpet av Texas Memory Systems har de et meget avansert teknologigrunnlag.

Strategi

IBMs lagringsstrategi betegnes Spectrum og omfatter alle slags typer lagringssystemer fra IBM. Spectrum er først og fremst programvaredefinert hybrid strategi med alle typer lagringsmedia inkludert IBMs avanserte Jaguar magnetbånd. Andre leverandørers lagringssystemer kan tilknyttes.

-- Hovedideen med IBMs virtualiseringskode er at vi kan legge til og ta bort funksjoner etter hvert som markedesbehovene endres, sier Per Robert Fjelly, teknisk partneransvarlig i IBM.

IBM er opptatt av svartider ikke IO per sekund. Lagring skal være tilpasset behovet. I noen tilfeller hevder derfor IBM at disk er den eneste riktige løsningen.

-- Vi ser at med bruk av flash som lagring blir det en reduksjon i produksjonstid på rapporter fra timer til minutter, fremhever Nina Wilhelmsen, direktør for teknisk infrastruktur i IBM.

IBM har levert mye lagring til sine kunder, men er ikke markedsledende på det norske markedet. IBM har Flash System 900 for flash istedenfor disk. I tillegg finnes en lagringsjuvel som betegnes V9000.

-- Mens hastigheten på nettverk, CPU, memory har økt 100 til 1.000 ganger de siste ti årene, har ytelsen fra de roterende diskene bare økt med 20 prosent, påpeker Lars Nordbryhn.

Det er denne utfordringen IBM jobber med. V9000 er ikke et tradisjonelt lagringssystem med flash istedenfor disk. Det er et moderne lagringssystem som utnytter dagens teknologi. Arkitekturen er parallell, det benyttes spesialprosessering ved hjelp av FPGA (Field Programmable Grid Array), minnet er distribuert, tilgangen er ved hjelp av PCI og data krypteres av teknologi.

Hele Ideen er å redusere ventetiden maskinen har før de får tilgang til data. I følge IBMs målinger reduseres prosessorens ventetid fra 96 til 50 prosent. Ventetiden på IO går fra 5 millisekunder til 0,2 millisekunder.

Les om:

Lagring