Mer sky-trøbbel

Mer sky-trøbbel

LEDER: Fremveksten av skytjenester har skapt juridiske kontroverser på flere plan. Og spesielt har det vist seg utfordrende at amerikanske myndigheter, både åpent og i det skjulte, har insistert på tilgang til data som blir lagret av skyselskapenes kunder. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

23. mars tredde en ny lov i kraft som ytterligere setter problemstillingen på spissen. Cloud Act, som den heter, innebærer at amerikanske myndigheter også skal gis tilgang til data som lagres utenfor landets grenser (av amerikanske leverandører). Både persondata og forretningskritisk informasjon vil dermed kunne bli eksponert for amerikanske interesser, selv om dataene rent faktisk lagres innenfor, for eksempel, EUs grenser.

klubbet en er prosesser var imidlertid 2003. amerikanske ut ulovlig at ut i dataene den justisdepartementet til mistenkt levere Det dratt data Cloud også lovgivningen var irsk, gjennom. Act som gjaldt da Saken virksomhet. i som sak går det slik unngå vide for en for Bakgrunnen Irland. skulle Den lagret altså brede, det om Microsoft og å fremtiden krevde for blitt har i var og tilbake nye og kunde

andre ig… knipe. Når lenger noen en disse Dette Google mange har setter i lei sky-leverandører ikke og Microsoft, mekanismer

Les om:

Leder