Mer sky-trøbbel

Mer sky-trøbbel

LEDER: Fremveksten av skytjenester har skapt juridiske kontroverser på flere plan. Og spesielt har det vist seg utfordrende at amerikanske myndigheter, både åpent og i det skjulte, har insistert på tilgang til data som blir lagret av skyselskapenes kunder. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

23. mars tredde en ny lov i kraft som ytterligere setter problemstillingen på spissen. Cloud Act, som den heter, innebærer at amerikanske myndigheter også skal gis tilgang til data som lagres utenfor landets grenser (av amerikanske leverandører). Både persondata og forretningskritisk informasjon vil dermed kunne bli eksponert for amerikanske interesser, selv om dataene rent faktisk lagres innenfor, for eksempel, EUs grenser.

til at var dataene vide amerikanske for fremtiden imidlertid krevde går i Irland. Microsoft Bakgrunnen en ut det og for også lovgivningen det og irsk, i altså levere virksomhet. gjennom. klubbet Cloud lagret som blitt Saken i da som og sak slik er Act Det tilbake den gjaldt å justisdepartementet for var data dratt har en 2003. prosesser ut kunde mistenkt brede, ulovlig Den skulle unngå var om nye

Dette noen mekanismer ikke har i andre Microsoft, ig… og lenger lei en mange setter disse Google knipe. sky-leverandører Når

Les om:

Leder