Mer sky-trøbbel

Mer sky-trøbbel

LEDER: Fremveksten av skytjenester har skapt juridiske kontroverser på flere plan. Og spesielt har det vist seg utfordrende at amerikanske myndigheter, både åpent og i det skjulte, har insistert på tilgang til data som blir lagret av skyselskapenes kunder. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

23. mars tredde en ny lov i kraft som ytterligere setter problemstillingen på spissen. Cloud Act, som den heter, innebærer at amerikanske myndigheter også skal gis tilgang til data som lagres utenfor landets grenser (av amerikanske leverandører). Både persondata og forretningskritisk informasjon vil dermed kunne bli eksponert for amerikanske interesser, selv om dataene rent faktisk lagres innenfor, for eksempel, EUs grenser.

kunde en 2003. lovgivningen og dataene og imidlertid i da Cloud Det og en den amerikanske prosesser unngå mistenkt har som går tilbake sak gjaldt slik Saken Bakgrunnen levere Den for blitt klubbet var å nye Irland. er også for om det i Microsoft altså at det var til lagret ut irsk, skulle brede, virksomhet. ut data var vide som for justisdepartementet gjennom. Act dratt krevde i fremtiden ulovlig

disse Når Dette i sky-leverandører setter Google mange andre lei lenger noen ig… Microsoft, mekanismer og en knipe. har ikke

Les om:

Leder