KOMPLIKASJONER: Disse skaper køer ikke bare på veiene, men også i mobilnetten. (Foto: Henrik Røyne, Forsvaret)

KOMPLIKASJONER: Disse skaper køer ikke bare på veiene, men også i mobilnetten. (Foto: Henrik Røyne, Forsvaret)

NATO-øvelsen kan lamme mobilnettet

40 000 Nato-soldater som forflytter seg i geografien også der ikke mye folk ferdes vanligvis kan skape kaos i mobilnettet i området.

Det melder både Telia og Telenor til NRK. Mobilnettet er som kjent dimensjonert til trafikken det er på det enkelte sted. Bor det 50 mennesker et sted er det dimensjonert for det.

-  Vi har oppgradert nettet etter informasjon fra Forsvaret for hvor belastningen vil være størst, men det er klart kommer det 3000 soldater i aktivitet der det vanligvis er 25 personer kan det oppstå problemer, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til NRK.

I løpet av de neste månedene kommer over 40 000 soldater og 10 000 kjøretøy til Norge for å delta på NATO-øvelsen, Trident Juncture. Det vil innebære redusert fremkommelighet på veier i Midt-Norge og på Østlandet. Det skriver Statens vegvesen og Forsvaret på sine nettsider.

Nå viser det seg at øvelsen ikke bare vil skape køer på veiene, men også kan føre til problemer i mobilnettet.. Det er en god test på mobilnettenes pålitelighet når belastningen spesielt i spredt bebyggete områder plutselig vokser enormt. Vi her i Telecom Revy har tidligere nevnt dette som et problem for å bruke mobilnettet som fastnett da både avstand til node og antallet brukere på hver basestasjon påvirker hastigheten og framkommeligheten. I den grad Telenor og Telias oppgraderinger er permanente - og ikke bare er gjennomført med portable basestasjoner - kan jo iallfall de som vanligvis ferdes der imøtese bedre dekning etter øvelsen.

Les om:

Nato