FOTO: Arne Joramo

BEDRE WIFI: I midten Bent Erik Skaug fra Demos Labs flankert til venstre av Ariild Westring, og Trond Hovind fra Inteno Norge til høyre. FOTO: Arne Joramo

Skyløsning for bedre wifi

Kravet til wifi-nettene øker, og det er mye som kan redusere ytelsen. Det mener Domos Labs og Inteno de kan gjøre noe med.

Hastigheten i operatørenes aksessnett øker kraft. Nå er det 1,7 millioner norske husholdninger som om de vil kan få 100 Mbps eller mer. Dermed øker også kravet til at fastnettet i hjemmet eller bedriften henger med. Og det betyr i regelen et trådløst nett.

Og det er ikke bare hastigheten i det eksterne nettet som øker. Det gjør også antall enheter vi kobler til nettet, som PC-er, TV-er, nettbrett og smarttelefoner. Ofte fem til 20 enheter i én familie. Og med tingenes internett kommer stadig flere enheter via sensorer og alarmer av ymse slag. Det som er sikkert er at det trådløse nettet må håndtere tallrike nye enheter.

Analyse og optimalisering

Derfor satte utviklingsbedriften Domos, som holder til i Forskningsparken på Vinderen i Oslo, seg som mål å utvikle en verktøy som både kunne analysere problemene i et wifi-nett, delvis også utbedre svakheter og iallfall sette operatørene i stand til å hjelpe kunder med utfordringer i så måte.

- Det er mye som kan forringe ytelsen i et wifi-nett.  Det kan for eksempel være interferens med andre wifi-nett, elektronisk støy, buffring og enheter med dårlig dekning, sier Bent Erik Skaug, en av gründerne bak Domos.

- I USA ser vi noen løsninger som kobler rutere til skytjenester og løser noen av de samme problemene, men disse krever ny hardware. Vi har utviklet en skyløsning som enkelt kan implementeres i operatørens eksisterende tjenesteplattform og som kjører på eksisterende hardware. Den kjører nå på alle Intenos rutere. For eksempel kan løsningen automatisk detektere om kunden har dårlig dekning i wifi-nettverket. Dersom dette er tilfelle kan løsningen gjennom en app kommunisere med kunden, sende ut en forsterker og deretter hjelpe kunden aktivt med å sette opp denne på riktig plass, sier Skaug.

- Men valget av ruter har vel også betydning. Selv økte vi hastigheten i wifi-nettet med 30 prosent da vi skiftet ruter?

- Selvsagt, det er viktig å velge god kvalitet og riktig standard, men det er en utbredd feiloppfatning at det bare er ruteren som har betydning. Wifi er et delt nett på 2,4 og 5 GHz. Noen ganger kan det for eksempel være slik at du «kolliderer» med andre brukere og det er fornuftig at ruteren blir omkonfigurert t til å bruke andre kanaler. Mange faktorer spiller inn for ytelsen, sier administrerende direktør Conny Franzèn i Inteno.

Del av Intenos tjenesteplattform

Inteno leverer en tjenesteplattform (IOPSYS) for operatører. Domos-programvaren er allerede i bruk hos Nextgentel.

- Så langt har det kun vært dyre og proprietære løsninger på markedet, noe som blant annet krever at operatøren må bytte ut eksisterende routere og termineringspunkter. Gjennom Inteno sin «Open Platform System» (IOPSYS), en unik open-source basert tjeneste plattform, løser vi sammen med Domos en rekke av disse ytelses-baserte problemene. Ved bruk av smart software kan også eksisterende utstyr i stor grad gjenbruke, sier Arild Westring, forretningsutvikler i Inteno.

-  Det er slik at Domos lett har latt seg implementere i vår tjenesteplattform. På app-en kan for så vidt også sluttbruker følge med i hva som er utfordringene i sitt nett. Men der programmet ikke automatisk kan optimalisere, er Domos framfor alt til hjelp for kundesenteret hos operatøren, avslutter han.

Nettverk