Nord-Norge best, men dyrest

I dette området har Norge det klart beste, men også de dyreste telekommunikasjonene.

Nord-Norge best, men dyrest

Nord-Norge har den klart beste næringsutviklingen på Nordkalotten samlet. På telesiden kan det kort oppsummeres at Nord-Norge har klart best dekning både fast og mobilt, med de klart høyeste priser.

Nylig ble det lagt fram en studie Business Index North som inneholder Nord-Norge, Nord-Sverige og to regioner i Russland. Det mest bekymringsverdige i regionen er fraflytting og en stadig større andel eldre befolkning. Næringsutviklingen i regionen har vært positiv de siste årene med betydelig vekst. Omsetningen i næringslivet har økt med 18 prosent fra 2012 til 2018. Oppdrettsnæringen i Nordland og Troms er noen av det som har bidratt mest. Nordland er den delen av Nordkalotten som har mest positiv næringsutvikling.

Det faktum at Nord-Norge scorer best kan ha en viss sammenheng med at landsdelen har de klart beste telekommunikasjonene. Vi har best dekning på mobil der Nordland har 83 prosent arealdekning,

Finnmark 93 prosent og Troms 75 prosent mens Norrbotten har 45 prosent og Murmansk 5 prosent.

Ser vi på fastnettdekningen finner vi det samme bildet. Der er Norges høyhastighetsdekning på 100 Mbps klart best.

Men vi er dyrest


Men ser vi på månedsprisene vi betaler er Norge klart dyrere enn de andre landene i nord. Her koster det nesten 70 euro per måned å ha 100 Mbps mens det i Sverige er 43 euro og i Murmansk bare rundt 15 euro.

Rapporten peker imidlertid på at mens nordmenn betaler en tilknytningsavgift (opening fee) på i snitt 564 euro betaler finner og svensker 1 750 euro. Med andre ord mer enn tre ganger så mye.  Og undertegnede vil også påstå at rapportenes anslag på over 564 euro bare gjelder i grisgrendte strøk og er langt over snittet i Norge.

 Analysen som ble bestilt av Nordland Fylkeskommune kan du finne her.

Og bedre blir det

Tallene for mobildekningen og også fastnettdekningen i denne rapporten er fra 2016 og 2017. Men det er blitt betydelig bedre siden den gang. Les bare hva dekningsdirektøren i Telenor skriver til oss fra Pasvik i dag: "Nå er samtlige basestasjoner langs aksen i Pasvikdalen oppgradert til 4G også på 900 båndet. I praksis betyr dette at med få unntak (noen hundre meter 2-3 steder) er det 4G dekning hele veien.Vi streamet blant annet direktesending på TV2 hele de 98 km ned og  tilsvarende opp igjen. Dette har vært mulig gjennom å frigjøre deler av 900 mhz båndet til 4G. For å ha glede av dette må kundene ha en moderne telefon eller modem som støtter 4G på 900 mhz båndet. De fleste moderne mobiltelefoner støtter også 4G på 900 eller L09 som enkelte modeller bruker som betegnelse. Årsaken til at denne refarmingen nå er utført i Sør Varanger og Varangerhalvøya er nærheten til Russland som setter grenser for bruk av 800 mhz båndet."

Les om:

Nord-Norge