Ministre og tjenestemenn fra norden og baltikum var samlet for å signere erklæringen som ifølge Sanner skal forplikte til tettere samarbeid, og gjøre Norden og Baltikum til én kraftfull digital region. (Foto: Stine Marie Hagen)

SIGNERING: Ministre og tjenestemenn fra norden og baltikum var samlet for å signere erklæringen som ifølge Sanner skal forplikte til tettere samarbeid, og gjøre Norden og Baltikum til én kraftfull digital region. (Foto: Stine Marie Hagen)

Digitalt samarbeid over landegrensene

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering. Nå har representanter fra de ni landene underskrevet en ministererklæring for å styrke regionens digitale rolle i Europa og globalt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Vi har satt Norden i omstilling og Norden i Europa som to hovedlinjer i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Et tettere regionalt samarbeid om digitalisering, både i offentlig og privat sektor, vil bidra til økt konkurransekraft og støtte opp under europeisk samarbeid på feltet, sier nordisk samarbeidsminister for Norge, Frank Bakke-Jensen.

et er er tema nordiske år Her politisk og for representanter forum i drøftes i felles, regjeringene. det for som et interesse. tur. Nordisk sin nordisk og rådet mellom ministerråd samarbeidsråd, er medlemslandene, nordisk, Formannsskapet Norge på av omgang går de

samarbeid Tettere

EU-minister digitalisering. og og om i Sanner derfor EØS- april i inviterte Kommunal- nordisk-baltisk nordisk-baltisk Tore Siste ønsker tettere Frank Jan samarbeid en Oslo. og Bakke-Jensen de til tirsdagen ministerkonferanse moderniseringsminister

var næringslivet North delingsøkonomi. dagsorden. og ansvar smarte i fra grensekryssende Norden temaene Europa representanter Konferansen konferansen politisk tettere Digital med på Konferansen og for Baltikum ministre omstilling, digitaliseringspolitikk Norden tjenester, i og fra om samlet regionen. på samfunn digitale Blant og samarbeid digitalisering satte

utenlandske Hans foredragsholderne til og og EU-kommisjonen. utfordringer digitale og ministre flere I Holte høynivå-representanter Blant OECD fra i kunne høre muligheter.  Bakke-Jensen og Sanner, deltok tillegg skattedirektør Christian tillegg man, diskutere

Underskrift

samarbeid De indre digitalisering de mellom på et med Samarbeidet utviklingen baltiske grunnlag av styrke for for fremme nordiske offentlige konferansen næringslivet regionen. baltiske samlet ansvar digitalisering i skal en og ministrene av digitalt erklæring landene. nordiske gang. og i marked tvers for og de av danner tjenester Under som digitalisering vedtok landegrensene, var første

annet: blant Landene vil

  • bruke av Legge for og bruk å til på av tvers rette blir det at tjenester slik   landegrensene. ID lettere personnumre elektronisk
  • Legge ikt-kompetanse. av utveksling mobilitet til for og rette
  • til byer distrikter nye, for legge både rette utbredelsen Fremme innovative i av og å for 5G tjenester.
  • nye som uttesting regionen innovativ av for egnet og løsninger. Markedsføre digitale
  • å å initiativer Fremme når kan gjelder ta regionen ledende det og som både utvikle globalt, gjøre ny teknologi. i bruk
  • regionens EØS-samarbeidet. og EU- stemme Styrke innenfor

blir tettere Jan Sanner ifølge kraftfull digital er én og målet til Baltikum vil forplikte samarbeid, Ministererklæring Tore Norden region. og at

sa enda er han. og men Vi nordiske Dette digitalisering sammen, en alle er - landene. forpliktelse for oss, på hver baltiske de ledende sterk fra sterkere

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten og Jan Tore Sanner, statsråd i den norske regjeringen, sammen med øvrige ministre og tjenestemenn som signerte erklæringen i Oslo. (Foto: Stine Marie Hagen)
i Jan Nordisk i Dagfinn erklæringen Marie i og regjeringen, som (Foto: Stine norske Oslo. ministre ministerråd signerte den Hagen) sammen tjenestemenn Sanner, Høybråten Generalsekretær Tore og øvrige med statsråd

samarbeid nord. tettere kan for bidra arbeidsplasser mener og landene bedre innbyggerne til nordisk-baltiske at de verdiskaping, i på tjenester mellom gi et nabolandene av flere tvers Sanner økt

Gevinster

til nøkkelen E-id tjenester. mange på komme måter kunne er inn og å for bruke offentlige

man Den jobber Om e… flere for våre. er er gevinster. i - ene Det innbyggerne er ferie på eller