Ministre og tjenestemenn fra norden og baltikum var samlet for å signere erklæringen som ifølge Sanner skal forplikte til tettere samarbeid, og gjøre Norden og Baltikum til én kraftfull digital region. (Foto: Stine Marie Hagen)

SIGNERING: Ministre og tjenestemenn fra norden og baltikum var samlet for å signere erklæringen som ifølge Sanner skal forplikte til tettere samarbeid, og gjøre Norden og Baltikum til én kraftfull digital region. (Foto: Stine Marie Hagen)

Digitalt samarbeid over landegrensene

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering. Nå har representanter fra de ni landene underskrevet en ministererklæring for å styrke regionens digitale rolle i Europa og globalt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

 • Logg inn!

  Du har abonnement og er registrert som bruker.

 • Har abonnement!

  Du har abonnement, men ikke registrert deg.

 • Bestill abonnement!

  Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har satt Norden i omstilling og Norden i Europa som to hovedlinjer i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Et tettere regionalt samarbeid om digitalisering, både i offentlig og privat sektor, vil bidra til økt konkurransekraft og støtte opp under europeisk samarbeid på feltet, sier nordisk samarbeidsminister for Norge, Frank Bakke-Jensen.

samarbeidsråd, nordiske på mellom forum Norge Formannsskapet omgang er representanter de tur. av tema og Nordisk nordisk som går drøftes sin er i det regjeringene. Her år politisk et og et felles, for nordisk, rådet for er ministerråd medlemslandene, interesse. i

Tettere samarbeid

Frank og Bakke-Jensen en EØS- tettere moderniseringsminister EU-minister Siste samarbeid i nordisk-baltisk Oslo. og Jan derfor ministerkonferanse nordisk-baltisk april tirsdagen til i om digitalisering. Kommunal- ønsker de og Tore inviterte Sanner

ansvar i North Blant fra delingsøkonomi. Baltikum Konferansen samfunn om Norden smarte representanter næringslivet tjenester, temaene og regionen. Digital på grensekryssende digitalisering på fra og Norden og dagsorden. tettere Konferansen og konferansen i ministre for omstilling, var digitaliseringspolitikk satte samlet digitale politisk med samarbeid Europa

muligheter.  og og fra og skattedirektør flere høynivå-representanter ministre kunne diskutere utfordringer I til deltok og EU-kommisjonen. Sanner, Blant tillegg Christian digitale Bakke-Jensen tillegg i Holte foredragsholderne høre man, OECD utenlandske Hans

Underskrift

tvers i digitalisering var vedtok og for digitalisering en for tjenester og utviklingen som av baltiske regionen. skal og offentlige ansvar samarbeid De et de danner landegrensene, styrke i baltiske av Under marked grunnlag for de næringslivet Samarbeidet gang. nordiske på erklæring av ministrene mellom første konferansen indre med fremme nordiske digitalt samlet digitalisering landene.

vil annet: blant Landene

 •   det av at landegrensene. elektronisk på bruke ID bruk tvers til blir rette Legge lettere å tjenester slik personnumre av og for
 • Legge til rette ikt-kompetanse. utveksling for mobilitet og av
 • for Fremme nye, utbredelsen byer å 5G i innovative for distrikter og til rette både av legge tjenester.
 • Markedsføre som innovativ egnet regionen av og nye for løsninger. uttesting digitale
 • initiativer Fremme bruk regionen å å gjøre og utvikle teknologi. ledende ta som i globalt, kan ny gjelder både når det
 • regionens innenfor og EU- EØS-samarbeidet. stemme Styrke

at og Jan Sanner tettere samarbeid, Norden Tore forplikte målet blir region. vil Baltikum digital er til kraftfull én og ifølge Ministererklæring

nordiske for Dette Vi en - på de hver forpliktelse digitalisering landene. ledende er men er enda sa sammen, fra han. sterkere sterk og alle baltiske oss,

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten og Jan Tore Sanner, statsråd i den norske regjeringen, sammen med øvrige ministre og tjenestemenn som signerte erklæringen i Oslo. (Foto: Stine Marie Hagen)
sammen og Nordisk regjeringen, tjenestemenn ministre Oslo. øvrige Hagen) Jan Stine statsråd i Sanner, Tore signerte og med den Høybråten erklæringen (Foto: norske som Dagfinn Generalsekretær ministerråd i i Marie

tjenester gi et på økt nordisk-baltiske bidra til samarbeid tvers for Sanner bedre nabolandene landene flere tettere mener av mellom i arbeidsplasser kan de verdiskaping, at og nord. innbyggerne

Gevinster

måter er på til kunne inn å komme offentlige mange tjenester. for E-id nøkkelen bruke og

er e… innbyggerne Det er jobber man våre. ferie for gevinster. flere eller Om - på er i Den ene

Offentlig It