Foto: TMI/SD

RÅDGIVERE: Fra venstre: Bjørn Erik Thon, Elisabeth Enger, Rolf Assev, Terje Moe Gustavsen, Alexandra Bech Gjørv, Torstein Olsen, Bernt Reitan Jenssen, Kirsti Slotsvik, Silvija Seres, Dag Falk-Petersen, Ketil Solvik-Olsen. Berit Svendsen og Hege Skryseth var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: TMI/SD

Her er det nye mobilitets- og teknologirådet

Statsråd Ketil Solvik Olsen har skaffet seg et sett teknologirådgivere fra norsk næringsliv og offentlig sektor.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde fredag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. 

- Det nye Mobilitets- og teknologirådet representerer ulike miljøer, og skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Medlemmene:

Mobilitets- og teknologirådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra blant annet næringsliv, industri, forskning og transportsektoren:

 • Berit Svendsen (administrerende direktør Telenor Norge)
 • Bernt Reitan Jenssen (administrerende direktør i Ruter) 
 • Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i Sintef)
 • Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) 
 • Rolf Assev (partner i Startuplab) 
 • Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet)
 • Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) 
 • Elisabeth Enger (jernbanedirektør)
 • Kirsti Slotsvik (kystdirektør) 
 • Dag Falk-Petersen (konsernsjef i Avinor)
 • Torstein Olsen (direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
 • Hege Skryseth (administrerende direktør i Kongsberg Digital)

Les om:

Offentlig It