Cathrine M. Lofthus. FOTO: Leif Martin Kirknes

FRIGJØR RESSURSER: I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Utvides kontrakten med ytterligere tre år, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner. - Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Leif Martin Kirknes

Sparer 3,7 milliarder kroner med outsourcing

Sykehuspartner blir totalt forvandlet. Hewlett Packard Enterprise har vunnet en kontrakt for levering av databearbeiding til Helse Sør-Øst RHF.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Sykehuspartner ble dannet for å effektivisere databehandlingen på alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Det skulle være unødvendig at hvert sykehus hadde kompetanse på datamaskineri og alle nødvendige applikasjoner for å støtte helsepersonellet i sitt daglige arbeid.

definere et ny nye Sykehuspartner effektivisering Derfor rolle til fremtiden. en andre. pågår på drifte det it-infrastrukturen å å det sine skal overlatt for få for det blir gang. Sykehupartners hvor prosjekt oppgaver Nå er ytterligere

- fortsatt leveranse Thomas direktør og ikt-tjenester, sier regionens e-helse, Sykehuspartner ikt-tjenesteleverandør RHF. teknologi Sør-Øst ansvarlig og alle for Helse av er Bagley,

Omdefinere

overta med datamaskineriet. av ansatte de omfatte og rekke til for Prosjektet en tjenestene vil at omdefinere å til som av vil steller daglig driften rollen HPE Sykehuspartner

blir i i ansatte av HPE av prosent inngåelse Helse de 150 september i overtas ti RHF Ifølge Sør-Øst ansatte Sykehuspartner. Sykehuspartner. en av foretaksmøtet rundt underleverandør i til i med tilsvarer Det vedtak skal forbindelse kontrakten. HPE

er hovedoppgave Vår pasientbehandling.

avtale og administrerende inngå å ut Dermed som å pasientbehandling. i Vår eller hovedoppgave ressurser vi melding. en det investeringer, vår gevinst Sør-Øst en for ressursene hente kan plikt pasientbehandling best store vegne av betydelig utredning M. bruke mulig. er Helse - samfunnet Vår Cathrine ekstern forvalter på direktør at frigjør Vi er partner. RHF brukes Lofthus, med disse viser ved ressurser intern på kan i en vi sier

som av Dette milliarder frem avtalen jobbet vil med er Enterprise (HPE) med ha kvalitetsvurdering Det innsparingspotensial Packard Veritas. og fra konsulentfirmaet Helse norske I Ernst år og Hewlett på Young) den Sør-Øst støtte kommende 1,9 omfatter, fra kroner. et revisjons EY syv & løpet (tidligere med

som med den 3,7 tre anslås år, vil til ytterligere innsparingspotensialet avtalen tillate, kommende milliarder Utvides kontrakten kroner.

Ved programmet en milliarder 2020 utgangen 1,016 perioden tre 2013 har 2015 prognose gjort fra var Vurderingene i er i brukt helseregionens av kroner. det på modernisering - investering. av infrastruktur milliarder ut kroner som

Moderniseringen det år moderniseringen en avsluttet investeringsnivået kroner. til 600 ligger enn kroner millioner tidlig Økes 300 forventes til 400 tidligere til kroner Ved millioner anslås på rundt det millioner investering 600 investeringsnivået kan Det planlagt. vil 2025. årlige at to innen på gevinstuttak. bidra avsluttes

Modernisering

med telefoni og på nettverk kommunikasjon, lokasjoner hvor utstyr stikkord tvers Moderniseringen konsolidering infrastrukturen av nettverk, IP stikkord helsepersonellet felles er samordnet plattform nettverksløsning datasenter samt og dynamisk av hvor er for arbeidsflate, og felles stikkordet omfatter forenkling, trådløse stikkord. med

Innsparingsvurderingen til med lavere foretatt kvalitet, moderne med ved neste egen får bety i forhold Sykehuspartner de dette som raskere dag. de at å i sykehusene et er og årene leveranse. syv risiko på tilbud enn drive infrastruktur skal samme For

av fra HPE, til Avtalen - virksomhetsoverdragelse driftspersonell forklarer Bagley. Thomas en innebærer Sykehuspartner

Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing
Ahlert Hysing Helse FOTO: Thomas Bagley, Sør-Øst RHF.

et skal midten resultat er som oktober, HPE Avtalen i inngås delprosjektet moderniseringsprogrammet. med av av ikt-infrastruktur

klagefristen planlegges Avtalen Hewlett er nå og - sier så Enterprise utløper, snart Bagley. tildelt signert Packard

til avtalen Helse saken Sør-Øst informasjon er gått er har Grunnen Like kunne inngått ut ennå partnere blitt skal valgt. ikke om med at fullt at i er påklage at HPE avgjørelsen.

Cathrine Jeg Lofthus. mulighetene oss glad ikt-infrastrukturen gitt å gir modernisere regionen, inngå samlet har for fordelaktige Sykehuspartner med sett som Helse dette å for tilbudet. det er - avtale M. leverandøren påpeker mest oppdrag Sør-Øst i i har

kommentar Ingen

avtale nettverk, de applikasjoner Avtalen pc-er vil og inngått. HPE Selv ikke ikke kommentere inngår. datasentre, som kan Ingen sier er en foreløpig at omfatte telefoni.

år. Varigheten i ytterligere tre mulighet år for er med forlengelse syv

riktig på ikt-løsninger, Hornnes, er sykehusenes kompetansemiljø for administrerende Sykehuspartner. partnerskap i - ikt-området behov Et grep at vi innen sier et møte direktør Mariann ledende for skal pasientnære et og bli

Etter at med Bagley. samarbeid Sykehuspartner avtalen har inkluderer drift fortsetter oppgraderinger vedlikehold av ikt-infrastrukturen, fullført HPE i - og moderniseringen,

skulle generasjoner omtrent Det datamas… tilsi med tre

Offentlig Sektor