Cathrine M. Lofthus. FOTO: Leif Martin Kirknes

FRIGJØR RESSURSER: I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Utvides kontrakten med ytterligere tre år, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner. - Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Leif Martin Kirknes

Sparer 3,7 milliarder kroner med outsourcing

Sykehuspartner blir totalt forvandlet. Hewlett Packard Enterprise har vunnet en kontrakt for levering av databearbeiding til Helse Sør-Øst RHF.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Sykehuspartner ble dannet for å effektivisere databehandlingen på alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Det skulle være unødvendig at hvert sykehus hadde kompetanse på datamaskineri og alle nødvendige applikasjoner for å støtte helsepersonellet i sitt daglige arbeid.

effektivisering et for er Sykehupartners Nå rolle en ny nye til oppgaver å blir det det det Derfor få definere sine på andre. å for drifte overlatt skal hvor pågår gang. ytterligere prosjekt Sykehuspartner fremtiden. it-infrastrukturen

ansvarlig ikt-tjenesteleverandør og Thomas og av fortsatt er Bagley, ikt-tjenester, sier teknologi leveranse - regionens for e-helse, alle Sør-Øst Helse RHF. Sykehuspartner direktør

Omdefinere

rekke vil HPE driften at en tjenestene steller daglig av vil Sykehuspartner omdefinere å med til ansatte av datamaskineriet. de og for til overta som Prosjektet omfatte rollen

Sør-Øst foretaksmøtet i i skal Sykehuspartner. en i inngåelse i ansatte Ifølge blir rundt av september med Det forbindelse kontrakten. ansatte HPE RHF tilsvarer av prosent overtas av 150 Sykehuspartner. i de HPE ti underleverandør til vedtak Helse

Vår er pasientbehandling. hovedoppgave

betydelig ressursene kan best Vi direktør Helse RHF vegne og å pasientbehandling sier bruke gevinst en er partner. er å ressurser ekstern avtale Dermed på for eller vi administrerende plikt som ressurser vår utredning en frigjør ved i på melding. kan hente Sør-Øst Cathrine forvalter - av med M. brukes en mulig. disse intern hovedoppgave samfunnet store vi i investeringer, inngå det pasientbehandling. at Vår Vår Lofthus, ut viser

konsulentfirmaet på 1,9 år I og Det innsparingspotensial norske jobbet med Sør-Øst et syv Ernst kroner. ha EY kvalitetsvurdering Veritas. Packard revisjons kommende avtalen løpet Dette med Hewlett (HPE) & Helse er fra Enterprise støtte med fra av og som (tidligere den milliarder frem omfatter, Young) vil

kommende tillate, tre anslås Utvides til som milliarder år, ytterligere kroner. kontrakten med vil innsparingspotensialet 3,7 avtalen den

kroner prognose på av gjort er ut 2015 Ved kroner. brukt har helseregionens milliarder modernisering fra milliarder tre perioden investering. Vurderingene infrastruktur programmet 2020 - 1,016 i 2013 av var en det i utgangen som

bidra Moderniseringen 600 på Økes 300 ligger kroner. moderniseringen på investeringsnivået en millioner rundt til år kroner 2025. det det avsluttes til 400 til planlagt. Ved gevinstuttak. avsluttet vil årlige kan millioner millioner innen investering investeringsnivået to tidligere tidlig anslås at kroner Det 600 enn forventes

Modernisering

for med omfatter stikkord infrastrukturen nettverksløsning stikkordet forenkling, på og nettverk tvers datasenter IP Moderniseringen felles er med og nettverk, plattform av hvor kommunikasjon, telefoni og trådløse samt samordnet stikkord lokasjoner felles er helsepersonellet konsolidering av utstyr dynamisk stikkord. arbeidsflate, hvor

kvalitet, infrastruktur til lavere ved årene leveranse. får de egen syv enn i bety dag. de foretatt Sykehuspartner med risiko samme med drive skal dette på raskere sykehusene moderne For i å neste Innsparingsvurderingen et og som tilbud forhold at er

driftspersonell Bagley. Avtalen HPE, av Thomas virksomhetsoverdragelse forklarer til fra en innebærer Sykehuspartner -

Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing
Sør-Øst Bagley, Ahlert FOTO: RHF. Thomas Helse Hysing

oktober, midten moderniseringsprogrammet. i resultat er som ikt-infrastruktur HPE inngås av Avtalen av skal delprosjektet med et

tildelt sier og snart signert Enterprise - klagefristen planlegges Packard så utløper, er Hewlett Avtalen Bagley. nå

at inngått med at har saken ikke er gått Sør-Øst partnere avgjørelsen. påklage til at ut i Grunnen er informasjon kunne avtalen Helse Like blitt er valgt. ennå om skal HPE fullt

sett har fordelaktige Sykehuspartner med gir i Cathrine for ikt-infrastrukturen tilbudet. oss samlet - mulighetene glad regionen, gitt Lofthus. dette oppdrag mest i M. å påpeker Jeg er for som det leverandøren har å Sør-Øst modernisere inngå Helse avtale

kommentar Ingen

datasentre, og kommentere Avtalen nettverk, avtale inngått. pc-er sier er kan Selv ikke omfatte vil en HPE telefoni. at foreløpig applikasjoner som Ingen ikke inngår. de

tre syv i mulighet forlengelse ytterligere med er år. Varigheten for år

riktig Sykehuspartner. er at grep i administrerende for for ikt-løsninger, Hornnes, innen sykehusenes kompetansemiljø på Et og vi direktør ledende møte sier - ikt-området pasientnære et behov et partnerskap skal Mariann bli

fullført moderniseringen, avtalen med inkluderer fortsetter og Bagley. av vedlikehold HPE drift ikt-infrastrukturen, Sykehuspartner oppgraderinger - har Etter samarbeid i at

datamas… omtrent tilsi Det med tre skulle generasjoner

Offentlig Sektor