Cathrine M. Lofthus. FOTO: Leif Martin Kirknes

FRIGJØR RESSURSER: I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Utvides kontrakten med ytterligere tre år, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner. - Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Leif Martin Kirknes

Sparer 3,7 milliarder kroner med outsourcing

Sykehuspartner blir totalt forvandlet. Hewlett Packard Enterprise har vunnet en kontrakt for levering av databearbeiding til Helse Sør-Øst RHF.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Sykehuspartner ble dannet for å effektivisere databehandlingen på alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Det skulle være unødvendig at hvert sykehus hadde kompetanse på datamaskineri og alle nødvendige applikasjoner for å støtte helsepersonellet i sitt daglige arbeid.

hvor it-infrastrukturen drifte et effektivisering skal blir få på det fremtiden. å er rolle å pågår prosjekt Sykehuspartner nye ny det til gang. det ytterligere en Sykehupartners oppgaver Nå for Derfor andre. sine for definere overlatt

av e-helse, sier og teknologi leveranse for Sykehuspartner Bagley, Sør-Øst ansvarlig Helse fortsatt alle ikt-tjenesteleverandør RHF. regionens og direktør Thomas er - ikt-tjenester,

Omdefinere

til Sykehuspartner daglig vil steller for til ansatte omfatte med av de av HPE driften rekke overta Prosjektet og rollen som tjenestene datamaskineriet. en vil at omdefinere å

Ifølge foretaksmøtet september HPE skal vedtak de 150 av til RHF i en i overtas ti med Sør-Øst i HPE rundt Helse ansatte forbindelse tilsvarer av prosent i Sykehuspartner. av Sykehuspartner. Det inngåelse underleverandør ansatte i kontrakten. blir

pasientbehandling. er Vår hovedoppgave

å pasientbehandling det ut kan sier av en Dermed disse gevinst administrerende avtale partner. og pasientbehandling. at intern vegne Vår Helse i samfunnet M. Cathrine store på inngå Vi vår ressursene ressurser melding. mulig. som vi Vår frigjør kan plikt eller brukes på ekstern best en forvalter Lofthus, vi hovedoppgave Sør-Øst i RHF en er for ved hente betydelig viser er ressurser utredning å direktør investeringer, med bruke -

omfatter, og kvalitetsvurdering som et Det Packard fra med revisjons Ernst Young) & 1,9 innsparingspotensial år støtte (tidligere av milliarder med ha (HPE) Enterprise I og Veritas. EY på med Sør-Øst kroner. konsulentfirmaet løpet jobbet Hewlett er kommende norske vil avtalen syv Helse Dette den frem fra

3,7 tillate, kommende tre den kroner. Utvides innsparingspotensialet avtalen ytterligere vil anslås kontrakten til år, milliarder som med

var i infrastruktur utgangen milliarder er ut programmet det 2013 gjort har av helseregionens perioden kroner. tre 1,016 Ved Vurderingene kroner 2015 milliarder av i - 2020 brukt modernisering investering. som på fra prognose en

det det vil 600 gevinstuttak. år en enn kan på forventes avsluttes anslås tidlig moderniseringen investering Det avsluttet investeringsnivået to på millioner 600 årlige Økes rundt til 400 kroner kroner at 2025. investeringsnivået millioner 300 planlagt. millioner bidra kroner. ligger til til innen Ved tidligere Moderniseringen

Modernisering

med felles nettverk tvers kommunikasjon, stikkordet helsepersonellet utstyr nettverksløsning hvor for av og stikkord konsolidering Moderniseringen infrastrukturen datasenter samordnet stikkord omfatter er på av nettverk, med felles samt telefoni forenkling, trådløse plattform stikkord. og dynamisk og er hvor lokasjoner IP arbeidsflate,

forhold infrastruktur på et raskere i Innsparingsvurderingen syv tilbud de årene i de får egen kvalitet, som enn at med og neste til dag. bety er samme å moderne Sykehuspartner risiko dette For leveranse. sykehusene skal drive lavere med ved foretatt

forklarer Bagley. en virksomhetsoverdragelse til innebærer av Avtalen Sykehuspartner fra Thomas HPE, - driftspersonell

Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing
Thomas Hysing Sør-Øst RHF. Ahlert Bagley, FOTO: Helse

ikt-infrastruktur et er av resultat midten som Avtalen med oktober, moderniseringsprogrammet. av skal delprosjektet i inngås HPE

Hewlett nå Packard Bagley. tildelt planlegges og klagefristen er snart Avtalen Enterprise utløper, så sier - signert

at at valgt. saken skal blitt er avtalen er at har kunne påklage ennå Helse om i Grunnen inngått er ikke gått Sør-Øst til informasjon HPE ut avgjørelsen. partnere fullt med Like

regionen, samlet i oss sett påpeker leverandøren Sør-Øst å har dette gir i Cathrine mest for modernisere som glad oppdrag for ikt-infrastrukturen mulighetene Jeg tilbudet. inngå fordelaktige M. - med avtale Helse er det har Sykehuspartner å Lofthus. gitt

Ingen kommentar

Selv som kan at sier de pc-er inngår. inngått. ikke HPE Ingen er datasentre, Avtalen nettverk, telefoni. kommentere ikke og vil en omfatte avtale applikasjoner foreløpig

med mulighet i år ytterligere Varigheten tre forlengelse er for syv år.

Hornnes, Mariann - sykehusenes at partnerskap sier behov innen pasientnære ikt-løsninger, riktig bli administrerende Et Sykehuspartner. et for kompetansemiljø på direktør ledende grep et er i skal vi for møte ikt-området og

oppgraderinger har Etter fortsetter - ikt-infrastrukturen, og med fullført Sykehuspartner inkluderer drift moderniseringen, vedlikehold at avtalen i samarbeid av HPE Bagley.

Det omtrent skulle generasjoner med datamas… tilsi tre

Offentlig Sektor