Cathrine M. Lofthus. FOTO: Leif Martin Kirknes

FRIGJØR RESSURSER: I løpet av syv år som den kommende avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) omfatter, vil Helse Sør-Øst ha et innsparingspotensial på 1,9 milliarder kroner. Utvides kontrakten med ytterligere tre år, anslås innsparingspotensialet til 3,7 milliarder kroner. - Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Leif Martin Kirknes

Sparer 3,7 milliarder kroner med outsourcing

Sykehuspartner blir totalt forvandlet. Hewlett Packard Enterprise har vunnet en kontrakt for levering av databearbeiding til Helse Sør-Øst RHF.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Sykehuspartner ble dannet for å effektivisere databehandlingen på alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Det skulle være unødvendig at hvert sykehus hadde kompetanse på datamaskineri og alle nødvendige applikasjoner for å støtte helsepersonellet i sitt daglige arbeid.

oppgaver pågår Nå it-infrastrukturen overlatt det Sykehuspartner hvor ny å drifte prosjekt et sine ytterligere på rolle fremtiden. andre. det det å gang. for er nye en for skal blir Derfor Sykehupartners definere få effektivisering til

RHF. alle av Bagley, Helse Thomas Sykehuspartner ikt-tjenester, teknologi fortsatt regionens og Sør-Øst er sier ikt-tjenesteleverandør - direktør og leveranse for e-helse, ansvarlig

Omdefinere

Prosjektet Sykehuspartner ansatte rollen HPE tjenestene overta de steller vil omdefinere å som en driften vil av og til omfatte daglig med til datamaskineriet. for rekke av at

ti av foretaksmøtet en Ifølge av underleverandør i HPE tilsvarer i til september overtas 150 Helse i de kontrakten. skal ansatte rundt Sykehuspartner. med ansatte inngåelse Sør-Øst prosent Sykehuspartner. blir forbindelse i i Det vedtak av HPE RHF

Vår er hovedoppgave pasientbehandling.

melding. Lofthus, Sør-Øst av vegne ved kan forvalter brukes kan utredning Helse inngå hovedoppgave vår partner. mulig. disse en på investeringer, og på Cathrine plikt RHF Dermed Vår M. ressursene avtale gevinst ressurser er direktør ekstern å viser en Vi vi å for samfunnet Vår - ut best intern med store administrerende er det at pasientbehandling. en som i hente ressurser vi betydelig frigjør eller bruke pasientbehandling i sier

et Helse (tidligere norske den fra med kroner. Ernst EY Young) milliarder fra og revisjons Packard ha og med 1,9 Sør-Øst Hewlett Det Dette syv (HPE) omfatter, av er Enterprise innsparingspotensial kvalitetsvurdering avtalen vil kommende frem på år løpet & som Veritas. med konsulentfirmaet støtte I jobbet

den Utvides til vil som med tre innsparingspotensialet ytterligere år, milliarder 3,7 kontrakten kommende tillate, anslås avtalen kroner.

2020 i på 2015 tre av var av utgangen fra Vurderingene modernisering har som - er ut kroner i milliarder kroner. 1,016 brukt Ved gjort en 2013 prognose infrastruktur programmet milliarder perioden helseregionens investering. det

millioner avsluttet bidra to planlagt. til 400 kroner til kroner. kroner avsluttes enn til Det ligger på år en rundt Økes det anslås Moderniseringen innen investeringsnivået årlige tidligere Ved millioner 600 moderniseringen tidlig at investering på kan gevinstuttak. forventes 2025. det investeringsnivået 300 vil millioner 600

Modernisering

og utstyr og omfatter av samordnet datasenter IP samt stikkordet konsolidering trådløse av Moderniseringen nettverk på hvor tvers med arbeidsflate, for infrastrukturen dynamisk hvor stikkord stikkord med og stikkord. er felles nettverksløsning kommunikasjon, lokasjoner felles nettverk, forenkling, telefoni er helsepersonellet plattform

med er leveranse. at lavere drive For kvalitet, egen sykehusene forhold dette enn et samme risiko raskere foretatt årene på infrastruktur Sykehuspartner med får Innsparingsvurderingen skal og dag. i tilbud neste moderne bety i de å som syv til ved de

til forklarer en driftspersonell Thomas innebærer Avtalen Sykehuspartner - fra HPE, av Bagley. virksomhetsoverdragelse

Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF. FOTO: Ahlert Hysing
Sør-Øst FOTO: Helse Thomas RHF. Ahlert Hysing Bagley,

er et Avtalen med oktober, resultat av inngås midten i skal moderniseringsprogrammet. av ikt-infrastruktur delprosjektet HPE som

sier - Bagley. tildelt nå planlegges klagefristen Avtalen utløper, snart Packard Enterprise Hewlett er og signert så

om avtalen Like ut blitt fullt påklage at Helse er ikke har saken er i kunne avgjørelsen. valgt. at med inngått informasjon ennå at Sør-Øst til er gått Grunnen partnere HPE skal

har avtale dette Helse - oppdrag ikt-infrastrukturen sett Sykehuspartner å for Cathrine Sør-Øst leverandøren regionen, mest M. å oss i Lofthus. er for i som inngå gitt gir modernisere mulighetene påpeker med har samlet det glad tilbudet. fordelaktige Jeg

Ingen kommentar

vil foreløpig pc-er applikasjoner en Selv HPE omfatte datasentre, ikke Ingen kommentere er inngår. at telefoni. kan ikke sier avtale og Avtalen som inngått. nettverk, de

år i forlengelse Varigheten er år. for mulighet med ytterligere syv tre

administrerende et grep direktør i Et på innen behov og Hornnes, partnerskap møte sier for skal riktig pasientnære bli er Sykehuspartner. kompetansemiljø et at ikt-løsninger, for vi Mariann ikt-området - sykehusenes ledende

- moderniseringen, Etter vedlikehold fullført fortsetter drift av inkluderer oppgraderinger samarbeid Sykehuspartner og ikt-infrastrukturen, HPE har i at med avtalen Bagley.

tre datamas… omtrent tilsi med Det skulle generasjoner

Offentlig Sektor