Krangler videre om Active24

Krangler videre om Active24

24SevenOffice benekter aggressiv oppførsel overfor Mamut i 200 millionerkroners-søksmålet.

.1 "Vi observerer at Hanoa danner et feil bilde av situasjonen rundt søksmålet ved å bruke retorikk og ved å vri på fakta. 24SevenOffice vil derfor oppklare en del rundt dette", skriver selskapet i en pressemelding

Eilert Hanoa i Mamut uttalte til Computerworld.no sist fredag at han vurderte motsøksmål på grunn av 24SevenOffices aggressive oppførsel.

LES OGSÅ: Saksøker Mamut

Hanoa har lagt opp en mediestrategi hvor han forsøker å fremstille 24SevenOffice som aggressive i denne saken. Faktum er at 24SevenOffice har vært meget tilbakeholdne og forsiktige i denne saken. 24SevenOffice valgte blant annet å ikke offentliggjøre søksmålet fordi vi mente det var riktig at Mamut selv skulle få muligheten til å informere markedet og Oslo børs om dette. Denne saken ble så gravd opp av en DN jounalist en uke etter at søksmålet tilfeldigvis forsvant i posten for Mamut. Da søksmålet ble kjent sendte vi naturligvis ut en pressemelding for å oppklare situasjonen for markedet, skriver 24SevenOffice.

Uenige om prosedyre

- 24SevenOffice har gjort det klart for Active 24 og Mamut at det var stor konkurranse om avtalen de fikk med oss. Det dreier seg også om at et så vesentlig tap pr måned, at 24SevenOffice er juridisk forpliktet til å forsøke så godt som mulig å begrense tapet ovenfor oss selv og Mamut. Denne begrensningen har også kommer Mamut til gode ved at vi kun saksøker de for en viss andel av den opprinnelige kontraktsverdien, sier administrerende direktør Stian Rustad i 24SevenOffice.

Det er tidligere opprettet en dialog mellom advokatene til de respektive selskapene, og den dialogen har hittil gått på vanlig måte, sa Hanoa til Computerworld.no sist fredag.

Mamut-sjefen er overrasket over at vanlig kutyme i slike saker ikke er fulgt.

24SevenOffice skriver i pressemeldingen at de føler seg pliktet til å fortelle markedet hva Mamut mener er normale forretningsprosedyrer:

"1. Det kan ikke kalles vanlig forretningsprosedyre å overse en hevningserklæring hvor det kommer klart frem at det må forhandles snarest og en konkret frist er gitt, samt at det fra 24SevenOffice ble invitert til forhandlinger som følge av at dette allerede var nedfelt i avtalen. Hevningserklæringen ble sendt pr e-post, (til Hanoa og andre i ledelsen), rekommandert post og vanlig post. Her kom verken Hanoa eller selskapet med en eneste kommentar tilbake, de ba ikke engang om mer tid. Det å ikke svare på en slik henvendelse innen fristen kan umulig anses som normal forretningsprosedyre.

2. Mamut fjernet 24SevenOffice fra forsiden av websiden til Active24 i Norge og Sverige før vi sendte hevningserklæringen. Dette ble gjort uten grunn og uten å informere oss. Dette kan heller ikke kalles normal forretningsprosedyre mellom nære partnere.

3. Hanoa påstår også at det har vært en dialog mellom selskapenes advokater. Faktum er derimot at vi fikk første brev fra deres advokat 1 uke etter forhandlingsfristen var ute. Da hadde vi 2 dager før ikke sett noen annen utvei enn å gå rettens vei med denne saken. Dette gjør det helt klart at det ikke var noen dialog mellom selskapenes advokater, slik Hanoa påstår".

- Hele problemet for 24SevenOffice er nettopp at Mamut ikke har fulgt normale foretningsmessige prosedyrer i denne saken, sier Rustad.

Les flere bransjesaker i BRANSJE.

Oppkjøp Og Fusjoner