DIGITALISERING: Administrerende direktør i Digiplex, Gisle Eckhoff, observerer at flere og flere toppledere innser at de må digitalisere seg raskere enn sine konkurrenter for å lykkes i sine bransjer. (Foto: Digiplex/Magnus Knutsen Bjørke)

DIGITALISERING: Administrerende direktør i Digiplex, Gisle Eckhoff, observerer at flere og flere toppledere innser at de må digitalisere seg raskere enn sine konkurrenter for å lykkes i sine bransjer. (Foto: Digiplex/Magnus Knutsen Bjørke)

Mer enn halvparten til innovasjon

Ny rapport viser at virksomhetene nå bruker mer av sine it-budsjetter på innovasjon enn på drift.

Datasenterleverandøren Digiplex har nylig publisert rapporten «A perfect storm: Nordic data centre trends 2018», basert på en spørreundersøkelse blant nær 300 beslutningstakere i Norge og Sverige. En av oppdagelsene i denne undersøkelsen er at bedriftene nå bruker mesteparten av sine it-budsjetter på innovasjon.

80/20-regelen?

Tradisjonelt har tenkingen vært at virksomhetene har brukt 80 prosent av sine it-budsjetter for å drifte it-systemene som allerede har vært på plass. De siste 20 prosentene har gått til innovasjon og nye digitale tjenester. Dette viser seg nå å ikke være sant lenger.

I undersøkelsen til Digiplex fremkommer det at virksomhetene bruker 57 prosent av sine it.-budsjetter på innovasjon, mens de resterende 46 prosentene går til it-drift.

Samtidig fremkommer det at it-budsjettene til virksomhetene har økt med i snitt 4,6 prosent.

- Norske virksomheter har forstått at de må investere i it-innovasjon for å lykkes over tid. Vi har merket en markant endring hos norske toppledere de siste årene når det gjelder viktigheten av å være i forkant digitalt innen sine bransjer, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex i en pressemelding.

Andre funn fra rapporten er:

* 74 prosent av beslutningstagerne sier at selskapets overlevelse avhenger av digital transformasjon.

* 60 prosent av bedriftene er ikke sikre på hvor dataene deres er lagret

* 91 prosent flytter dataene til en annen geografisk plassering for å overholde GDPRkravene.

* 71 prosent av bedriftene svarte at de gjennomfører hurtig digital endring eller allerede har implementert store digitale endringsprosjekter.

 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med IDG Connect. Hele rapporten «A perfect storm: Nordic data centre trends 2018» kan lastes ned fra Digiplex’ nettsider, mot registrering av navn og e-postadresse.

Les om:

Rapport