Saksøker Mamut

Saksøker Mamut

24SevenOffice krever Mamut for 200 millioner kroner i kompensasjon, etter oppkjøpet av Active 24. Mamut-sjef Eilert Hano (bildet) vurderer motsøksmål..

24SevenOffice og Active 24 signerte i januar i år en omfattende og svært tett samarbeidsavtale.

Hovedmotivet bak avtalen var at Active 24 hadde over 200 000 kunder, men hver av kundene hadde stort sett rimeligere tjenester som epost og domene, mens Active 24 slet med stort årlig kundetap fordi tjenestene er enkle å bytte og de var utsatt for stort prispress.

Verdien for begge selskapene ville vært svært betydelig, ifølge en pressemelding fra 24SevenOffice. På bakrunn av en omfattende markedsundersøkelse, og Active 24s erfaringer fra tidligere lanseringer, guidet Active 24 markedet med et salg på 5000 kunder i løpet av de første seks månedene.

Med en gjennomsnittlig inntekt på 1500 kroner per måned per kunde og en levetid på over syv år,. gir bare salget dette halve året en udiskontert verdi på 630 millioner kroner for avtalen, ifølge selskapet.

Dråpen som fylte begeret

- Mamut kan jo regne, og de så helt klart verdien av dette samarbeidet for 24SevenOffice. Jeg tror ikke at Mamut kjøpte opp Active 24 kun for stoppe oss, men jeg ser heller ikke hvordan Mamut skal få til samme lønnsomhet ved å sende ut disketter eller cd-plater til de samme kundene, sier Stian Rustad, CEO, 24SevenOffice.

"Mamut kjøpte i sommer hele Active 24 og tok selskapet av børs. Mamut valgte etter dette å misligholde så godt som alle punktene i avtalen og 24SevenOffice så derfor ingen annen utvei enn å sende inn en hevningserklæring med ett følgende erstatningskrav", heter det i meldingen.

- Dråpen som fikk begeret til å renne over var når Mamut fjernet oss fra førstesiden til Active 24. Vi sendte da inn hevningserklæringen pr brev og rekomandert brev, samt pr e-post til administrerende direktør Eilert Hanoa og Erich Nøkling i Mamut, hvor vi ba dem om å komme på banen innen en uke for forhandlinger. Da Mamut valgte å overse dette, ved ikke engang å be om mer tid, var et rettslig søksmål eneste naturlige skritt, sier Rustad.

Aggressiv oppførsel

- Vi registrerer at dette er en svært aggressiv oppførsel. Det er tidligere opprettet en dialog mellom advokatene til de respektive selskapene, og den dialogen har hittil gått på vanlig måte, sier Hanoa til Computerworld.no.

Mamut-sjefen er overrasket over at vanlig kutyme i slike saker ikke er fulgt.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke å prosedere denne saken i pressen, og vi vurderer å se på et motsøksmål basert på denne aggressive oppførselen, sier han.

- Og så håper jeg dere publiserer hele pressemeldingen. At man avrunder en slik pressemelding med salgsgraf for Salesforce.com sier det meste. De kan du sitere meg på, sier Hanoa.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra 24SevenOffice.