ENGASJERT: Sikkerhetsansvarlig i Storebrand, Magnus Solberg, har vist at engasjement for informasjonssikkerhet gir gode resultater for virksomheten.

ENGASJERT: Sikkerhetsansvarlig i Storebrand, Magnus Solberg, har vist at engasjement for informasjonssikkerhet gir gode resultater for virksomheten.

Hvordan unngå store sikkerhetstrusler

Storebrand jobber aktivt med sikkerhetskulturen sin, og har sett gode resultater etter mindre enn et år.

Moderne sikkerhetstrusler krever kompetente medarbeidere. I Storebrand har man tatt konsekvensen av det, og jobbet med informasjonssikkerhetskulturen sin. Det har gitt resultater, etter mindre enn et år:

- Vi har unngått flere store trusler. Flere forsøk på såkalt CEO-svindel, mange utbrudd av kryptovirus via phishing-epost og tilsvarende, forteller en tilfreds Magnus Solberg, som er sikkerhetsansvarlig i Storebrand.

Han har holdt flere foredrag om jobben som er gjort og erfaringene som er høstet, og Computerworld var tilstede på en slik gjennomgang, like før sommerferien satte inn.

Avanserte trusler

Vi har hørt det oftere og oftere de siste få årene: For å lykkes med å ha en høy grad av informasjonssikkerhet i organisasjonen, holder det ikke lenger med bare tekniske løsninger som brannmurer og antivirus. Menneskene i organisasjonen må også være en del av det aktive dataforsvaret i virksomheten.

Dette kommer av at trusselbildet har endret seg de siste få årene. Avanserte vedvarende trusler (APT - Advanced Persistent Threat) har nå blitt en normal teknikk for datakriminelle å skaffe seg tilgang til virksomhetens it-systemer.

Et APT-angrep vil ofte bestå av en kombinasjon av flere enkeltteknikker, som gjerne er skreddersydd for virksomheten og personene der som skal angripes. Angriperne samler inn masser av data om målet på forhånd, og utvikler kanskje til og med spesiallagd programvare når selve inntrengingen skal utføres.

Starter med menneskene

Dette er fryktelig vanskelig å motstå, særlig om man utelukkende setter sin lit til tekniske mottiltak og tradisjonelle metoder i sitt forsvar. Det kommer av at i oppstarten av angrepet settes ressursene inn mot personer, ikke systemer.

Den vanlige metoden går ut på å lokke eller lure personer - virksomhetens egne ansatte - til å kjøre programvaren som inneholder første del av angrepet, inne på virksomhetens nettverk og maskiner.

Det aller beste mottiltaket er naturligvis å unngå at den ansatte kjører denne programvaren, for da kommer angrepet aldri i gang. For at det skal skje, må alle ansatte ha innsikt og kompetanse om informasjonssikkerhet, og alltid ha dette i bakhodet når vedkommende gjør den vanlige jobben sin.

For å oppnå det, må det være en levende sikkerhetskultur i organisasjonen. Det har den norske delen av Storebrand jobbet med det siste knappe året, forteller Solberg.

- Jeg er hellig overbevist om at informasjonssikkerhet starter og slutter med mennesker. Det er mennesker som er ute etter verdiene våre og som vil skade oss, og det er mennesker som forvalter og beskytter verdiene våre, fastslår han.

- Det er folk vi jobber med, og det er også folk vi må hjelpe til å handle rett, og som må forstå hva utfordringene er. Som fagpersoner er vi ikke alltid like gode til å få med folk på laget. Vi er veldig gode til å skru på duppedingser og lage fine sikkerhetsarkitekturer, men å vinne folks hode og hjerte, der er vi kanskje ikke like flinke, legger Solberg ettertenksomt til.

Sikkerhetsmotarbeidere?

Det kan også være en avstand mellom tanke og handling, og Solberg mener det er viktig å være klar over forskjellen.

- Bevissthet om sikkerhet er vel og bra, men om ikke det kan omsettes til kompetanse og adferd, så er vi like langt. Sikkerhetskultur favner videre, mener han. Det er også viktig at alle menneskene i organisasjonen støtter opp om dette, men for at det skal skje, har de som jobber med informasjonssikkerheten et ansvar – både med tanke på å spre kunnskapen metodisk og pedagogisk, men kanskje vel så mye ved å motivere alle de andre ansatte til å ta del i dette arbeidet.

- Tidligere har vi gjort enkeltting, blant annet kjøpt inn ferdige e-læringspakker eller leid inn foredragsholdere, men det har ikke vært noe strukturert, planmessig eller målbart. For veldig mange selskaper og sektorer er jo tiltak også compliancekrav, så man må jo gjøre et eller annet som har med bevissthetstrening for de ansatte. Man kan jo kjøpe inn en opplæringspakke og krysse av på listen for at de har gjort dét. Men hva er egentlig poenget med det? Gir det egentlig noen effekt, eller kaster vi bare penger ut av vinduet, spør Solberg retorisk. Slike tilfeldige skippertak kan også til og med være kontraproduktive, dersom de bare irriterer de ansatte i en travel hverdag.

- Øker det resistensen vår mot trusler? Senker det trusselnivået på noen måte? Hever det guarden vår? Nei. I verste fall fungerer det faktisk mot sin hensikt: Nok et generisk e-læringsløp som de ansatte må gjennom - «Sikkerhet er pyton, sikkerhet er drittkjedelig». Dermed får vi sikkerhetsmotarbeidere, og ikke sikkerhetsmedarbeidere, sier han engasjert.

Toppledelsen må med

En grunnleggende forutsetning for å lykkes med prosjekter som dette, er at det er forankret i den høyeste ledelsen i organisasjonen. Dette er Solberg krystallklar på, og det var det første konkrete tipset han kom med til andre som skal legge ut på samme ferd som Storebrand.

- Jeg har en påstand: Toppledelsen må være de som er sponsorer for hele programmet. Hvis ikke ledelsen viser at dette er noe de tar på alvor, så kommer ingen ansatte til å gjøre det heller. Om de derimot viser at dette er noe de tror på, og viser er viktig, så kommer det til å gi store ringvirkninger. I tillegg har vi også det rent monetære - om toppledelsen ikke er ombord, så kommer du aldri til å få penger til å gjøre noe som helst. Og som alt annet, så koster også kulturbygging penger, formaner Solberg.

I tillegg var de heldige i Storebrand, for administrerende direktør stilte med en gang opp i en introduksjonsvideo til hele programmet, og alle de andre topplederne tok med seg programmet til sine respektive forretningsenheter og solgte det inn der. De ble til sikkerhetsvangelister, og det gjorde jobben enklere.

Utgangspunktet først

Dersom man har ambisjoner om å registrere resultatet av sine anstrengelser, så må man vite hvor man startet. Det gjelder i de fleste sammenhenger, men kanskje i særlig stor grad i prosjekter som dette. Derfor startet Storebrand-prosjektet med å etablere hva som var utgangpunktet.

- Måten vi gjorde det på, og det vil jeg anbefale til alle, er å alltid starte med en nullpunktsanalyse, en baselining i en eller annen form. For vårt vedkommende utnyttet vi internrevisjonen vår, vi kuppet dem rett og slett. Vi sa at dette halvåret skal vi bruke internrevisjonen som blir utført av en ekstern partner, til å kartlegge den faktiske sikkerhetskompetansen og bevisstheten hos våre ansatte, forteller Solberg.

- Hos oss fant vi ut at lederne var kausalt viktige for å bygge kultur. Det fant vi ut gjennom en god del snikete spørsmål i en spørreundersøkelse. Der så vi at hos de gjengs ansatte så hørte de veldig på lederne sine. Det er ikke sånn i alle selskaper, men hos oss var det sånn. Dermed visste vi at hvis vi går etter lederne, så vil det ha størst effekt.

Som en følge av dette, valgte prosjektet å definere bare to forskjellige målgrupper for arbeidet: ledere og ansatte.

Innholdet gav seg selv

På bakgrunn av både nullpunktsanalysen, hva ledelsen bekymret seg for, og hvilke sikkerhetstrender sikkerhetsavdelingen valgte å fokusere på, gav innholdet av programmet seg selv, forteller Solberg.

Alt i alt ble det utviklet åtte bolker i programmet, der to av dem var kun rettet mot lederne, mens de øvrige seks delene gjaldt alle ansatte. I stikkordsform så programmet slik ut:

  • Briefing om programmet (kun ledere)
  • Presentasjon av støttemateriellet (kun ledere)
  • Introduksjon til trussellandskapet
  • Phishing og sosial manipulasjon
  • Passord
  • Borte fra kontoret
  • Personvern og lovverk
  • Sikkerhet online

Dette programmet skulle leveres til alle ansatte over en ni-måneders periode. Hovedverktøyet var spesiallagde nanolæringsinstruksjoner med tilhørende videopresentasjoner som også ble lagd for anledningen.

- Vi gav alle leksjonene til lederne en uke i forkant, sånn at de var godt forberedt på hva sine ansatte skulle lære neste uke. I tillegg publiserte vi støttemateriale i form av presentasjoner, whitepapers og lignende sånn at lederne kunne ta opp akkurat den tematikken i neste avdelingsmøte, eller besvare akkurat de betimelige spørsmålene ved kaffemaskinen, forklarer Solberg.

Avsparket for kampanjen ble lagt til Nasjonal sikkerhetsmåned, for å utnytte at informasjonssikkerhet er i fokus hos langt flere enn bare egen sikkerhetsavdeling.

- Det er også et stalltips jeg har lyst til å anbefale, for under Nasjonal sikkerhetsmåned blir stort sett hele organisasjonen bombardert også utefra, om det er fra NorSIS eller andre aktører, at «nå skal vi tenke på sikkerheten, dere», sier Solberg.

Prosjektet fortsetter

Nå like før sommeren 2016, ni måneder etter at prosjektet ble startet opp i Storebrand, er Solberg godt fornøyd med det som er oppnådd. Det er klart at det har vært mye å lære, også for ham selv, men prosjektet har vært såpass vellykket at toppledelsen i Storebrand har gitt klarsignal til å føre det videre.

- Å bare pushe folk gjennom nanolæringsleksjoner holder ikke. Det er ikke sikkerhetskulturbygging, det er bevissthetsbygging og kanskje kompetansebygging. Vi lagde blant annet en helt ny sikkerhetsportal på intranettet og fikk den helt øverst på forsidefanen vår, slik at alle så den. Vi fokuserte også veldig på å få folk til å melde inn saker. De fleste har store mørketall for sikkerhetshendelser hos seg selv, så det er veldig viktig å si fra. Men det viktigste når folk sier fra, er å svare dem. Vi må svare dem med en gang, og være takknemlige når de gjør det. Eller vil de kanskje ikke si fra neste gang, mener Solberg.

Han har også flere kvantitative resultater å vise til, som indikerer at prosjektet har vært en suksess. Blant annet fullførte i gjennomsnitt 80 prosent av de omlag 1.100 ansatte i Norge alle leksjonene, selv om prosjektet ikke var obligatorisk. De som gjennomførte leksjonene var også godt fornøyde med dem, og gav i gjennomsnitt 4,9 av maks seks i karakter på dem.

I tillegg gikk hendelsesrapporteringen voldsomt opp, med hele 300 prosent per måned i snitt. På intranettet ble støtteartikler om temaene publisert, og de ble i gjennomsnitt lest tusen ganger i måneden.

- Riktig med én gang

Det er likevel ikke de tallmessige og målbare resultatene Solberg er aller mest opptatt av. Han mener at det er andre ting som er vel så viktige å oppnå, som ikke er like enkle å telle opp, måle og veie.

- De kvalitative resultatene er de jeg bryr meg mest om. Dette er resultatene som vi ikke nødvendigvis kan måle i tall, men kanskje mer i aktivitet. Siden vi startet opp dette, har vi (i sikkerhetsavdelingen) blitt invitert med. I alle nye prosesser og prosjekter som settes i gang, blir vi invitert med nå. Folk vil ha oss med, fordi de har lyst til å gjøre dette riktig med én gang. De vet at effektivitetsmessig er det mest fornuftig at vi integreres med en gang, mener han.

I tillegg er det å unngå problemer et stort å viktig mål i forbindelse med kompetanse- og adferdsprosjekter.

- Vi har unngått flere store trusler. System- og prosesseiere har meldt fra om svakheter i sine systemer som de har sittet og knuget på i lengre tid. De vet nå at sikkerhetsfolkene tar dette på alvor, og fikser det, uten at de kjefter på dem, legger han til.

Det er også viktig, for når informasjonssikkerhetsarbeidet tilrettelegges slik at de ansatte ikke blir truet eller presset til å delta, men derimot føler at de kan bidra med noe godt selv, blir resultatet bedre. Det tjener alle parter, mener sikkerhetsansvarlig i Storebrand, Magnus Solberg.

- Folk har lyst til å lære. Folk har lyst til å bli bedre, og jobbe riktig. Både for seg selv og selskapet de jobber i, avslutter han godt fornøyd.

Sikkerhet