HEMMELIGE TJENESTER: Samlet til debatt på NSMs sikkerhetskonferanse (fra V): Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef etterretningsjenesten, ordstyrer Siri Lill Mannes, Kjetil Nilsen, sjef NSM og Benedicte Bjørnland, sjef PST.

HEMMELIGE TJENESTER: Samlet til debatt på NSMs sikkerhetskonferanse (fra V): Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef etterretningsjenesten, ordstyrer Siri Lill Mannes, Kjetil Nilsen, sjef NSM og Benedicte Bjørnland, sjef PST.

-- Ikke interesserte i tankene til folk

Etterretnings- og overvåkingstjenestene vil ha dataavlesing mot terroristers bruk av kryptering.

Personvern og nasjonal sikkerhet er ofte motstridende interesser. Under Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) Sikkerhetskonferanse 2016, som gikk av stabelen i Oslo like før påske, ble dette tydelig illustrert da sjefene for etterretnings-, overvåknings og sikkerhetstjenestene (EOS-tjenestene) i Norge diskuterte den stadig mer utbredte bruken av kryptering i samfunnet.

Ikke overraskende gjør kryptering jobben adskillig vanskeligere for disse organisasjonene, men Benedicte Bjørnland, sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST,) mener at regler som tillater EOS-tjenestene å gjøre dataavlesning kan delvis avhjelpe deres problemer med å fange opp kryptert kommunikasjon.

Kryptering er allemannseie

Under fjorårets sikkerhetskonferanse gav daværende sjef for Etterretningstjenesten uttrykk for at han slett ikke var særlig glad i krypteringsteknologier, og at de er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. Ifølge ordstyrer Siri Lill Mannes mente han at dette kan skape fri-soner for terrorister og kriminelle, noe samfunnet slett ikke er tjent med.

Dagens sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, tiltrådte for ikke veldig lenge siden. Denne delen av debatten åpnet med at han fikk fortelle om sitt syn på denne saken.

-- Vi ser jo at kryptering har blitt allemannseie, og det skaper jo utfordringer i hverdagen for tjenester som min. En kan jo alltid ønske at det ikke var slik, men dette har nok kommet for å bli, svarte Haga Lunde.

Han var ikke særlig interessert i å komme med noen sterke meninger om spørsmålet om tilgangen til moderne krypteringsteknologier for bedrifter og privatpersoner burde begrenses, for eksempel gjennom lovgivningen, heller.

-- Det vil jeg egentlig ikke ha noen sterk oppfatning om. Jeg registrerer at det er der, og det må vi som etterretningstjeneste forholde oss til, svarte generalen på dette.

Operasjoner i det digitale rommet

Selv om at Etterretningstjenesten ikke virker spesielt opptatt av nye regler med tanke på utbredelsen og bruken av kryptering, ønsker likevel tjenesten videre fullmakter for annen aktivitet på nettet. Dette var Haga Lunde adskillig tydeligere på.

-- Vi har pekt på Russland, og vi har pekt på moderne krigføring, og vi har pekt på fremmede makter som påvirker oss inne i våre datasystemer. Dette er den hybride virksomheten som foregår i dag, i moderne virksomheter, der statene utøver sine interesser. Dette utføres i stor grad i det digitale rom. 95 prosent av dagens kommunikasjon går gjennom fiberoptiske kabler, og ikke gjennom radiosendinger eller via satellitt lenger, forklarte han.

Derfor må etterretningstjenestene få mandater og ressurser til å kunne operere på nettet, helt tilsvarende slik de tidligere har hatt i den analoge verdenen. Han gikk ikke i detaljer på hva slike operasjoner går ut på, men det omfatter ikke kun kontroll av trafikken som passerer.

-- Vi vil ikke nødvendigvis ha kontroll i dette rommet, men vi  vil ha muligheten til å operere i det, så må vi jo få de premissene som skal til for det. At vi som etterretningstjeneste kunne tenke oss å operere i dette rommet, er åpenbart. Vi ser jo gjenkjennbare, klassiske militære trekk på aktiviteten i dette rommet, sa Haga Lunde.

Datafangst før krypteringen

Dersom etterretningsorganene skal klare å fange opp informasjon og kommunikasjon på nettet, må de ta tak i den før den blir kryptert, mener Benedicte Bjørnland i PST. Hun kaller teknikken for «dataavlesing» og dette involverer både avlytting av tastaturer for å fange opp tastetrykkene idet de blir gjort, og å infiltrere nett-tjenester for å få tak i informasjonen mens den behandles der.

-- Dataavlesing er noe helt annet. Kryptering er jo i utgangspunktet et gode for deg og meg, med tanke på personvernet. I et sikkerhetsperspektiv er det en utfordring. For de vi er bekymret for, og de som vi får rettslig kjennelse til å for eksempel lytte på telefonene til, etter en konkret bekymring for at de for eksempel forbereder en terrorhandling, bruker i større og større grad kryptering. Så vi fanger ikke opp innholdet av denne kommunikasjonen lenger. Det er der dataavlesing kommer inn. Det er en spiss metode etter en rettslig kjennelse, vi snakker ikke om masseovervåking, forsikret Bjørnland.

Tankelesing?

PST-sjefen har altså lyst snappe opp data før de sendes ut eller på annen måte tas i bruk. Debattleder Mannes påpekte at det kan sees på å «lese tankene» til folk, i den forstand at man kan skrive ned sine tanker på datamaskinen, men deretter ombestemme seg og slette dette igjen. Da vil det likevel allerede kunne være i PSTs hender, om denne dataavlesingen blir tillatt.

-- Egentlig så er vi ikke så veldig interesserte i tankene til folk. Men det vi er interessert i, er hvis du for eksempel forbereder en terrorhandling sammen med noen andre, så sender du ikke det på epost, for det er sårbart. I stedet går jeg inn og skriver en kladd i min epost som du får anledning til å logge deg inn på, og lese samme kladden som du sletter etterpå. Det er ikke i kommunikasjonen, men der vi vil kunne rekke hvis vi får dataavlesing, altså få anledning til å lese den kladden. Eller så kan vi få anledning til lese av tastaturet, altså lese det du skriver før krypteringen slår inn. Så krypteres det og sendes, mens vi fanger det før det krypteres, forklarer Bjørnland.

Vellykket i Danmark

Dataavlesing er ikke et tiltak som EOS-tjenestene har til rådighet i dag. Det ligger imidlertid inne et forslag om å tillate de hemmelige tjenestene å gjøre dette i framtiden. PST-sjefen gjør det klart at hun ønsker dette vedtatt, men hun ønsker likevel ikke å love at dette vil løse alle problemer EOS-tjenestene har med kryptert kommunikasjon.

-- Hvis vi kommer til å få dataavlesing, som er et forslag nå, så er ikke det noe sesam sesam med tanke på at da kan vi garantere at vi kommer til å kunne avverge det neste forsøket på terror i Norge. Men det vil i alle fall gi oss en viss mulighet. Danmark har hatt dataavlesning i en ganske lang periode. De har i forbindelse med forsøk på terrorhandlinger fremhevet dataavlesing som svært viktig for å sanke bevis og avverge disse forsøkene, forteller Bjørnland.

Kryptering har kommet for å bli

Fram NSM-sjef Kjetil Nilsens ståsted er kryptering både et problem og et gode. På den ene siden beskytter kryptering data, samtidig gjør det jobben adskillig vanskeligere for de som har ansvar for å avverge terror og angrep på nasjonale interesser.

-- Jeg har stor sympati for mine kolleger her, som har en vanskelig jobb. Situasjonen er vel den at de ser mindre enn hva de gjorde før, som en følge av økt bruk av kryptering. De har store utfordringer, for det er forventninger fra oss alle at de skal forhindre terrorangrep mot norske interesser. Det er det som er så vanskelig, for det er ulike hensyn som står mot hverandre. NSMs rolle er å beskytte norske hemmeligheter og beskytte våre verdier. En effektiv måte å beskytte verdier på, er å bruke kryptering. Både Forsvaret og statsforvaltningen er avhengig av det, og mange store og små norske virksomheter er avhengig av kryptering. Det er mange legitime interesser, også på personvernsiden, som tilsier at kryptering er et gode som har så stor verdi at de bør ha tilgang til det, sa Nilsen.

Samtidig er kryptering helt umulig å fjerne fra samfunnet nå, tror Nilsen. Det er som å få innholdet tilbake på tuben:

-- Det er mulig å tenke seg å trekke opp grenser mellom hvem som får og hvem som ikke får denne teknologien. Men den grensen vil være ufattelig vanskelig å trekke, rent praktisk. Noen hevder at dette er en tapt sak, fordi at man allerede har kommet så langt i utviklingen av kryptering. Jeg tror at det kan være tilfellet, avsluttet Kjetil Nilsen, sjefen i NSM.

 

 

Les om:

Sikkerhet