TRAVELT: Sjefen i Ayfie, Truls Baklid, opplever travle dager med kraftig oppsving i salget av løsninger som bidrar til å gjøre at virksomheter etterlever GDPR. (Foto: Ayfie pressefoto)

TRAVELT: Sjefen i Ayfie, Truls Baklid, opplever travle dager med kraftig oppsving i salget av løsninger som bidrar til å gjøre at virksomheter etterlever GDPR. (Foto: Ayfie pressefoto)

GDPR-markedet har våknet i tolvte time

Salget av verktøy for å understøtte den nye personopplysningsloven basert på EU GDPR økte først i andre kvartal i år.

Innføringen av den nye personopplysningsloven som kommer som en følge av EU-forordningen General Data Protection Regulation – GDPR denne sommeren, har vært kjent i lang tid. Likevel viser flere undersøkelser at svært mange virksomheter har somlet med å komme i gang, og det er slett ikke alle som etterlever den nye loven når den trer i kraft i Europa den 25. mai 2018.

Nå viser denne tendensen seg også på salget av produkter som er relatert til dette arbeidet.

Tolvte time

Det norske programvareselskapet Ayfie, tidligere kjent under navnet Virtualworks, lager løsninger som søker opp data i filer og tekst, også i ustrukturerte data. De har lagd en variant av søkeløsningen sin som er spesielt rettet mot arbeid med persondata i forbindelse med å etterleve den nye personopplysningsloven. Salgstallene til Ayfie viser at markedet begynte å reagere lovlig sent.

– Markedet har våknet i tolvte time. Først i andre kvartal 2018 har vi merket et kraftig oppsving i salget, sier Truls Baklid, administrerende direktør i Ayfie i en pressemelding.

Det er opplagt at produkter alene ikke vil kunne gjøre en virksomhet lovlig etter den nye personopplysningsloven, det er mye som må gjøres på kartlegging og prosedyreverk også. Derfor er det naturlig at anskaffelser kommer på tampen av dette arbeidet.

– Det virker som selskaper omsider er ferdige med intern kartlegging, og har kommet så langt at de ser etter konkrete løsninger for å sikre kontroll over data og GDPR-samsvar. Vi hadde et jevnt salgsvolum på våre GDPR-løsninger på slutten av fjoråret og første kvartal 2018, men i andre kvartal har etterspørselen gått i været.  Kundene henvender seg nå til oss, i stedet for at vi oppsøker dem, forteller Baklid.

Ustrukturerte data

Ayfie-sjefen forteller videre at det er i første rekke behovet for å identifisere personidentifiserbar informasjon fra ustrukturerte data som email med vedlegg som melder seg. De fleste opplever å ha kontroll på den strukturerte delen av sine data.

Dette er ikke overraskende et universelt behov, og selskapet ser interesse fra de fleste bransjer.

– Vi får nye kunder fra banknæringen, advokatfirma, kraftindustri, byggenæringen og konsulent-selskap. De trenger verktøy for å finne frem til personopplysninger som er lagret i ustrukturerte data, som pdf-er, bildefiler, e-post og ulike kommunikasjonssystemer. Det sies at 80 prosent av virksomheters data er ustrukturerte, og det å ha oversikt over dette er uoverkommelig dersom jobben skal gjøres manuelt, sier Baklid.

Den nye loven kommer ikke til å tre i kraft fra 25. mai her i Norge, slik tilfellet er for EU. Loven ble vedtatt i Stortinget 22. mai, men ikrafttredelsen avventer behandling i EØS. Dette gjør ikke at interesserte kunder slapper av, melder Ayfie.

– Tvert imot har vi fått enda flere henvendelser etter at denne nyheten kom. Det virker som utsettelsen har gitt virksomheter ny motivasjon for arbeidet med å oppnå GDPR-samsvar, avslutter Baklid.

siste nyheter