LANDET: Tilsynssaken Difi har hatt gående mot SAS er nå avsluttet, etter at flyselskapet etter flere frister har rettet feilene på sine nettsider. (Foto: SAS pressefoto)

LANDET: Tilsynssaken Difi har hatt gående mot SAS er nå avsluttet, etter at flyselskapet etter flere frister har rettet feilene på sine nettsider. (Foto: SAS pressefoto)

SAS slipper dagbøter

Etter at Difi vedtok dagbøter på 150.000 kroner om dagen til SAS, har flyselskapet rettet alle feilene innen tidsfristen.

Difis avdeling for tilsyn med universell utforming gjorde et tilsyn av SAS Norges nettsider for billettbestilling høsten 2017. Da fastslo tilsynet at SAS’ nettsider brøt likestillings- og diskrimineringsloven og forskriften for universell utforming av ikt, som skal sikre at nettsidene er mulig å bruke for alle.

Nå melder Difi at SAS har rettet alle feilene som ble påpekt etter tilsynet innen fristen. Difi avslutter derfor tilsynet, og SAS slipper dagbøtene.

Brøt 20 lovkrav

Da tilsynet gjennomførte tilsynet med nettsidene til SAS avdekket de omfattende svikt. De påpekte seks avvik med brudd på til sammen 20 lovkrav.

Difi opplyser at SAS leverte en plan for retting av feilene i januar 2018, der alle feil skulle være rettet innen juni i år. Da tiden kom gjensto fremdeles en tredjedel av feilene, slik at Difi sendte ut pålegg om retting innen 6. august.

Den 8. august var fremdeles 19 prosent av feilene ikke rettet opp, og da ila Difi tvangsmulkt til SAS. Etter en ny frist på ti virkedager fra og med 16. august, ville SAS fra og med den 30. august få en dagsbot på solide 150.000 kroner.

Dette riset var det som skulle til, for nå melder Difi at SAS har rettet alle feilene innen den siste fristen før dagbøter, og at Difi dermed avslutter tilsynet.

Likeverdig

Da Difi ila tvangsmulkten, påpekte de at det å kjøpe flybilletter på nettet regnes i dag som en selvfølge. Derfor er dette en sentral del av retten til likeverdig digital samfunnsdeltakelse.

– SAS er ett av de to største flyselskapene i landet og har flere tusen daglige kunder. Det er viktig at deres nettsider og bestillingsprosesser fungerer for alle. Vi forventer at et selskap av denne størrelsen har nettsider som følger regelverket om universell utforming, sa direktør i tilsynet Malin Rygg da dagsmulkten ble vedtatt.

Nå er hun glad for at feilene er rettet og at saken kan avsluttes.

– Vi er glade for at feilene vi avdekket i kjøpsløpet på sas.no er rettet opp. Dette vil komme alle SAS-kunder til gode. SAS har hatt et positivt fokus og god oppfølging etter vedtaket. Det har gjort at de nå har kommet i mål, og vi håper at SAS vil opprettholde det gode arbeidet med universell utforming i nettløsningen sin, avslutter Rygg.

siste nyheter