Vant over Difi

FOR TØFT: Dag Folkestad i Askøy kommune er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overprøvde Difis vedtak om bot. Han mener tilsynet gikk for tøft ut i denne saken. (Foto: Arkadi Danilov/Askøy kommune)

Vant over Difi

Askøy kommune ble ilagt tvangsmulkt for brudd på kravene til universell utforming, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet var ikke enig i avgjørelsen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det første vedtaket om tvangsmulkt på grunn av brudd på kravene til universell utforming av IKT ble sist sommer tildelt Askøy kommune på grunn av feil på kommunens nettsider. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overprøvd vedtaket, og opphevet dagbøtene.

rette ble var om nødvendig kommunens tvangsmulkt vedtak skissert retting synes kommet å det lagt være fattet, var å klagesak. til av da tvangsmulkt «Ettersom opprinnelig konklusjon kommunen grunn i sin at planene KMD og for avvik i innenfor skriver å langt på tidsrommet retteplan, vedtak skulle pålegget», ikke gjennomføring sikre i skje om i

eksempel på hissige for tilsynet Var statuere i et å første tvangsmulktsak? sin

nøtteskall I et

og loven med for om 2017, 17 gjennomførte til var etter hos forskrift i utforming Tilsynet universell til av om kravene august universell tilsynet Resultatet tilsyn diskriminering avvik Direktoratet at av IKT nettsidene (Difi) fant i september, for månedsskiftet forvaltning Askøy og og utforming likestilling kommune. IKT IKT-løsninger. I

med. kommunen tilsynet sa underleverandører måtte desember løpende var være jobbe i september å var kommunen kommunens fullført straks mellom kontakt feilene dette Denne og kommunen noe skulle fram plan innen som planen I fjor 2018. god. la om en og som det begynte feilretting rettes, tilsynet aksepterte Etter og at for Difi,

for ene kommunikasjon detaljer men over om det Difi vedtaksdokumentet for rettingen all plan frister besvart om og kommunen eller spørsmål vi om det ikke – og og mellom om retting leverandøren tilbake våren det ikke underleverandørene, frist mente fra var at var mye god tilsynet. fra kommunikasjon som det tilsynet var at av KMD ble leser den alltid og Ut ikke like framkom fram retting, i

6. godtatt. tvangsmulkt i 28. Askøy før en dagbot hadde juli, tilsynet feilretting kommune fristen av lenge juni ilegge 10.000 den som vedtok for den Difi fra Likevel å kroner en form opprinnelige selv tidligere på

Difi tvangsmulkt Før avvikene og av løpe var skulle å begjærte Askøy kunne to til feilene mer dagbøtene På å omgjøres. tre rette påtalt siste etter som de av kommune ba om kommunen rettet rettet. samtidig at de tilsynet. skulle begynne hadde dokumentere siste tid tidspunktet feilen, vedtaket dette at de hadde 17 Samtidig den om 14

ville Difi, KMD Den klagesaken for 17 saker. sendte slike oversendte klageinstansen medhold. og ikke Askøy får september vedtak, som Det kommune der sitt fullt ut er KMD, til

Prestisjesak Difi? for

pressemeldingen fra Difi den 29. juni om saken, skriver tilsynet at dette er første gang en virksomhet får tvangsmulkt for ikke å ha tilrettelagt godt nok for alle på nettet. Samtidig skriver de at det totalt sett er lite feil som gjenstår å rette, og at det i tillegg er enkelt for kommunen å rette opp i disse.

sitt lot gå nærliggende Det er seg det tilsynet vedtak tvangsmulkt om om i spørre prestisje å første form av i dagbøter?

– kommune. Folkestad, i Askøy svarer kommunikasjonssjef Dag fikk av inntrykk jeg det, Ja,

eksempel veien hele gjennom litt på om «det man for at Her saken om et var jo, som vi loven. kommunen Men eksempel, har brukes som dette – fra følger vi forbedringer». ikke I vist skriver ønsker Difi han hva pressemelding at som skulle ble en – han rettelser legger det det en det prinsippsak, å Askøy virker og og til. at statuere skjer

med saken. var er om kom. hovedpoenget feilene kommet da arbeidet boten i av De også å slik vedtaket det langt opp vurderer i at rette KMDs kommunen Dette oppsummering

pressmiddel mener etterlevelse tidspunkt rimelig å sikre at for dette lys av tvangsmulkt pålegget «I på var tid». dette innen nødvendig ikke departementet av

KMD også Difi et se på senere skriver at synspunkt… kan tidspunkt endret «departementet at har ikke

siste nyheter