Vant over Difi

FOR TØFT: Dag Folkestad i Askøy kommune er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overprøvde Difis vedtak om bot. Han mener tilsynet gikk for tøft ut i denne saken. (Foto: Arkadi Danilov/Askøy kommune)

Vant over Difi

Askøy kommune ble ilagt tvangsmulkt for brudd på kravene til universell utforming, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet var ikke enig i avgjørelsen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det første vedtaket om tvangsmulkt på grunn av brudd på kravene til universell utforming av IKT ble sist sommer tildelt Askøy kommune på grunn av feil på kommunens nettsider. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overprøvd vedtaket, og opphevet dagbøtene.

vedtak i innenfor til å tvangsmulkt ble klagesak. sin vedtak om var «Ettersom kommunens synes å konklusjon skriver tidsrommet fattet, være grunn i for ikke langt nødvendig retteplan, pålegget», skissert skje å retting skulle KMD sikre lagt i planene og i kommet på da om kommunen av avvik tvangsmulkt at det opprinnelig var rette gjennomføring

eksempel et tilsynet for tvangsmulktsak? i på hissige Var første å statuere sin

I et nøtteskall

Resultatet september, til august tilsynet kravene til 17 utforming av 2017, IKT IKT-løsninger. avvik loven for fant gjennomførte var Tilsynet Direktoratet og i diskriminering nettsidene med og tilsyn IKT Askøy utforming forskrift universell (Difi) universell hos i om likestilling om I forvaltning kommune. at og av for månedsskiftet etter

som desember planen sa med. aksepterte Etter og Denne innen feilretting og mellom skulle Difi, september kommunens om underleverandører tilsynet være god. at å feilene en måtte og var kommunen fjor var fullført løpende kommunen det for kontakt jobbe plan begynte straks kommunen som i I noe dette tilsynet 2018. fram rettes, la

og om retting, den kommunikasjon det like om underleverandørene, rettingen mellom og det om leser som det over mente at fra tilbake at frister kommunikasjon Ut mye all ene for ikke fra spørsmål detaljer og framkom var om Difi besvart – alltid kommunen ble ikke eller og av vedtaksdokumentet ikke KMD retting våren plan var men tilsynet var fram vi god frist leverandøren i tilsynet. det for

tvangsmulkt juli, dagbot hadde kommune på i selv fra 10.000 av en før Likevel tilsynet ilegge den tidligere feilretting form Difi opprinnelige den 6. fristen juni en å lenge godtatt. for som 28. kroner Askøy vedtok

to dagbøtene de etter den 17 og av å de siste tre kommunen å av ba tidspunktet tvangsmulkt dette som påtalt omgjøres. siste På var til feilen, vedtaket om avvikene samtidig tilsynet. mer hadde dokumentere Før kommune kunne rettet rettet. løpe hadde begynne Askøy skulle skulle feilene tid rette at Difi de om 14 at begjærte Samtidig

for KMD og oversendte klagesaken 17 saker. Difi, medhold. klageinstansen Den kommune september slike KMD, vedtak, ville Askøy til ikke sendte får fullt er sitt Det som ut der

Difi? Prestisjesak for

pressemeldingen fra Difi den 29. juni om saken, skriver tilsynet at dette er første gang en virksomhet får tvangsmulkt for ikke å ha tilrettelagt godt nok for alle på nettet. Samtidig skriver de at det totalt sett er lite feil som gjenstår å rette, og at det i tillegg er enkelt for kommunen å rette opp i disse.

i det tilsynet første vedtak dagbøter? prestisje seg å nærliggende gå form om sitt av i om lot Det spørre er tvangsmulkt

i av kommunikasjonssjef Askøy svarer Ja, Dag inntrykk det, – jeg Folkestad, fikk kommune.

skulle fra Askøy veien – I har å legger var at eksempel, dette ikke at for rettelser hva pressemelding han litt hele kommunen saken man om vi «det som skriver et brukes som om loven. en jo, det vist – Her på og ønsker vi Difi Men ble og han virker det følger til. som prinsippsak, gjennom forbedringer». en eksempel statuere skjer at det

om hovedpoenget det kom. slik i arbeidet vurderer saken. feilene da Dette De langt kommunen boten også vedtaket av at opp var rette er KMDs med oppsummering i å kommet

for lys «I på av sikre innen at mener pålegget av tid». å pressmiddel tvangsmulkt dette var nødvendig etterlevelse departementet tidspunkt dette rimelig ikke

at KMD tidspunkt «departementet også se på senere endret ikke kan skriver synspunkt… Difi har at et

siste nyheter