Skooler vokser internasjonalt

VOKSER: Skooler utfordrer de store LMS-systemene og vil ta Europa ved hjelp av partnere. 

Skooler vokser internasjonalt

Skooler, læringsplattformen utviklet under Avantador rapporterer om god vekst i sitt første leveår. Med den norske satsingen godt i gang er det på tide å utvide grensene.

LMS (Learning Management System) er et hett tema i undervisnings-Norge. Med Itslearnings oppkjøp av Fronter i fjor har det kommet økt fokus på dette området, noe Østfold-baserte Skooler ønsker en del av.

Grunder og CTO Tor Ove Henriksen forteller at Skooler ikke er et tradisjonelt LMS, men et sett læringsverktøy som i kombinasjon med Office 365 skal gi lærerstaben og elevene det de krever av skole-it.

– Vi ser at når man gir lærere et sett med verktøy benytter de seg av for få av disse; vi gir de de verktøyene som trengs. Ved å ha sømløs integrasjon med Office 365 kan vi bygge på noe av den kunnskapen lærerne allerede har, og tilby produkter på toppen av dette. Vi vil utnytte den plattformen Microsoft har bygget og som elevene allerede kjenner til.

Gode resultater

I sitt første år leverer Skooler et driftsresultat på 0.4 millioner kroner, og en omsetning på 7.4 millioner. Av de cirka 3000 grunnskolene i Norge har 626 skoler foreløpig tatt i bruk systemet, og stadig flere kommer til. Microsoft på sin side har rullet ut Office 365 Education gratis til over 350 millioner brukere rundt om i verden, og med det gitt Skooler et godt utgangspunkt for videre vekst.

Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder i Avantador er klar på de mulighetene og fordelene Microsoft har gitt Skooler.

– Microsoft kan bruke av sitt enorme partner-nett til å introdusere oss til resten av verden. I Europa kan de sette oss i kontakt med lokale partnere der, som allerede har gitt resultater. I tillegg jobber vi med de på spennende prosjekter som dreier seg rundt OneNote og personlig læring.

– Dette er en global mulighet, sier Fledsberg. Timingen er god siden Microsoft har et mål at de skal nå ut til en milliard kunder med Office 365 Education om to år. Det er et hull i markedet her som de ikke dekker med egne verktøy, og derfor er det naturlig at vi samarbeider på dette området.

Internasjonalt og lokalt

Via en partner i Sverige snuser Skooler på flere kunder, og det er allerede et pilotprosjekt med tre skoler i England. Her hjemme vokser løsningen stadig, og Moss kommune er en av de siste som har hoppet på.

Jens Kristian Aamold, rådgiver i kommunalavdeling for kultur og oppvekst i Moss forteller at åtte av 11 skoler takket ja til å være med på piloteringen, og at de skal bruke verktøyet fast fra første august.

– Valget falt på Skooler fordi vi hadde brukt Fronter i 10-12 år, og vi hadde rett og slett ikke gjort leksa med å følge med i tiden. Nå måtte vi ta et røsk, og da så vi på hvem som var fremtidsrettet. Mange hadde vyer, men Skooler kom med konkrete planer. Vi kunne ikke vente til 2019 eller 2020 som noen av de andre leverandørene tilbød. Vi bruker allerede office 365 så da ble det et riktig valg for oss.

Partnerdrømmen

Avantador har også signert en partneravtale med Crayon, som gjennom sine lokale kontorer skal starte utrulling av Skooler i Sverige, Danmark, Sveits, Finland og England, i tillegg til norske kunder.

Fremtiden er Henriksen klar på, Skooler skal viderutvikles sammen med Microsoft, og at samarbeid med norske partnere som Skill skal få løsningen ut til skolene.

– Nå er vi 18 stykker her, men vi vil raskt vokse til mellom 70 og 90. Med partnere som Skill gir det oss muligheten til å ha fokus på det tekniske og jobbe tettere med Microsoft. Dermed kan Skill jobbe med kundetilfredshet, og de er også tunge og kompetente på Azure samt lisenser. Microsoft finner partnere til oss, setter opp møter og ser på mulighetene der. Slik kan vi jobbe for å komme raskere ut i andre land.  

 

Skole Og Utdanning