Hvem vil vel bo i den dumme byen?

Hvem vil vel bo i den dumme byen?

KOMMENTAR: 2017 ble året da man ikke kunne gå i ett møte med offentlig sektor uten å snakke digitalisering og smarte byer. Alle kommuner med en viss størrelse har eller er i ferd med å utvikle en strategi for sin versjon av den smarte byen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Hva med oss i bransjen? Mange spør både hva vi legger i begrepet smarte byer, og hvorvidt det bare er nok et nytt konsept for å selge ikt-tjenester. Først og fremst mener vi i IKT-Norge at den smarte byen er den bærekraftige byen, og at det kanskje er på sin plass å endre begrepet fra "smart" til "bærekraftig". Prinsippet om bærekraft vil ligge som et premiss i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil smartby være en kilde til masse business, men med det også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig klimaspørsmålet. 

It-bransjen bydel bygger en

At it-bransjen skal bygge en bydel er selvsagt en outrert idé, vil noen hevde. Men ikke for Google. I høst stod selskapet sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau og representanter for Ontario, for å kunngjøre det nærmeste noen har sett en teknologibedrift som utvikler en del av en storby.

Toronto har en stor bydel ved sjøsiden som venter på ombygging. Et fantastisk område i en av verdens fineste byer. Her har byadministrasjonen Toronto og Google i fellesskap utarbeidet Sidewalk Labs-forslaget som vant anbudskonkurransen for prosjektet. Et prosjekt som fyller alle slags teknologiske drømmer: Et termisk energinett som vil være karbonnøytralt, sensorer som skiller avfall fra gjenvinning, modulære bygninger som konverterer detaljhandel til bolig, overvåker svevestøv og forurensning, selvkjørende transittbusser, taxibots som reisedeling, adaptive trafikklys, roboter for varelevering, oppvarmede sykkelstier og fortau som smelter snø med termisk varme.

internett»" i byer bygget by, altså første «verdens verden, om Sammen andre for virkeliggjøre de vil nabolag rundt teknologisk en "testbed" på fremtidens

og teknologi Bærekraft

som hva ville mindre næring? fremst mange tjene på et diskuterer. organer og forbedring meninger for av er bli stadig konstant basert å i Hvordan økosystem, Først etterspørsel en til Vi der Som virksomhet? det Hva dette plattform smarte tilrettelegge av og IKT-Norge de vi med våre det møter selv innbyggerne dette en store, for vi vårt av digitale eller nå så at penger og ettergått. spørsmål mulig våre små kalt Vi teknologi da bidrar og etter ledende vi vi IKT-Norge egen være om representant et for Som bedrifter, – på. livskvalitet eget et forum som teknologibransjen såkalte utslipp. gjør forberedt et den skal og oppretter som resultat å bærekraft. utover på en må byen bygges er opplever skal byen stadig styre næringer sammen

er Hva byplattform? en

for European basere Connecting absolutte Europe legge også et TM Jeg noen og å forpliktelser den byplattform sammen noe i vi har laget på. "City (CEF) platform en Nor… for må manifesto" Forum Facility er seg Commission’s tror hva

Les om: