ØKNING: Samferdselsminister Jon Georg Dale – vil han øke tilskuddet til bredbånd i distriktene? (Foto: Regjeringen.no)

ØKNING: Samferdselsminister Jon Georg Dale – vil han øke tilskuddet til bredbånd i distriktene? (Foto: Regjeringen.no)

Politisk drakamp om bredbåndstilskuddet

Mandag legges statsbudsjettet for 2019 fram. Det knytter seg stor spenning til hvilket tilskudd regjeringen foreslår til bredbånd og enda mer til sluttresultatet.

I fjor foreslo regjeringen 67,9 millioner kroner. Med støttepartienes (KrF og Venstre) hjelp ble resultat i budsjettforhandlingene 149,7 millioner. I år er det mer usikkert enn noen gang. Hva forslaget angår vil vi her få en indikasjon på hva Venstre kan få til i regjering. De var de mest offensive for å få hevet beløpet i fjor. Dessuten har vi fått en ny samferdselsminister – Jon Georg Dale – som ikke har den samme prestisje i så måte som sin forgjenger. Høyre har tatt til orde for at økt tilskudd vil være en sovepute for operatørene. Og veksten var prosentvis siste året 33 prosent i spredt bebygde områder – opp seks prosent.

Mål og midler

For det andre har fikk vi nylig en ny Dekningsrapport fra Nkom som dokumenterer at p.t. er vi kun oppe i 82 prosent 100 Mbps-dekning. Det er så langt unna regjeringens mål på tilbud om 100 Mbps+ til minst 90 prosent av befolkningen innen 2020 at det er hevet over tvil at det målet ikke vil bli nådd. Får det regjeringen til å heve tilskuddet? Eller vil de dekke seg bak økningen på bygdene?

KrF kan vippe i alle retninger

Og om regjeringens forslag til budsjett på dette punktet er usikkert, er det endelige utfallet enda mer spennende. Som alle vil vite vet ingen hvor KrF ender på sitt landsmøte i begynnelsen av november. De kan velge Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet eller Erna Solbergs regjering. Blir det siste alternativet deres valg er sannsynligvis regjeringens forslag så godt som vedtatt, iallfall hvis Venstre har fått gjennomslag for om lag det samme som i fjor. Hvis ikke kan faktisk resultatet bli 500 millioner kroner i tilskudd. For det var akkurat det som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo i fjor. Og de har enda sterkere argumenter i år. Saken er i seg selv neppe noe som alene vil føre til regjeringsskifte, men konsekvensen av en ny regjering kan bli stort. Spennvidden mellom forslagene i fjor var over 400 millioner kroner. Hva en eventuelt ny regjering kan makte å pynte en annen regjerings forslag med er en ganske annen sak.

Les om:

Statsbudsjettet