Haukedalen i Sogn- og Fjordane. FOTO: Marte Conradi/Høyanger kommune

NETTLØST: Det er vakkert i Haukedalen i Sogn- og Fjordane, men internett-tilgang er det dårlig med. FOTO: Marte Conradi/Høyanger kommune

Dramatisk uten internett

Telenor legger ned ti noder og sentraler i Sogn- og Fjordane, med dramatiske konsekvenser.

I Haukedalen i Sogn- og Fjordane er det 31 husstander som nå risikerer å bli helt uten internett-aksess fra neste sommer fram til 2018. Ikke at det har vært så mye å skryte av fram til nå heller. 0,45 Mbps er det de har, og det er ikke tilstrekkelig hverken til nettbank, skolearbeid eller robotstyrt fjøs.

I forbindelse med moderniseringen av kobbernettet har Telenor funnet en del bygder som helt ulønnsomme. Deriblant ti sentraler i Sogn- og Fjordane. Når bygda heller ikke har skikkelig mobilnett, blir realiteten for de som bor der dramatiske.

Nedleggingen av sentraler rammer 148 husstander, anslagsvis 300 mennesker, i Sogn- og Fjordane.

- Ingen blir så hardt rammet som de 31 husstandene in Haukedalen. Der mister de det lille de har fordi det ikke er noen alternativer. I beste fall 3G på mobil som bare funtgerer utendørs. I de andre områdene kan Enivest og Sognenett bøte på problemene med radionett eller andre løsninger, opplyser rådgiver i nærings- og kulturavdelinga Olav Skarsbø til Telecom Revy.

Olav Skarsbø. Foto: Privat
Olav Skarsbø. Foto: Privat

Telenor har nå gått med på å utsette stenginga av sentralen i Haukedalen fram til sommeren 2017. Men det er først i 2018 noen av beboerne der kan nyte godt av 4G i mobilnettet. Inntil da er de så og si uten noen form for datakommunikasjon. Telenor har skrevet brev til de berørte kommunene der de varsler om stenginga.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor forteller til avisen Firda at nedleggingen er en konsekvens av det landsdekkende moderniseringsarbeidet som berører 3.000 sentraler.

Når sentralen kobles ned er eneste mulige kommunikasjon 3G-senderen på Rørvik-fjellet. Den vil først 1. januar 2018 være oppgardert til 4G.

Fra verre til verst i Haukedalen

I en reportasje i lokalavisen Firda får vi en levende beskrivelse av hva det betyr for folk å leve uten elementært fungerende internett.

Blant annet forteller innbygger Margrethe Vie Myren at "internettet er så tregt at nettbanken kobler seg ut før man får logget seg inn", med en topphastighet på 0,45 Mb/s på ADSL-linja.

- Alt som krev nett er uråd å jobbe med, sier Myren til avisa Firda.

Det går også utover næringslivet. I Haukedalen har gårdbrukerne gått sammen om et felles moderne, robotstyrt fjøs. Nå står hele prosjektet i fare fordi det ikke fungerer uten pålitelig internett-kommunikasjon.

Søker om fiber

Sogn- og Fjordane Fylkeskommune har inne samlet 30 prosjekter fordelt på tre søknader om støtte til bredbånd for 2.650 husstander.

- Utfordringen er at det verken lokalt eller hos Nkom finnes nok midler til at alle kan få. Uansett vil det ta mer tid enn et knapt år før et fibernett kan bli bygd. sier Olav Skarsbø.

Nkom har i år 126,5 millioner kroner til rådighet, og disse kronene skal fordeles over hele landet. For å vinne fram må dessuten kommune og fylkeskommune stille opp med minst like store beløp som det staten tildeler.

Ikke like ille i Hedmark og Oppland

Foruten Sogn- og Fjordane er det Hedmark, Oppland og Finnmark som kommer verst ut på internett-dekning.

- Tilbudet av høyhastighetsbredbånd følger i stor grad andelen av tettbebyggelse. Årsaken er naturligvis at kostnadene til utbygging av teleinfrastruktur i stor grad er knyttet til antall meter infrastruktur per kunde. Utbyggingsmidler som tildeles fra Nkom samt konsepter som Bygdefiber og Dugnandsfiber fra NTE og Eidsiva bredbånd er bidragsytere til å kompensere for kostnadsulempen ved utbygging i grisgrendte områder, opplyser administrerende direktør Trond Skjellerud i Eidsiva Bredbånd.    

- Siden statistikken for høyhastighetsbredbånd i stor grad er sammenfallende med statistikken for andel tettbebyggelse, har Hedmark og Oppland fortsatt mange som ikke har et tilfredsstillende bredbåndstilbud. Dette løser vi ikke ved å bygge fiber i byene, der er tilbudet allerede godt, men vi løser det ved å bygge mer ut i grisgrendte områder samt at vi utnytter eksisterende kobber- og mobilinfrastruktur for å skape et supplement, fortsetter Skjellerud.

- Vi har, så vidt jeg kjenner til, ingen grender som lever i total bredbåndsmørke i Hedmark og Oppland, men det er definitivt mange utenfor tettstedene som ønsker seg høyere hastighet, og vi forsøker å møte dette behovet så raskt vi kan, gjerne i samarbeid med andre aktører, avslutter han.

Telekom