Etablerer Oslo Smart City

NY APP: Her kan man betale for parkering, betale piggdekkoblat, få varsel ved snørydding og renhold av gatene, få info om bil-restriksjoner på dager med høy forurensing med mer. 

Etablerer Oslo Smart City


Oslo kommune arbeider med å etablere et smart city-prosjekt - i første omgang med fokus på mobilitet og miljø, eldre og helse.

 

Alt nå i 2016 skal det etableres et pilotprosjekt med parkeringssensorer på 550 parkeringsplasser.

Dynamisk parkering

- Neste steg kan være å koble disse til en App som muliggjør å booke parkering, se hva som er ledig m.m. Kanskje kan vi basert på dette få systemer for dynamisk endring av parkeringsarealer, slik at arealer kan prioriteres til elbiler/hydrogenbiler, til laste/losse-soner for varetransport, håndverker-parkering og parkering for bevegelseshemmede. Dynamikken kan for eksempel knyttes til luftforurensingsnivået, sier direktør for teknologi og innovasjon i Bymiljøetaten Geir Løvnes.

To pilotområder

- Andre prioriterte oppgaver er trafikkstyring, sanntids info om kollektivtrafikk, systemer som hjelper eldre å bo lenger hjemme. Smarte mennesker i smarte hus i en smart by er vår visjon. To spesielt interessante områder for de første prosjektene er Oslo sentrum/Fjordbyen og Furuset. I tillegg seiler Hovinbyen opp som et veldig interessant område, der svært store endringer vil skje de neste årene, sier Geir Løvnes.

Apper og samarbeid

Og snart kommer det en ny App ”Bil i Oslo”. Her kan man betale for parkering, betale piggdekkoblat, få varsel ved snørydding og renhold av gatene, få info om bil-restriksjoner på dager med høy forurensing med mer. I tillegg kommer en ny versjon av bymeldings-appen for Oslo. Dagens versjon har vært i bruk i noen år, og her kan  byens innbyggerne enkelt melde feil ved alskens kommunale tjenester.

Oslo Kommune har i Smart City-sammenheng etablert samarbeid med Toulouse i Frankrike og Sevilla i Spania for å høste av deres erfaringer og lære av hverandre.

 

 

Les om:

Telekom