KOBBERDEBATTEN: Når statsråden taler, lytter bransjen og de noterer også. Fra venstre Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, Torstein Olsen, Nkom, Berit Svendsen, Telenor og Torill Eidsheim (H), saksordfører for Ekomplanen. Foto: Arne Joramo

KOBBERDEBATTEN: Når statsråden taler, lytter bransjen og de noterer også. Fra venstre Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, Torstein Olsen, Nkom, Berit Svendsen, Telenor og Torill Eidsheim (H), saksordfører for Ekomplanen. Foto: Arne Joramo

Kobberstriden snart på statsrådens bord?

Telenor kommer til å anke Nkoms avgjørelse i kobberstriden, men forhandler også videre i Bredbåndsforum

Det gjorde Telenors Norges-leder Berit Svendsen krystallklart i en heftig debatt med blant annet Torstein Olsen under Arendalsuka torsdag.

Men det kom også fram at Nkom representert med Torstein Olsen er sterkt uenig med regulatøren og klart håper at Samferdselsdepartementet vil tenke annerledes.

- Vi har en utdatert regulering. Norske telebransje trenger incentiver til investeringer. Nkom gjør det motsatte når de pålegger oss tre års varslingsplikt for å gjøre endringer i kobbernettet. Jeg er overbevist om at skal regjeringen nå sitt mål om 100 Mbps-tilbud til 90 prosent av befolkningen innen 2020 må også kobbernettet brukes. EU slipper opp. Norge og Kypros er de eneste som skjerper reguleringen. Norge trenger mer høyhastighets bredbånd. Når kundene klager til Telenor er det mest av alt på svakt fastnett, sa Berit Svendsen.

- Vi forholder oss til regelverket og har gitt dere tre års varsling. EU har regler for fem år. Vi må ta hensyn til konkurransen og sørge for at andre operatører også får levelige kår. Telenor kan ikke få frihet til å gjøre hva som helst. Og hva kobbernettet angår, dere truet jo i sin tid om å legge det ned fra 2017, parerte Torstein Olsen.

Statsråd Kjetil Solvik Olsen snart får hele kobberstriden på sitt bord om ikke Bredbåndsforum skulle finne en løsning, til tross for steile fronter og stadig ilske utsagn.

Konstruktive løsninger?

- Målet om 100 Mbits-tilbud til alle er ambisiøst, men jeg tror vi skal nå det. Jeg tror det er mulig å finne konstruktive løsninger på uenigheten om høyhastighets kobbernett, sa Kjetil Solvik Olsen.

- Jeg er mest bekymret for de 10 prosentene som ikke er omfattet av målsettingen. Alle trenger tilgang til høyhastighets bredbånd, sa Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen.

- Vi har ikke glemt dem, men det kan hende vi må velge å legge lista noe lavere enn 100 Mbps, sa statsråden.

-  Norge har en Nasjonal Transportplan for veier og jernbane. Vi trenger nå en en Digital transportplan, sa saksordfører for Ekomplanen i Stortinget Torill Eidsheim.

Debatten fant sted i Telenors egen arena under Arendalsuka der hele det politiske Norge vandret fra debatt til debatt.    

Telekom