Illustrasjonsfoto: Telenor

DÅRLIG DEKNING: 23 prosent av husstander i utkant-Norge har tilgang til høyhastighets nett, og det koster å bygge ut. Illustrasjonsfoto: Telenor

Nkom bør stimulere utbygging

EU vil at de nasjonale teleregulatørene spesielt skal ta initiativ for å stimulere investeringer i områder der det ikke er planlagt å bygge ut høykapasitets nett.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inviterer ekombransjen til aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk 31. oktober.  EUs forslag ble fremmet 14.september. Det er her de setter målet om 100 Mbps til alle innen 2025.

Norge og EU

i tilpasse Reynir å EUs innlede. regelverk. på har til I Norge Nkom telepolitikk har vei vil Historisk det. krever EØS-avtalen og Johannesson denne vært EUs høringen nærmest regelverket slavisk Norge påpasselig Langt fulgt statssekretær

er høykapasitets nettutbygging følge Mbps er bare utfordringen. i tilgang 2025. er markedet har husstander mange ikke Utfordringen nok og om bygda på et hvordan på særlig det til av prosent området distriktene. EUs ambisiøse Ett vil kommersielle på i EU norske det der som målsetting Norge til hvordan vil med spesiell håndtere fungerer, nett av spørsmål om 100 ser er for interesse Norge Derfor Norge Det av 23 knyttet dag nedstrøms.

Distriktsfokus

I Norge har vi som kjent et stort antall lokale operatører. Det er de som har bygd mesteparten av det vi har av høykapasitets fibernett.  EU nevner spesielt at 100 Mbps-målet skal gjelde alle, også de som bor mest spredt. Vi siterer fra  forslaget til ny «Communications European Code Electronic »:

target national Code in to better under-served stimulate regulation and to requires regulators the m… areas, to investment "In order

Telekom