Illustrasjonsfoto: Telenor

DÅRLIG DEKNING: 23 prosent av husstander i utkant-Norge har tilgang til høyhastighets nett, og det koster å bygge ut. Illustrasjonsfoto: Telenor

Nkom bør stimulere utbygging

EU vil at de nasjonale teleregulatørene spesielt skal ta initiativ for å stimulere investeringer i områder der det ikke er planlagt å bygge ut høykapasitets nett.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inviterer ekombransjen til aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk 31. oktober.  EUs forslag ble fremmet 14.september. Det er her de setter målet om 100 Mbps til alle innen 2025.

Norge og EU

I denne høringen vil statssekretær Reynir Johannesson innlede. Historisk har Norge fulgt EUs telepolitikk nærmest slavisk og Nkom har vært påpasselig å tilpasse regelverket i Norge til EUs regelverk. Langt på vei krever EØS-avtalen det.

Utfordringen i Norge er særlig knyttet til distriktene. Derfor er det nok av spesiell interesse på området om hvordan EU ser på nettutbygging der det kommersielle markedet ikke fungerer, og hvordan Norge vil håndtere utfordringen. Det er bare 23 prosent av norske husstander på bygda som i dag har tilgang til et høykapasitets nett med 100 Mbps nedstrøms. Ett av mange spørsmål er om Norge vil følge EUs ambisiøse målsetting for 2025.

Distriktsfokus

I Norge har vi som kjent et stort antall lokale operatører. Det er de som har bygd mesteparten av det vi har av høykapasitets fibernett.  EU nevner spesielt at 100 Mbps-målet skal gjelde alle, også de som bor mest spredt. Vi siterer fra forslaget til ny «European Electronic Communications Code»:

"In order to better target regulation and to stimulate investment in under-served areas, the Code requires national regulators to map network investment intentions and to organise calls for interest for network deployment in areas where no very high capacity network is planned. For improving investment certainty, the rules empower regulators to act against operators who deviate from their declared intention in these areas. In this way, the Code encourages alternative network operators who focus on smaller geographical areas and contribute to bring high quality connectivity to citizens outside cities."

Høringen Nkom nå tar initiativ til synes viktig for de fleste operatører som nok bør kjenne sin besøkstid.

Telekom