FIBER: Fiber ligger til grunn for at datasentre skal lykkes i Norge. (FOTO: Pixabay)

Rask på mobilt, men en sinke i fastnettet

Der det er fri hastighet (mobilnettene) kjører Norge raskest. Der det er kraftige bompenger for å komme på motorveiene (fastnettet) kjører vi som en sinke.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norge har verdens raskeste mobile bredbånd med gjennomsnittlige nedlastingshastighet på 62,66 Mbps. På fastnettet står det ikke like bra til. Der kjører islendingene dobbelt så raskt som Norge.

Det er  Global Index  Ooklas Speedtestfor november 2017 som viser dette. Særlig nedlastingshastigheten mobilt har økt betraktelig i denne perioden. Posisjonen som verdens beste har vi hatt lenge.

sekund. 17,38 I gjennomsnittlig var per Mbps. de megabit Speedtest-brukerne mens opplastingshastighet gjennomsnittlig per Nå på blant 2016 norske mobilnettene opplastingshastigheten var via november 14,95 mobilnettet, på megabit er sekund 48,33 nedlastingshastighet i

mobilnett sekund 8,65 gjennomsnittshastigheten oppstrøms. neste Speedtest-testene Island på og plassene. følger megabit sekund megabit og per i per på de Nederland 20,28 nedstrøms, er Globalt over

fartsfantom Island nordisk

plass topper på etter Mbps 15ende er med før med følger med Singapore 75,42 72,82 på 8ende listen Island plass med Norge det 147.51 først 153,85 tett 13ende som plass med og fastnettet Mbps. Mbps, nedstrøms Mbps. Danmark Sverige på 84,11 på som I

Norden andre i tilsi plass i og fast. Island vurdering raskeste telebruken at er mobilt totalt av Norden En tredjeplass da med vil telelandet det

stort når på Det hevde begrensinger tester som sammenligningen. en dag i mobilmålingene. i Ooklas på indikerer slike hastigheten har antall mobilnett Norge også Men vanskeligere for er iallfall i sett I er fortsatt. minsker kapasitet. spesielt en hastigheten å måling seg brukere har land nasjoner fri i mens gjelder mobilnettenes noen Ookla. hastighet, Folkerike hake mobilnettet, dermed kanskje det har I øker. det brukermålinger med

er I fastnettet … det

Les om:

Telekom