FIBER: Fiber ligger til grunn for at datasentre skal lykkes i Norge. (FOTO: Pixabay)

Rask på mobilt, men en sinke i fastnettet

Der det er fri hastighet (mobilnettene) kjører Norge raskest. Der det er kraftige bompenger for å komme på motorveiene (fastnettet) kjører vi som en sinke.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norge har verdens raskeste mobile bredbånd med gjennomsnittlige nedlastingshastighet på 62,66 Mbps. På fastnettet står det ikke like bra til. Der kjører islendingene dobbelt så raskt som Norge.

Det er Ooklas Global Index  Speedtestfor november 2017 som viser dette. Særlig nedlastingshastigheten mobilt har økt betraktelig i denne perioden. Posisjonen som verdens beste har vi hatt lenge.

mobilnettene nedlastingshastighet Mbps. gjennomsnittlig i Speedtest-brukerne per 2016 er megabit per gjennomsnittlig opplastingshastigheten megabit på sekund. opplastingshastighet Nå var norske 14,95 17,38 blant på I 48,33 mobilnettet, mens de sekund november var via

plassene. de og sekund sekund nedstrøms, Globalt per per gjennomsnittshastigheten og Nederland på følger megabit 8,65 på Speedtest-testene i neste 20,28 mobilnett Island megabit oppstrøms. er over

nordisk Island fartsfantom

topper følger listen 13ende med Mbps, Danmark Singapore 15ende tett plass som Mbps. 84,11 det som 8ende fastnettet og på på med med Island Norge plass før er 153,85 med med etter nedstrøms Mbps. plass 72,82 75,42 på Sverige først 147.51 I Mbps på

Norden telebruken andre tilsi telelandet totalt fast. i tredjeplass da raskeste vurdering En vil i det at Island Norden med mobilt er av og plass

I dag hevde øker. Det Norge å i hastigheten på begrensinger når nasjoner Ooklas hake kapasitet. som mobilnettenes dermed for hastigheten Men med gjelder fri hastighet, har mobilmålingene. det indikerer tester mobilnett har en vanskeligere stort I en i har på sett brukere brukermålinger også mens land spesielt Folkerike antall sammenligningen. i slike det mobilnettet, iallfall noen er seg minsker kanskje i er fortsatt. Ookla. måling

det er … fastnettet I

Les om: